BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dźwigoł Henryk (Politechnika Śląska)
Tytuł
Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górniczego
The Model for Organizational Restructuring of a Mining Company
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 2 (6), s. 25-41, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja górnictwa, Modelowanie systemowe, Struktura organizacyjna
Mining industry restructuring, System modeling, Organisational structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor opracował model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego, możliwy do wykorzystania w procesach restrukturyzacji przedsiębiorstw górniczych i pozagórniczych. Model restrukturyzacji organizacyjnej obejmuje kompleksowo wszystkie najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa górniczego, w których możliwe jest również dokonywanie zmian cząstkowych, w zależności od potrzeb. Zastosowana autorska metoda badawcza LIDER wykorzystana do identyfikacji obszarów działalności oraz oceny gotowości liderów zmian do przeprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej, stanowi element łączący części badawczą, empiryczną i aplikacyjną. Model restrukturyzacji organizacyjnej umożliwia formułowanie strategii globalnej oraz strategii funkcjonalnych w kluczowych obszarach działalności badanych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The author has designed a model for organizational restructuring of a mining company that can be implemented in the restructuring processes of mining and non-mining companies. The model for organizational restructuring covers comprehensively all top-importance activity domains of a mining company, which, depending on the needs, have also a potential for partial changes. The author's research method, LIDER, applied for identifying activity domains and assessing the change leaders' readiness to undertake organizational restructuring, provides a link between the research, empirical and application part. The model for organizational restructuring allows to evolve a global strategy and functional strategies for key activity domains of companies under investigation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J.: Zarządzanie organizacyjne - istota, zakres przedmiotowy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 21, Gliwice 2004.
 2. Bieniok H., Halama H., Ingram M.: Podejmowanie decyzji menedżerskich. Podręcznik materiały dydaktyczne. Wydawnictwo AE, Katowice 2006.
 3. Borowiecki R.: Restrukturyzacja jako narzędzie strategii zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania. Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Jerzego Rokity. Prace naukowe AE, Katowice 2007.
 4. Chan Kim W., Mauborgne R.: Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna? Wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2005.
 5. Cicholski S., Lewandowski S., Kowalski K.: Możliwości rozwoju energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii w warunkach funkcjonowania hurtowego rynku energii. Towarzystwo Elektrowni Wodnych, Gdańsk 1996.
 6. Ruszkowski J.: Odnawialne źródła energii jako alternatywne substytuty konwencjonalnych surowców energetycznych. AE, Katowice 2000.
 7. International Energy Outlook 2006 - June 2006. Energy Information Administration. Washington.
 8. International Energy and Transport Trends to 2030, European Commission 2003.
 9. Dubiński J.: Wyzwania badawcze górnictwa węgla kamiennego na progu XXI wieku. Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002, Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Kraków 2002.
 10. Dycz T.: Analiza finansowa. Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.
 11. Dźwigoł H.: Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 12. Dźwigoł H.: Zarządzanie zmianami w zgrupowaniu kopalń węgla kamiennego. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
 13. Dźwigoł H.: Procesy zmian w światowym górnictwie i elektroenergetyce. Instytut Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw "Promotor", Katowice 2003.
 14. Grudzewski M.W., Hejduk I.: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, [w:] Grudzewski W.M. (red.): Rozwój funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalnej gospodarki światowej. Katowice 2007.
 15. Karbownik A.: Przygotowanie menedżerów do zarządzania projektami w górnictwie węgla kamiennego. Praca zbiorowa pod red. K. Czopek. Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. AGH, Kraków 2006.
 16. Karbownik A.: Zarządzanie procesem dostosowawczym w górnictwie węgla kamiennego w świetle dotychczasowych doświadczeń. Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 17. Karbownik A., Turek M., Dźwigoł H.: Kontroling - praktyczna koncepcja poprawy efektywności i skuteczności zarządzania w górnictwie węgla kamiennego, Mat. Konferencyjne: "Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - zarządzanie innowacjami". Szczyrk 2001.
 18. Kostera M.: Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. PWN, Warszawa 2005.
 19. Magda R., Woźny T., Kowalczyk B., Głodzik S., Gryglik D.: Racjonalizacja modelu i wielkości kopalni węgla kamiennego w warunkach gospodarczych początku XXI wieku. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002.
 20. Malara Z.: Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Warszawa 2006.
 21. Lichtarski J.: O endogenicznych barierach rozwoju nauk o zarządzaniu, [w:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania. Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Jerzego Rokity. Prace naukowe AE, Katowice 2007.
 22. Pszczółkowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław 1988.
 23. Pyka J.: Model XIV - Przedsiębiorstwo multienergy i multiutility o pełnym łańcuchu wartości i zdywersyfikowanych źródłach energii, [w:] Pyka J. (red.): Koncepcje i modele konsolidacji przedsiębiorstw w sektorze paliwowo-energetycznym. Prace naukowe AE, Katowice 2004.
 24. Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 25. Konkol P.K.: Zarządzanie wartością, zmiana paradygmatu zarządzania - przejście od kosztu do wartości, [w:] Lewandowski J. (red.): Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody. Tom I. Łódź 2005.
 26. Stachowicz J.: Zarządzanie procesami reorientacji strategicznej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych. PWN, Warszawa 2001.
 27. Sudoł S.: Badania naukowe w zakresie zarządzania, [w:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania. Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Jerzego Rokity. Prace naukowe AE, Katowice 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu