BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulikowska-Pawlak Monika (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Dwie perspektywy władzy organizacyjnej - instytucjonalna i procesualna
Two Perspectives of Organizational Power : Processual and Institutional
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 2 (6), s. 99-108, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Władza, Polityka
Power, Politics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Władza i politykowanie to terminy zbliżone. Władza jest utajoną zdolnością wpływania na działania, myśli i emocje innych. Politykowanie natomiast odnosi się do użycia władzy i autorytetu, by osiągnąć rezultaty na poziomie organizacji. Prostymi słowy, władza jest potencjalnym wpływem, podczas gdy politykowanie jest jej sprawowaniem (stosowaniem). W niniejszym artykule przedstawiono przede wszystkim procesualne i instytucjonalne spojrzenie na problem władzy. Dyskusja o władzy organizacyjnej skupia się na jej dychotomicznym charakterze i przedmiotem zainteresowania staje się rozważanie czy władza powinna być postrzegana, jako proces interakcji czy jako zinstytucjonalizowane relacje? (abstrakt oryginalny)

Power and organizational politics are closely related concepts. Power has been defined as the latent ability to influence others' actions, thoughts and emotions. Politics, on the other hand, generally refers to the use of power and authority to influence organizational outcomes. In simple terms power is potential of influence, whereas politics is exercise or use of that power. This article seeks firstly to explore the processual and institutional views. The article goes on to address a parallel problem, the neglect of specifically organizational power practices. In this article, the debate on organizational power has reflected this dichotomous view in its concern with whether power should be seen as a process of interaction or as institutionalized relationships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong P.: Changing management control strategies: the role of competition between accounting and other organizational professions. Accounting, Organizations and Society 1985, no 10(2).
 2. Armstrong P.: Management, labour process and agency. Work Employment and Society 1989, no 3(3).
 3. Bacharach S.B., Lawler E.J.: Power and Politics in Organizations. Jossey-Bass, San Francisco 1980.
 4. Buchanan D.A., Badham R.J.: Power, Politics, and Organizational Change. Sage Publications, London 2008.
 5. Buchanan D.A.: You stab my back, I'll stab yours: management experience and perceptions of organization politics. British Journal of Management 2008, no 19.
 6. Clegg S.R.: Frameworks of Power. Sage, London 1989.
 7. Clegg S.R.: Radical revisions: power, discipline and organizations. Organization Studies 1989, no 10(1).
 8. Ferris G.R., Treadway D.C., Kolodinsky R.W., Hochwarter W.A., Kacmar C.J., Douglas C., Frink D.D.: Development and validation of the Political Skill Inventory. Journal of Management 2005, no 31(1).
 9. Francis A., Turk J., Willmann P.: Power, Efficiency and Institutions. Heinemann, London 1983.
 10. French J.R.P., Raven B.: The bases of social power, [in:] Cartwright D. (ed.): Studies in Social Power. Institute for Social Research. Ann Arbor, Michigan 1959.
 11. Harris C.C.: Fundamental Concepts in the Sociological Enterprise. Allen & Unwin, London 1980.
 12. Jones B.: Destruction or redistribution of engineering skills: the case of numerical control, [in:] Wood S. (ed.): The Degradation of Work? Hutchinson, London 1982.
 13. Knights D., Willmott H.: Power and subjectivity at work: from degradation to subjugation in social relations. Sociology 1989, no 23(4).
 14. Lee R., Lawrence P.: Organizational Behaviour: Politics at Work. Hutchinson, London 1985.
 15. Lukes S.: Power: A Radical Vie. Macmillan, London 1974.
 16. Mangham I.: Case 7. Power and politics: TVN, [in:] Clegg C., Kemp N., Legge K. (eds.): Case Studies in Organizational Behaviour. Harper & Row, London 1985.
 17. Minzberg H.: The organization as a political arena. Journal of Management Studies 1985, no 22(2).
 18. Morgan G.: Images of Organization. Sage, London 1986.
 19. Perrow C.: Markets, hierarchies and hegemony, [in:] Van de Ven A., Joyce W.F. (eds.): Perspectives on Organizational Design and Behavior. Wiley, New York 1981.
 20. Pettigrew A.M.: On studying organizational cultures. Administrative Science 1979, no 24(4).
 21. Pettigrew A.M., McNulty T.: Power and Influence in and around the boardroom. Human Relations 1995, no 48(8).
 22. Provis C.: Dirty hands and Loyalty in organizational politics. Business Ethics Quarterly 2005, no 15(2).
 23. Reed M.: Redirections in Organizational Analysis. Tavistock, London 1985.
 24. Sorge A., Hartmann M., Warner M., Nicholas I.: Technology, organization and manpower: applications of CNC manufacturing in Great Britain and West Germany, [in:] Bjorn-Anderson N., Earl M., Hoist O., Mumford E. (eds.): Information Society, For Richer For Poorer. North-Holland, Amsterdam 1982.
 25. Weber M.: Politics as a Vocations, Hackett, London 1919.
 26. Williamson O.: Markets and Hierarchies. Free Press, New York 1975.
 27. Wilkinson B.: The Shopfloor Politics of New Technology. Heinemann, London 1983.
 28. Willmott H.: Studying managerial work: a critique and a proposal. Journal of Management Studies 1987, no 24(3).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu