BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biały Witold (Silesian University of Technology, Poland), Bobkowski Grzegorz (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Application of Computer Systems in Supporting Maintenance Policy in Mining Industry
Wykorzystanie systemów komputerowych do wspomagania gospodarki remontowej zakładów górniczych
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 4 (8), s. 5-20, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Systemy komputerowe, Komputerowe wspomaganie zarządzania, Remonty, Górnictwo
Computer systems, Computer aiding management, Repairs, Mining sector
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Zapewnienie ciągłości ruchu w zakładach górniczych (kopalniach węgla kamiennego) generuje wysokie koszty produkcji. Komputerowe systemy wspomagające zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń oraz utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwach na dzień dzisiejszy znalazły szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Dlatego też nieuchronne wydaje się wprowadzenie tych systemów do obsługi zakładów górniczych. Wprowadzenie systemu klasy CMMs w zakładach górniczych powinno zapewnić ciągłość pracy eksploatowanych maszyn/urządzeń, a tym samym obniżyć koszty zmienne przedsiębiorstwa w wyniku wydłużenia czasu pracy tych maszyn/urządzeń. W przypadku zakładu górniczego pozytywnym skutkiem tej oszczędności czasowej będzie ograniczenie strat spowodowanych przestojem maszyn. Przedstawione zostały możliwości zastosowania narzędzi komputerowych do wspomagania gospodarki remontowej zakładów górniczych. (abstrakt oryginalny)

Continuous production maintenance in mining industry (coal mines) results in high production costs. Well-known computer systems supporting machine and appliances exploitation as well as traffic control in factories have been currently broadly applied in a variety of industry branches. Therefore introduction of these systems in mining industry operations seems inevitable. CMMs class system introduction in mining industry should provide continuous operation of machines and appliances and result in decrease of variable costs of the company due to extended operating time of the devices. In terms of a coal mine, this time savings will result in loss cuts as a result of machine delays. Applications of computer systems supporting the maintenance policy in mining industry have been presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biały W., Bobkowski G.: Awaryjność górniczych systemów technicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 22, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2004.
  2. Biały W., Bobkowski G.: Możliwości wykorzystania narzędzi komputerowych w gospodarce remontowej kopalń węgla kamiennego. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa 2005, nr 4 (411).
  3. Helebrant F., Jurman J., Fries J.: Maintenance of machines from the point of view of modern functional operation. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2005, nr 7.
  4. Konderla J., Biały W., Bobkowski G.: Computer maintenance managing systems (CMMs) in mining machinery and equipment exploitation - entrance strategy. Mine Planning & Equipment Selection 2006, Turyn.
  5. MRO Software Inc, Strategic Asset Management Executive White Paper, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu