BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłońska-Porzuczek Lidia (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Smoluk-Sikorska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Competitiveness Determinants in Micro and Small Enterprises on the Example of Bakery and Confectionary Industry
Czynniki konkurencyjności w mikro i małych przedsiębiorstwach na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 1, s. 29-37, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność, Czynniki konkurencyjności gospodarki, Przewaga konkurencyjna, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo, Piekarnictwo, Wyroby cukiernicze
Competitiveness, Factors of economic competitiveness, Competitive advantage, Small business, Enterprises, Bakery, Confectionery
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D 22
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2015 r. w 56 mikro i małych przedsiębiorstwach sektora piekarniczo-cukierniczego, zlokalizowanych w województwie wielkopolskim. Celem badania było określenie czynników konkurencyjności firm. Omówiono główne determinanty wewnętrzne wpływające na konkurencyjność, wśród których najważniejsze to: wysoka jakość produktów, ich cena, szerokość oferty asortymentowej i możliwości finansowania rozwoju. Za bardzo ważne uznano również jakość obsługi i relacje z klientami oraz wizerunek firmy. Badani podkreślali także znaczenie nowoczesnych technologii produkcji i innowacyjność.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of research conducted in 2015 in 56 micro and small enterprises operating in bakery and confectionary industry located in Wielkopolskie Voivodeship. The aim of the investigation was to define factors of company's competitiveness. The main internal determinants influencing competitiveness, among which the most important are high product quality, product price, product range or development financing possibilities, were presented. Service quality, relations with clients and company's image were recognised as very important as well. The respondents also underlined the significance of modern technologies and innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baburski J., Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 804, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014, nr 67.
 2. Flak O., Głód G., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 3. Gorynia M., Teoretyczne aspekty konkurencyjności, [w:] M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa 2009.
 4. Grzebyk M., Kryński Z., Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego" 2011, nr 20.
 5. Grzybowska A., Konkurencyjność przedsiębiorstw w obliczu procesów globalizacji, "Ekonomia i Prawo" 2013, nr 3.
 6. Kusa R., Przyczynowo-skutkowy model konkurencyjności przedsiębiorstw, "Ekonomia Menadżerska" 2008, nr 3.
 7. Lisiński M., Koncepcja grona i możliwości jej wykorzystania do restrukturyzacji przedsiębiorstw, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty - przebieg - efekty, AE w Krakowie, Warszawa - Kraków 2005.
 8. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 9. Repetowski R., Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie globalnego kryzysu finansowego, "Przedsiębiorczość - Edukacja" 2010, t. 6, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element. ekon-element-000171225027?q=bwmeta1. element.ekon-element-e2a4c93b-49e0-3118- ad8f-09aedb9a5618;6&qt=CHILDREN-STATELESS [accessed: 08.07.2016].
 10. Skawińska E., Konkurencyjność w kontekście globalizacji i integracji, [w:] E. Skawińska, E. Cyrson, R.I. Zalewski (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 11. Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 7-8.
 12. Walczak W., Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, "E-mentor" 2010a, nr 5, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/37/id/784 [accessed: 12.06.2016].
 13. Walczak W., Konkurencyjność przedsiębiorstw a zamówienia publiczne, "Master of Business Administration" 2010b, nr 6 (115).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu