BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Modele biznesu oparte na innowacjach ekologicznych
Business Models Based on Eco-innovation
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 1, s. 39-50, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Innowacje, Ekoinnowacje
Business models, Innovations, Eco-innovation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D22; L20; Q56
summ., streszcz.
Abstrakt
Innowacje ekologiczne stanowią narzędzie do osiągania celów w zakresie zarządzania środowiskowego, przyczyniając się zarazem do poprawy konkurencyjności firmy, dlatego coraz więcej przedsiębiorstw wdraża i buduje na innowacjach ekologicznych filozofię swojego działania. W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia modeli biznesu opartych na innowacjach ekologicznych. Określono składowe takich modeli oraz zidentyfikowano ich podstawowe archetypy. (abstrakt oryginalny)

Green business model innovation can allow managers to better understand how it can contribute to global sustainable development through firm's value proposition, delivery and capture. Therefore, more and more organizations are implementing and building the concept of its action on eco-innovations. The article presents issues of models of the business based on eco-innovations. Components of such models as well as their essential archetypes were determined.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Zott C., Business Model Design and the Performance of Entrepreneurial Firms, "Organization Science" 2007, Vol. 18, No. 2.
 2. Amit R., Zott C., Creating Value Through Business Model Innovation, "MIT Sloan Management Review" 2012, Vol. 53, No. 3.
 3. Amit R., Zott C., Value Creation in e-Business, "Strategic Management Journal" 2001, Vol. 22, No. 3, DOI: https://doi.org/10.1002/smj.187.
 4. Bocken N.M.P., Short S.W., Rana P., Evans S., A Literature and Practice Review to Develop Sustainable Business Model Archetypes, "Journal of Cleaner Production" 2014, Vol. 65, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.11.039.
 5. Boons F., Lüdeke-Freund F., Business Models for Sustainable Innovation: State-of-the-art and Steps Towards a Research Agenda, "Journal of Cleaner Production" 2013, Vol. 45, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.07.007.
 6. Chesbrough H., Business Model Innovation: Opportunities and Barriers, "Long Range Planning" 2010, Vol. 43, DOI: https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.010.
 7. Gajda D., Rola innowacji w modelach biznesu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego. Studia Ekonomiczne" 2014, nr 183, cz. 1.
 8. Henriksen K., Bjerre M., Almasi A.M., Damgaard-Grann E., Green Business Model Innovation. Conceptualization Report, "Nordic Innovation Report. Nordic Innovation Publication" 2012a, No. 16.
 9. Henriksen K., Bjerre M., Bisgaard T., Almasi A.M., Damgaard E., Green Business Model Innovation Empirical and Literature Studies, "Nordic Innovation Report. Nordic Innovation Publication" 2012b, No. 20.
 10. Jabłoński M., Projektowanie i dojrzewanie modeli biznesu przedsiębiorstw przez wymagania rynku kapitałowego na przykładzie NewConnect, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 803, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2014, nr 66.
 11. Johnson M., Seizing the White Space. Business Model Innovation for Growth and Renewal, Harvard Business Press, Boston 2010.
 12. Johnson M., Christensen C., Kagermann H., Reinventing Your Business Model, "Harvard Business Review" 2008, Vol. 86.
 13. Mitchell D., Coles C., Business Model Innovation Breakthrough Moves, "Journal of Business Strategy" 2004, Vol. 25, No. 1, DOI: https://doi.org/10.1108/02756660410515976.
 14. Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey 2010.
 15. Parnell J., Sustainable Strategic Management: Construct, Parameters, Research Directions, "International Journal of Sustainable Strategic Management" 2008, Vol. 1, No. 1.
 16. Prahalad C., Bettis R., The Dominant Logic: The New Linkage Between Diversity and Performance, "Strategic Management Journal" 1986, Vol. 7, No. 6, DOI: https://doi.org/10.1002/smj.4250070602.
 17. Safin K., Modele biznesowe innowacyjnych przedsiębiorstw. Identyfikacja i analiza, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr 421.
 18. Schaltegger S., Lüdeke-Freund F., Hansen E., Business Cases for Sustainability: The Role of Business Model Innovation for Corporate Sustainability, "International Journal of Innovation and Sustainable Development" 2012, Vol. 6, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1504/IJISD.2012.046944.
 19. Schaltegger S., Wagner M., Sustainable Entrepreneurship and Sustainability Innovation: Categories and Interactions, "Business Strategy and the Environment" 2011, Vol. 20, No. 4.
 20. Shafer S., Smith H., Linder J., The Power of Business Models, "Business Horizons" 2002, Vol. 48, No. 3.
 21. Sinfield J.V., Calder E., McConnell B., Colson S., How to Identify New Business Models, "MIT Sloan Management Review" 2012, Vol. 2, No. 2.
 22. Stubbs W., Cocklin C., Conceptualizing a Sustainability Business Model, "Organization & Environment" 2008, Vol. 21, No. 2, DOI: https://doi.org/10.1177/1086026608318042.
 23. Wells P., Seitz M., Business Models and Closed-loop Supply Chains: A Typology, "Supply Chain Management: An International Journal" 2005, Vol. 10, No. 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.1.39
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu