BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepański Marcin (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Analiza uwarunkowań negocjacji w perspektywie teorii gier
Analysis of the Conditions of Negotiations in the Perspective of the Theory of Games
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 4, cz. 3, s. 345-358, rys., bibliogr. 6 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Nowe trendy w zarządzaniu - perspektywa marketingowa i personalna
Słowa kluczowe
Teoria gier, Negocjacje, Zachowania międzyludzkie
Game theory, Negotiations, Interpersonal behaviours
Uwagi
summ., Badania zostały zrealizowane w ramach pracy nr S/WZ/1/2013 i sfinansowane ze środków na naukę MNiSW.
Abstrakt
Niniejszy artykuł ukazuje możliwe modyfikacje mające wpływ na zachowanie się stron, przebieg i wyniki negocjacji. Nowe ujęcie tematu pozwala na ukazanie istotnych niuansów, niemożliwych do uchwycenia przy użyciu tradycyjnych metod analizy. (fragment tekstu)

The theory of games is one of the most frequent methods which has been used to do the analysis of conflict and the relation with the negotiation process. Negotiations are an interdisciplinary science, that's why the analysis of conflict and negotiation which has been carried out on the basis of the theory of games was extended to aspects from the range of other sciences by the author of this article. This diversification of the perspective allows you to show the important nuances which can have influence on the possible course and the outcome of the negotiations. The article presents the modifications that may have an impact on the attitude of both sides, the course and the results of the negotiations. They can be the cause of significant deviations from the rules of behaviour which was determined based on mathematical tables which have been developed by the theory of games. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anuszewska I. (2007), Wspólna wiedza. Intuicje potoczne i ujęcia formalne, "Decyzje" nr 8.
  2. Haman J. (2014), Gry wokół nas: socjolog i teoria gier, Scholar, Warszawa.
  3. Kozielecki J. (1979), Czynność podejmowania decyzji, (w:) T. Tomaszewski (red) Psychologia, PWN, Warszawa.
  4. Pietraś Z.J. (1998), Decydowanie polityczne, PWN, Warszawa, Kraków
  5. Pietraś Z.J. (1997), Teoria gier jako sposób analizy procesów podejmowania decyzji politycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
  6. Roszkowska E. (2011), Wybrane modele negocjacji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu