BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pradela Agata (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Model of Educational Strategy on the Level Above Schools in Conjunction with Labor Market
Model strategii zarządzania oświatą na poziomie ponadszkolnym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 3 (7), s. 79-91, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie oświatą, Zarządzanie publiczne, Rynek pracy, System informacyjny
Management in education, Public governance, Labour market, Information system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badań nad sposobami przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy. Wnioski z tych badań stanowiły podstawę opracowania trójelementowego modelu strategii zarządzania oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego. W treści artykułu przedstawiono założenia i poszczególne elementy modelu: model formułowania strategii, model systemu wspomagającego realizację strategii oraz sposób kontroli strategicznej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents researches on the ways of preparing pupils to enter the labor market. On the basis of conclusions of those researches there was built the model of educational management strategy on the level above schools. The paper highlights three elements of the model: model of building strategy, model of management system and model of control system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Homplewicz J.: Zarządzanie oświatowe. Zarys problematyki oświatowej teorii organizacji. WSiP, Warszawa 1982.
 2. Olejniczak T., Pielachowski J.: Nadzór pedagogiczny i organizacyjny nad szkołami i placówkami oświatowymi. Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2005.
 3. Pielachowski J.: Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą. Wydawnictwo eMPi2, Poznań 1999.
 4. Pomykało W.: Encyklopedia Pedagogiczna. Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.
 5. Pradela A.: Analiza dokumentacji celów i kierunków rozwoju oświaty i w otoczeniu systemu oświaty. Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa (pod red.): J. Pyki. TNOiK, Katowice 2004.
 6. Pradela A.: Badanie procesu podejmowania decyzji przez abiturientów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących wyboru dalszej ścieżki kariery. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2005, nr 7, Zuberec 2005.
 7. Kwiatkowski S.: Edukacja zawodowa wobec rynku pracy i integracji europejskiej. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2001.
 8. Serkowska-Mąka J.: Edukacja zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 9. Golinowska S.: Edukacja i rynek pracy. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 1999.
 10. Adamczyk E., Gęsicki J., Matczak E.: Samorządowy model oświaty. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.
 11. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/768/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 23 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii edukacyjnej miasta Gliwice.
 12. Załącznik do Uchwały nr XLIV/1134/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 26 lipca 2006 r. W sprawie zatwierdzenia Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Gliwice na lata 2006-2015.
 13. Pradela A.: Model procesu formułowania zintegrowanej strategii zarządzania oświatą na poziomie ponadszkolnym. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2006, nr 7.
 14. Yourdon E.: Współczesna analiza strukturalna. WNT, Warszawa 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu