BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Voszka Éva (Uniwersytet w Segedynie)
Tytuł
Nacjonalizacja na Węgrzech w kontekście międzynarodowym
Nationalizations in Hungary in an International Context
Źródło
Studia Ekonomiczne / Polska Akademia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 2016, nr 4 (91), s. 617-634, bibliogr. 31 poz.
Economic Studies
Słowa kluczowe
Nacjonalizacja, Kapitalizm, Własność państwowa
Nationalization, Capitalism, State ownership
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
Po roku 2008 sektor publiczny w wielu krajach powiększył się przede wszystkim, choć nie wyłącznie, w wyniku dokapitalizowania banków. Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia zakrojonej na szeroką skalę nacjonalizacji na Węgrzech na tle europejskiego trendu. Zdaniem autorki, mimo wielu podobieństw odnośnie do sektorów, metod czy deklarowanych celów, przemiany własnościowe są w tym szczególnym przypadku nieodłączną częścią systemowej polityki rządu, dążącej do wzmocnienia roli państwa, centralizacji procesów decyzyjnych oraz redystrybucji bogactwa.(abstrakt oryginalny)

Public ownership has expanded in many countries since 2008, mainly but not exclusively by means of bank recapitalizations. The paper compares the large scale Hungarian nationalizations with this European trend. It argues that despite many similar elements regarding sectors, methods and even governmental objectives in general, ownership changes in this particular case are integral parts of a comprehensive governmental policy, aimed at expanding the role of the state, centralizing decision-making and redistributing wealth.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Böszörményi J. (2016), Fedezékben (In fire shelter), "Magyar Narancs", 7. July.
 2. Caviglia G., Krause G., Thimann C. (2002), Key features of the financial sectors in EU accession countries, w: Thimann (ed.), Financial Sectors in EU Accession Countries, European Central Bank, s. 15-30.
 3. Christiansen H. (2011), The size and composition of the SOE Sector in OECD Countries, "OECD Corporate Governance Working Papers", 5.
 4. Claessens S., van Horen N. (2012), Foreign banks: Trends, impact and financial stability, "IMF Working Paper", 12/10.
 5. Csillag I. (2013), A küldetés: vagyonosodni (The mission: wealth creation), w: Magyar (ed.) (2013), s. 222-233.
 6. Hüfner F. (2010), The German Banking System: Lessons from the Financial Crisis, "OECD Economics Department Working Papers", 788.
 7. Jenei M. (2014), Offshore cégeknél landoltak a milliárdok (Several billion forints landed in offshore companies) (http://index.hu/gazdasag/2014/01/27/mol/).
 8. Király J. (2016), A magyar bankrendszer tulajdonosi struktúrájának átalakulása (The transformation of ownership structure in the Hungarian banking sector), Manuscript.
 9. Kornai J. (2012), Központosítás és kapitalista piacgazdaság (Centralization and capitalist market economy), "Népszabadság", January 28.
 10. Laki M. (2015), Restructuring and re-regulation of the Hungarian tobacco market, "Corvinus Journal of Sociology and Social Policy", 6(2), s. 39-71.
 11. Magyar B. (ed.) (2013), Magyar polip - A posztkommunista maffiaállam (Hungarian polypus - The post-communist mafia state), Noran Libro, Budapest.
 12. Magyar B., Vásárhelyi J. (eds.) (2014), Magyar polip 2 - A posztkommunista maffiaállam (Hungarian polypus 2. - The post-communist mafia state), Noran Libro, Budapest.
 13. Magyarország Kormánya (2015), Magyarország konvergencia programja 2015-2018 (Government of Hungary: The convergence program of Hungary) (http://ec. europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cp2015_hungary_hu.pdf).
 14. Matolcsy G. (2010), Válasz az országgyűlési bizottsági meghallgatáson (Answers on the hearing of the parliamentary commission) 25. May (http://www.kormany.hu/hu/ nemzetgazdasagi-miniszterium/a-miniszter/beszedek-publikaciok-interjuk/igeretdomping- matolcsy-gyorgy-meghallgatasan).
 15. Megginson W.L. (2013), Privatization Trends and Major Deals in 2012 and 1H2013, w: The Privatization Barometer Report 2012, s. 3-24.
 16. Mihályi P. (2014), Re-nationalization in post-communist Hungary, 2010-2013, w: The Privatization Barometer Report 2013/2014, s. 46-50.
 17. Mihályi P. (2015), A privatizált vagyon visszaállamosítása Magyarországon 2010-2014 (Re-nationalization of privatized assets in Hungary 2010-2014), MTA KRTK KTI Discussion Papers, MT-DP/7.
 18. Mihályi P. (2016), Diszkriminatív piac és versenyellenes jogalkotás Magyarországon, 2010-2015 (Anti-market and anti-competitive discriminative legislation in Hungary 2010-2015). Manuscript.
 19. Millward R. (2011), Public enterprise in the modern western world: An historical analysis. "Annals for Public and Corporative Economics", 82/4, s. 375-398.
 20. OECD (2004), Comparative Report on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, DAFFE/CA/PRIV(2004)2/REV2.
 21. Orbán V. (2009), Jobboldali korszak Európában (Right-wing era in Europe), "Magyar Nemzet", July 25.
 22. Soós K.A. (2013), Sarcolás különadókkal: bevételszerzés, populizmus és az "idegenek" kiszorítása (Tribute by special taxes: income generation, populism and crowding out the "foreigners"), w: Magyar (ed.) (2013), s. 205-221.
 23. Szalai A. (2010), Felülvizsgált privatizációs szerződések (Privatization contracts revisited), "Népszabadság", 24. November.
 24. Thimann (ed.) (2002), Financial Sectors in EU Accession Countries, European Central Bank.
 25. Toninelli P.A. (2000), The rise and fall of state-owned enterprise: The framework, w: Toninelli P.A. (ed.), The Rise and Fall of State-Owned Enterprise in the Western World, Cambridge University Press, Cambridge, s. 3-24.
 26. Várhegyi É. (2012), A magyar bankszektor szabályozása és versenyhelyzete a válságban. (Regulation and the competition in Hungarian banking sector during the crisis) w: Valentiny P., Kiss F.L., Nagy Csongor I. (eds), (2012), s. 210-238.
 27. Várhegyi É. (2013), A maffiaállam bankjai, w: Magyar (ed.) (2013), s. 247-257.
 28. Várhegyi É. (2014), Nemzetstratégiai takarékügy (National strategy concerning Saving Banks), "Élet és Irodalom", March 14.
 29. Voszka É. (2008), Az állami vagyon privatizálásának lehetőségei 2009-től (Possibilities of privatization after 2009), Manuscript.
 30. Voszka É. (2013), Államosítás, privatizáció, államosítás (Nationalization, privatization, nationalization), "Közgazdasági Szemle", 12, s. 1289-1317.
 31. Voszka É. (2016), Nationalization or privatization? The fragmentation of the mainstream, "Annals of Public and Cooperative Economics", Version of Record online: August 8, 2016 (DOI: 10.1111/apce.12140, forthcoming in Jan. 2017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-6416
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu