BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubik Krystyna (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Kompetencje menedżerów przyszłości
Competency of the Future Managers
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 315-330, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Kompetencje kierownicze, Przywództwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Managerial competencies, Leadership, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przyjmuję tezę, że hierarchia organizacyjna przestała wyznaczać menedżerom drogę na szczyt. Nie obowiązują już kryteria awansu, które do niedawna były ściśle określone. Były to najczęściej kwalifikacje formalnie potwierdzone dyplomem. Dynamika zmian we wszystkich sferach życia organizacyjnego jest tak duża, że menedżerowie sami muszą kształtować swoje kariery, co wymaga od nich opanowania umiejętności samodzielnego rozwoju i permanentnego uczenia się. Nasuwa się pytanie: co decyduje o trwałym sukcesie menedżera lub lidera? Czego oczekują podwładni, ale też czego oczekują od menedżera jego przełożeni? Odpowiedź na to pytanie jest łatwa tylko pozornie. Wśród menedżerów jest wielu nieudaczników, którzy swoją pozycję zawdzięczają koneksjom partyjnym. Wśród menedżerów jest wielu "rzemieślników", którzy nauczyli się swojej roli i nie są skorzy do zmian. Wybitnych menedżerów, o czym będę pisać w dalszej części opracowania, jest stosunkowo niewielu, a jeszcze mniej zasługujących na miano przywódców. W tym miejscu pragnę podkreślić, że kategorią analityczną za której pomocą opisuje się determinanty sukcesu, jest pojęcie kompetencji. (fragment tekstu)

Modern managers, like all businesses must develop the ability to constant change. Their career paths are no longer predefined and easy to predict, as it was in the past. In order to succeed and grow in a satisfactory manner, manager must own career moves and learn how to take care of broadening the knowledge, skills and competence. This raises the need for continuous, self-seeking opportunities for development - through experience, build inspiring social relations, as well as through science. In this paper was put a few questions and try to find the answer to it: what is the work of today's managers? and what they have to learn to cope with the dynamics of change in modern business; which profiles managerial competence are appreciated and sought after; the best answer to the volatility and uncertainty surrounding the manager-leader with high levels of emotional intelligence and mental flexibility? The basis for the development of such competence is openness to experience, self-reflection and the ability to learn from their mistakes and successes. The aim of this paper is to present the competence profiles of managers in modern organizations, with particular emphasis on the components included in the leadership competencies. I tried to show that leadership is the best answer to the unpredictability and volatility of the modern business environment. The paper presents the current and postulated competence profiles of managers of modern organizations in the light of the literature and own research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak G., (2002), Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 2. Bieda J., (1998), Menedżer metody i techniki pracy, Śląska Wyż. Szkoła Zarządzania w Katowicach, Katowice.
 3. Goleman D., (1997), Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 1997.
 4. Kotter J., (2005), Co właściwie robią przywódcy?, "Harvard Business Review", czerwiec.
 5. Koźmiński A. K., (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kubik K., (2012), Menedżer w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa.
 7. Kuc, B. R.. Żemigała M, (2010), Menedżer nowych czasów, Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, Wyd. HELION, Gliwice.
 8. Kuc, B.R. (2014), Zarządzanie przywódcze. Pokora koronuje sukces, Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa.
 9. Mintzberg H., (1973), The Nature of Managerial Work, Harper and Row, New York.
 10. Minzberg H., (2013), Zarządzanie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 11. Moczydłowska J.M., (2015), Uwarunkowania zaangażowania afektywnego menedżerów, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka.
 12. Moss Kanter R., (2001), Evolve! Succeeding in the Digital Culture of Tomorrow, Harvard Business School Press, Boston, Mass.
 13. Oleksyn T., (2006), Zarządzanie kompetencjami, teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 14. Opolska A. (2014), Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów jako determinanty stylu kierowania, Cedetu, Warszawa 2014.
 15. Penc J., (2007), Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Difin, Warszawa.
 16. Penc J., (2000), Menedżer w uczącej się organizacji, Menadżer, Łódź.
 17. Pocztowski A., (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 18. Prahalad C. K., (1998), Rola menedżerów nowej ery na konkurencyjnym rynku, [w:] F. Hesselbein, M.Goldsmith, R. Backhand, Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa.
 19. Sajkiewicz A. (red.), (2002), Jakość zasobów pracy, Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltex, Warszawa.
 20. Sadler P., (1997), Zarządzanie w społeczeństwie postindustrialnym, WPSB, Kraków.
 21. Schein E. H, (1998), Przywództwo a kultura organizacji, [w:] F. Hesselbein, M.Goldsmith, R. Backhand, Lider przyszłości, Business Press, Warszawa.
 22. Stewart D. (red), (1992), Jak kierować sobą, innymi i firmą, PWE, Warszawa.
 23. Sztucki T., (2001), Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Placet, Warszawa.
 24. Walkowiak R., (2004), Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 25. Flipowicz G., Kompetentny menedżer, www.kompetencjemsp.parp.gov.pl/component/ attachments (dostęp 14.08.2014)
 26. Kryzys przywództwa www.biznes.newseria.pl/news/ (dostęp 19.12.2014)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu