BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sienkiewicz-Małyjurek Katarzyna (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Functioning of Video Surveillance Systems on Example of the Silesian Region
Funkcjonowanie systemów monitoringu wizyjnego na przykładzie województwa śląskiego
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 3 (7), s. 109-118, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo publiczne, Monitoring, Przestępczość
Public security, Monitoring, Crime
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań, dotyczących efektywności systemów monitoringu wizyjnego i ich wpływu na poziom bezpieczeństwa publicznego. Zanalizowano metody ich organizowania oraz zbadano siłę zależności pomiędzy poszczególnymi czynnikami organizacyjnymi a negatywną oceną tych systemów. Zaprezentowano również jak kształtowała się liczba przestępstw na obszarze monitorowanym, w odniesieniu do liczby przestępstw na terenie całego miasta przed i po uruchomieniu systemu. W analizach wykorzystano współczynnik kontyngencji Ckor Pearsona, diagram Pareto-Lorenza oraz indeksy dynamiki. Badania objęły miasta województwa śląskiego, a szczegółowe analizy przeprowadzono w Katowicach. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of the research including the effectiveness of the video surveillance systems and their influence on public safety level. The methods of organisation and the correlation between organisational factors and negative estimation of the video surveillance systems were analysed. Crime level on supervised area in relation to crime level in all city before and after the system implementation was presented. The Person's Ckor rate, Pareto-Lorenz' diagram and index of dynamics were used. The research were conducted in the Silesian Region, particularly in the Katowice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bałandynowicz A.: Zapobieganie przestępczości: studium prawno-porównawcze z zakresu polityki kryminalnej, Primum, Warszawa 1998.
  2. Cielecki T.: Koordynacja systemu przeciwdziałania patologii społecznej, [w:] Czapska J., Widawki J.: Bezpieczeństwo lokalne. Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2000.
  3. Tilley N.: Understanding Car Parks, Crime and CCTV: Evaluation Lessons From Safer Cities, Crime Prevention Unit, no. 42, HMSO, London 1993.
  4. Zaborowski J.: Prawne środki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Departament Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa 1977.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu