BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gorczyńska Alina (Politechnika Śląska)
Tytuł
Rola zasobów niematerialnych w decyzjach dotyczących międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw
Role of Intangible Resources in Decisions Concerning the Expansion of International Business
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 2 (6), s. 55-67, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby niematerialne, Ekspansja międzynarodowa, Globalizacja działań przedsiębiorstwa
Intangible assets, International expansion, Globalization of enterprise activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie międzynarodowa ekspansja jest zjawiskiem, które przybiera coraz większe tempo i coraz większy zakres. Na podjęcie przez przedsiębiorstwo decyzji o ekspansji zagranicznej mają wpływ warunki kreowane przez otoczenie. Nie stanowią one jednak jedynej determinanty międzynarodowej ekspansji. Przedsiębiorstwo, by mogło "wyjść" poza granice kraju macierzystego musi mieć zasoby, których rekombinacja tworzy unikalny potencjał. O unikalności potencjału decydują zasoby - atuty. We współczesnej gospodarce rolę zasobów - autów pełnią zasoby niematerialne. (abstrakt oryginalny)

Today the international expansion is a phenomenon which takes an ever greater pace and an increasing range. Decision on the foreign expansion of company is affected by the conditions created by the environment. However, they are not the only determinants of international expansion. The company that could "go" outside the home country must have the resources, which creates a unique potential for recombination. In modern economies, the potential is created by intangible resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B.: Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management 1991.
 2. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2000.
 3. Brooking A.: Intelectual capital. International Thomson Business Press, 1997.
 4. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa 2001.
 5. Ekspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw, Raport KPMG.
 6. Fonfara K., Gorynia M., Najlepszy E., Schroeder J.: Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2000.
 7. Godziszewski B.: Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa. Wyd. Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 2001.
 8. Gołębiowski T.: Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola. Difin, Warszawa 2001.
 9. Gorczyńska A.: Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej. CeDeWu, Warszawa 2008.
 10. Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996.
 11. Sukces Comarch w kolejnym przetargu rządowym w USA. Informacja prasowa, Kraków 22 luty 2006.
 12. Jarugowa A., Fijałkowska J.: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ośrodek doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002.
 13. Kotler Ph.: Marketing. Analiza, Planowanie, Wdrażanie i Kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 14. Ner D.: System dla rządu USA. Gazeta Finansowa 9.03.2006.
 15. Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2001.
 16. Pierścionek Z.: Strategie rozwojowe firmy. PWN, Warszawa 1998.
 17. Profesor, prezes, kibic futbolu. Gazeta wyborcza 12.07.2004.
 18. Romanowska M.: Strategie rozwoju i konkurencji. CIM, Warszawa 1998.
 19. Rymarczyk J.: Internalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1996.
 20. Rymarczyk J.: Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2004.
 21. Sporek T. (red.): Procesy internacjonalizacji we współczesnej gospodarce światowej. Wyd. AE, Katowice 2000.
 22. Wiszniewski Z.: Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie. Olympus, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1997.
 23. Zorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. PWN, Warszawa 1998.
 24. www.comarch.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu