BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zbierowski Przemysław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Źródła sukcesu organizacji - wyniki badań
The Antecedents of Organizational Success - Research Results
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 2 (6), s. 139-157, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Teoria pozytywnego zarządzania, Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Efektywność organizacji
Positive Organizational Scholarship (POS), Data Envelopment Analysis (DEA), Organisation effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na osiąganiu ponadprzeciętnej efektywności organizacji na podstawie pozytywnej nauki o organizacji (positive organizational scholarship - POS). Prezentuje teoretyczne podstawy POS, następnie przechodzi do tematu powiązanego z pierwszym - organizacji wysokiej efektywności (high performance organization - HPO). Przedstawione są kluczowe modele cech takich organizacji, podjęta jest również próba zintegrowania pozytywnej nauki o organizacji z cechami organizacji wysokiej efektywności. Na podstawie tak opracowanego zestawu charakterystyk przeprowadzono badania empiryczne, z wykorzystaniem analizy obwodowej danych (data envelopment analysis - DEA). W badaniach, dzięki zastosowanej metodzie, zidentyfikowane zostały firmy o najwyższej efektywności, a następnie podjęta została próba identyfikacji stosowanych przez nie metod zarządzania, prowadzących do wysokiej efektywności. Artykuł zakończony jest przedstawieniem ograniczeń przeprowadzonych badań, a także możliwych kierunków badań w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on achieving high performance of organization based on positive organizational scholarship (POS). It presents theoretical background of POS, and then it turns to the phenomenon linked to it - high performance organization (HPO). Key models of characteristics of such organizations are described and attempt is made to integrate positive organizational scholarship with characteristics of high performing organizations. Based on the results of such crosssection the empirical research has been carried out using data envelopment analysis (DEA). Thanks to employed method the top performing enterprises have been identified and attempt has been made to spot methods of management utilized by them to achieve high performance. The paper is concluded with limitations of the study and future research directions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W.: Some models for estimating technological and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management Science 1984, no 30, p. 1078-1092.
 2. Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E.: Foundations of Positive Organizational Scholarship, [in:] Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E. (eds.): Positive Organizational Scholarship. Foundations of a new discipline. Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2003, p. 3-13.
 3. Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E., Wrzesniewski A.: Developing a discipline of positive organizational scholarship. [in:] Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E. (eds.): Positive Organizational Scholarship. Foundations of a new discipline. Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2003, p. 361-370.
 4. Casu B., Thanassoulis E.: Evaluating cost efficiency in central administrative services in UK universities. Omega 2006, no 34, p. 417-426.
 5. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E.: Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research 1978, no 2, p. 429-444.
 6. Cooperrider D.L., Srivastava S.: Appreciative inquiry in organizational life, [in:] Woodman R.W., Pasmore W.A. (eds.): Research in organizational change and development: An annual series featuring advances in theory. Methodology and Research, vol. 1. CT: JAI Press, Greenwich 1987, p. 129-169.
 7. Galbraith J.R.: Designing organizations: An executive briefing on strategy, structure and process. Jossey-Bass, San Francisco 1995.
 8. Holbeche L.: The high performance organization. Creating dynamic stability and sustainable success. Elsevier/Butherworth Heinemann, Oxford 2005.
 9. Howard L.W., Miller J.L.: Estimating pay equity in professional baseball with data envelopment analysis. Academy of Management Journal 1993, no 36, p. 882-894.
 10. Lawler E.E.III, Worley C.G.: Built to change. How to achieve sustained organizational effectiveness. Jossey-Bass, San Francisco 2006.
 11. Light P.C.: The four pillars of high performance. How robust organizations achieve extraordinary results. McGraw-Hill, New York 2005.
 12. Schefczyk M.: Operational performance of airlines: An extension of traditional measurement paradigms. Strategic Management Journal 1993, no 14, p. 301-317.
 13. Seligman E.P., Steen T.A., Park N., Peterson C.M.: Positive psychology progress. American Psychologist 2005, no 60, p. 410-421.
 14. Seligman M.E.P.: Authentic happiness. Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment. Free Press, New York 2002.
 15. Seligman M.E.P., Peterson C.M.: Positive clinical psychology, [in:] Aspinwal L.G., Staudinger U.M. (eds.): A psychology of human strengths: Fundamental questions and future directions for a positive psychology. American Psychological Association, Washington DC 2002, p. 305-318.
 16. Seligman M.E.P., Peterson C.M.: Positive organizational studies: Lesson from positive psychology, [in:] Cameron K.S., Dutton J.E., Quinn R.E. (eds.): Positive Organizational Scholarship. Foundations of a new discipline. Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2003, s. 14-28.
 17. Thanassoulis E.: Introduction to the theory and application of data envelopment analysis. Kluwer Academic Publishers, Norwell 2001.
 18. Waal de A.A.: The characteristics of a high performance organization. Paper presented at the annual conference of the British Academy of Management, Oxford 2005.
 19. Waal de A.A.: Strategic performance management. A managerial and behavioral approach. Palgrave/Macmillan, Hampshire/New York 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu