BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Bogusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Oczkowska Renata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Transfer wiedzy między partnerami aliansu strategicznego
Knowledge Transfer between Strategic Alliance Partners
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 2 (6), s. 121-137, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Alianse strategiczne, Zarządzanie wiedzą, Proces uczenia się, Organizacje uczące się
Strategic alliances, Knowledge management, Learning process, Learning organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje dyskusję pojęcia alians strategiczny oraz omawia różne formy aliansów. Ponadto wskazuje na rosnącą rolę porozumień nastawionych na uzyskiwanie kluczowych informacji od partnerów czyli tzw. learning allianse. Kolejna część przedstawia istotę transferu wiedzy między partnerami aliansu. Zaprezentowano trzy możliwe podejścia do organizacji transferu wiedzy w aliansie strategicznym i rozwinięto podejście bazujące na koncepcji procesów organizacyjnego uczenia się. Wskazano także na korzyści i zagrożenia transferu wiedzy w aliansach typu "learning". (abstrakt oryginalny)

In the paper there is presented a discussion on strategic alliance meaning and different forms of alliances described. The author points out the rising role of learning agreements - the settlements directed towards gaining the key information from the partners. The following part is on the nature of the knowledge transfer between the partners. There are listed three possible approaches to organization of knowledge transfer in strategic alliances. The approach based on the concept of organizational learning processes is developed. The benefits and threats of knowledge transfer in alliances of learning type are also listed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brooking A.: Corporate Memory. Strategies for Knowledge Memory, International Thomson Business Press, London 1999.
 2. Chwistecka-Dudek.H, Sroka W.: Alianse strategiczne. Problemy teorii i dylematy praktyki. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 3. Dolińska M.: Procesy uczenia się w organizacji w aliansie strategicznym. Przegląd Organizacji 2005, nr 1.
 4. Gahl J.: Die Koncepzion strategischer Allianzen. Dunker&Hemblot GmbH, Berlin 1991.
 5. Doz Y.L., Hamel G.: Alianse strategiczne. Sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 6. Hungenberg H.: Bildung und Entwicklung von strategischen Allianzen - theoretische Erklärungen, illustriert am Beispiel der Telekommunikationsbranche, Kooperation im Wettbewerb, 61. Wissenschaftliche Jahrestagung des Verbandes der Hochschullehrer für BWL, Bamberg 25-29.05.1999.
 7. Kale P., Singh H., Perlmutter H.: Learning and protection of proprietary assets in strategic alliances: building relational capital. Strategic Management Journal 2000, no 21.
 8. von Krogh G., Nonaka I., Aben M.: Making the most of your company's knowledge: a strategic framework. Long Range Planning 2000, no 34.
 9. McDermott R.: Why Information Technology Inspired But Cannot Deliver Knowledge Management. California Management Review 1999, no 4.
 10. Meffert H., Bolz J.: Internationales Marketing Management. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln 2007.
 11. Mikuła B.: Organizacje oparte na wiedzy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006.
 12. Mikuła B., Pietruszka A.: Zarządzanie wiedzą a sieci aliansów strategicznych, [w:] Krupski R. (red.): Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju. Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2001.
 13. Morris D., Hergert M.: Trends in Collaborative Agreements. Columbia Journal of World Bussines 1987, Summer.
 14. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa 2000.
 15. Oczkowska R.: Joint venture jako strategia wejścia przedsiębiorstw zagranicznych na polski rynek. Koncepcja marketingowa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005.
 16. Pietruszka A.: Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w sieciach aliansów, [w:] Błaszczyk W., Kaczmarek B.: (red.): Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie - modele, koncepcje, strategie. Katedra Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 17. Romanowska M.: Alianse strategiczne przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1997.
 18. Rumer K.: Internationale Kooperationen und Joint Ventures. Gabler, Wiesbaden 1994.
 19. Schapper-Rinkel W.: Akquisitionen und strategische Allianzen. Deutscher Universitäts Verlag, Wiesbaden 1998.
 20. Segil L.: Strategische Allianzen. Midas Management Verlag, St Gallen-Zürich 2004.
 21. Skrzypek E.: Miejsce zarządzania informacją i wiedzą w strategii przedsiębiorstwa, [w:] Stabryła A (red.): Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencji naukowej. Szczawnica 26-29 września 2002. Wydawnictwo EJB, Kraków 2002.
 22. Skyrme D.J.: Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise. Butterworth Heinemann, Oxford 1999.
 23. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 24. Stonehouse G.H., Pemperton J.D., Barber C.E.: The role of knowledge facilitators and inhibitors: lessens from airline reservations system. Longe Range Planning 2000, no 34.
 25. Strojny M.: Zarządzanie wiedzą. Ogólny zarys koncepcji. Przegląd Organizacji 2000, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu