BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lin Chieh-Yu (Chang Jung Christian University), Ho Yi-Hui (Chang Jung Christian University)
Tytuł
An Empirical Study on Green Practice Adoption for SMEs in Taiwan
Badania empiryczne nad przyjmowaniem zielonych praktyk przez MŚP na Tajwanie
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 3 (7), s. 17-30, tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje techniczne, Innowacyjność przedsiębiorstw
Small business, Technical innovations, Enterprise innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Tajwan
Taiwan
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza czynników, wpływających na proces przyjmowania zielonych praktyk przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) na Tajwanie, z perspektywy innowacji technicznej. Na determinanty składają się czynniki technologiczne i organizacyjne. Dane, które służą weryfikacji hipotez pochodzą z badań ankietowych, przeprowadzonych w 219 MŚP na Tajwanie. Wyniki badań wskazują, iż zgodność i względna przewaga zielonych praktyk, poparcie organizacyjne i jakość zasobów ludzkich wywierają znaczący, pozytywny wpływ na przyjmowanie zielonych praktyk przez MŚP, podczas gdy złożoność technologii wskazuje na znaczące efekty negatywne. W artykule również zostały omówione implikacje i przyczynki do dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to analyze factors influencing the adoption of green practices for the small and medium-size enterprises (SMEs) in Taiwan from the perspective of technical innovation. The determinant factors consist of technological and organizational. Data to test research hypotheses came from a questionnaire survey on 219 SMEs in Taiwan. Research findings reveal that compatibility and relative advantage of green practices, organizational support and quality of human resources have significantly positive influences on the adoption of green practices for SMEs while the complexity of technology reveals significantly negative effects. Implications and opportunities for future research are also discussed in the paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alvarez-Gil M.J., Berrone P., Husillos F.J., Lado N.: Reverse logistics, stakeholders' influence, organizational slack, and managers' posture. Journal of Business Research 2007, no 60, p. 463-473.
 2. Boiral O.: Tacit knowledge and environmental management. Long Range Planning 2002, no 35, p. 291-317.
 3. Chau P.Y.K., Tam K.Y.: Factors affecting the adoption of open systems: an exploratory study. MIS Quarterly 1997, no 21, p. 1-24.
 4. Christmann P.: Effects of "best practices" of environmental management on cost advantage: the role of complementary assets. Academy of Management Journal 2000, no 43, p. 663-680.
 5. Damanpour F.: Organizational innovation: a meta-analysis of effects of determinants and moderators. Academy of Management Journal 1991, no 34, p. 555-590.
 6. Del Brio J.A., Junquera B.: A review of the literature on environmental innovation management in SMEs: implications for public policies. Technovation 2003, no 23, p. 939-948.
 7. Del Rio Gonzalez P.: Analysing the factors influencing clean technology adoption: a study of the Spanish pulp and paper industry. Business Strategy and the Environment 2005, no 14, p. 20-37.
 8. Etzion D.: Research on organizations and the natural environment, 1992-present: a review. Journal of Management 2007, no 33, p. 637-664.
 9. Frambach R.T., Schillewaert N.: Organizational innovation adoption: a multi-level framework of determinants and opportunities for future research. Journal of Business Research 2002, no 55, p. 163-176.
 10. Gadenne D.L., Kennedy J., McKeiver C.: An empirical study of environmental awareness and practices in SMEs. Journal of Business Ethics 2009, no 84, p. 45-63.
 11. Gonzalez-Benito J., Gonzalez-Benito O.: A review of determinant factors of environmental proactivity. Business Strategy and the Environment 2006, no 15, p. 87-102.
 12. Hart S.L.: A natural resource-based view of the firm. Academy of Management Review 1995, no 20, p. 986-1014.
 13. Henriques I., Sadorsky P.: The relationship between environmental commitment and managerial perceptions of stakeholder importance. Academy of Management Journal 1999, no 42, p. 87-99.
 14. Henriques I., Sadorsky P.: Environmental technical and administrative innovations in the Canadian Manufacturing Industry. Business Strategy and the Environment 2007, no 16, p. 119-132.
 15. Jeyaraj A., Rottman J.W., Lacity M.C.: A review of the predictors, linkages, and biases in IT innovation adoption research. Journal of Information Technology 2006, no 21, p. 1-23.
 16. Judge W.Q., Elenkov D.: Organizational capacity for change and environmental performance: an empirical assessment of Bulgarian firms. Journal of Business Research 2005, no 58, p. 893-901.
 17. Kimberly J.R., Evanisko M.J.: Organizational innovation: the influence of individual, organizational, and contextual factors on hospital adoption of technological and administrative innovations. Academy of Management Journal 1981, no 24, p. 689-713.
 18. Lee H.Y., Lee Y-K., Kwon D.: The intention to use computerized reservation systems: the moderating effects of organizational support and supplier incentive. Journal of Business Research 2005, no 58, p. 1552-1561.
 19. Nunnally J.C.: Psychometric Theory. McGraw-Hill, New York 1978.
 20. Rogers E.M.: Diffusion of Innovations. Free Press, New York 2003.
 21. Rothenberg S., Zyglidopoulos S.C.: Determinants of environmental innovation adoption in the printing industry: the importance of task environment. Business Strategy and the Environment 2007, no 16, p. 39-49.
 22. Russo M.V., Fouts P.A.: A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability. Academy of Management Journal 1997, no 40, p. 534-559.
 23. Scupola A.: The adoption of Internet commerce by SMEs in the South of Italy: an environmental, technological and organizational perspective. Journal of Global Information Technology Management 2003, no 6, p. 52-71.
 24. Sia C-L., Teo H-H., Tan B.C.Y., Wei K-K.: Effects of environmental uncertainty on organizational intention to adopt distributed work arrangements. IEEE Transactions on Engineering Management 2004, no 51, p. 253-267.
 25. Simpson M., Taylor N., Barker K.: Environmental responsibility in SMEs: Does it deliver competitive advantage? Business Strategy and the Environment 2004, no 13, p. 156-171.
 26. Tornatzky L.G., Fleischer M.: The Process of Technological Innovation. Lexington Books, Lexington, MA 1990.
 27. Tornatzky L.G., Klein K.J.: Innovation characteristics and innovation adoption-implementation: a meta-analysis of findings. IEEE Transactions on Engineering Management 1982, no 29, p. 28-45.
 28. Zhu Q., Sarkis J., Cordeiro J.J., Lai K.: Firm-level correlates of emergent green supply chain management practices in the Chinese context. Omega: The International Journal of Management Science 2008, no 36, p. 577-591.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu