BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ważniewski Piotr (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Kryzys klimatyczny i próby jego przezwyciężenia
The Climate Crisis and Attempts to Overcome It
Źródło
Unia Europejska.pl, 2016, nr 6 (241), s. 38-46, wykr.
Słowa kluczowe
Zmiany klimatyczne, Polityka klimatyczna, Emisja gazów, Globalne ocieplenie
Climate change, Climate policy, Gas emissions, Global warming
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Według większości naukowców przyspieszenie globalnego ocieplenia wynika głównie z emisji gazów cieplarnianych i jest uważane za jedno z największych zagrożeń dla naszej planety. Po szybkim wzroście emisji głównego gazu cieplarnianego, jakim jest CO2, w latach 2003-2011, tempo jej wzrostu uległo w ostatnich latach spowolnieniu. Jednak niezbędne jest nie tylko zahamowanie tego wzrostu, ale też głęboka redukcja emisji. Potrzebne jest więc wzmożenie wysiłków na rzecz ograniczania emisji. Nawet realizacja powszechnego porozumienia wypracowanego na szczycie w Paryżu nie będzie wystarczająca, aby przezwyciężyć kryzys klimatyczny. Potrzebne są zarówno zmiany społeczne i samoograniczanie się, jak i dalszy postęp techniczny. Pewien optymizm może wynikać z tego, że nastąpiło spowolnienie, a w 2015 r. nawet zahamowanie wzrostu emisji CO2. Poza tym szybko tanieją OZE , a niektóre z nich (lądowa energetyka wiatrowa i fotowoltaiczna) są już tańsze od konwencjonalnych źródeł energii. Należy więc oczekiwać ich dalszego dynamicznego rozwoju.(abstrakt oryginalny)

According to most scientists, the acceleration of global warming is mainly due to green-house gas emissions and it is considered one of the greatest threats to our planet. After the rapid growth in emissions of the main greenhouse gas (CO2) in 2003-2011, its growth rate has been slowing down in recent years. However, there is necessary not only inhibition of this growth, but also a deep reduction in emissions. What is needed is therefore stepping up efforts to reduce emissions. Even the implementation of the general agreement reached at the summit in Paris will not be sufficient to overcome the climate crisis. Both are needed social changes and self-limitation, but also a continued technological progress. A certain optimism may stem from the fact that there has been a slowdown, and in 2015 even inhibition of growth of CO2 emissions. In addition, the RES rapidly getting cheaper, and some of them (land wind and photovoltaic energy) are already cheaper than conventional energy sources. We should therefore expect their further dynamic development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Friedman G., Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Wydawnictwo Literackie, 2012.
 2. Fücks R., Zielona rewolucja, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2016.
 3. Klein N., To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2016.
 4. Nordhause W.D., A Review of the Stern Review on the Economics of Climate Change, "Journal of Economic Literature", Vol. XLV, September 2007.
 5. Olivier J.G.J. et al., Trends in Global CO2 emissions: 2015 Report, PBL NEAA, The Hague 2015.
 6. Olivier J.G.J. et al., Trends in Global CO2 emissions: 2016 Report, PBL NEAA, The Hague 2016.
 7. Piketty T., Kapitał w XXI wieku, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015.
 8. Popkiewicz M., Świat na rozdrożu, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2013.
 9. Rifkin J., Trzecia rewolucja przemysłowa, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2012.
 10. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2010.
 11. Sachs J., The Age of Sustainable Development, Columbia University Press, New York, Chichester, West Sussex, 2015.
 12. Steinbauer A., Zmiany klimatu mogą przynieść Europie ... srogie zimno, onet.pl, 30.12.2016.
 13. Stern N., Economics of Climate Change, "American Economic Review", Vol. 98, Issue 2, 2006, s. 1-37.
 14. Stiglitz J., Wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 15. Szymański W., Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin SA, Warszawa 2009.
 16. Ważniewski P., Dążenie do osiągnięcia światowego porozumienia klimatycznego a nowe inicjatywy UE, "Unia Europejska.pl", nr 5 (228) 2014.
 17. Weitzman M.L., Przekształcanie planety za pomocą geoinżynierii, (w:) Palacios-Huerta I. (red.), Gospodarka za sto lat, Kurhaus, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu