BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
DePersis Dominic S. (Broome Community College; State University of New York, USA), Lewis Alfred (Alliant International University; University of California, San Diego)
Tytuł
The Retirement System in the United States - an Examination of the Systemic Dysfunction and Macro Consequences
System emerytalny w Stanach Zjednoczonych - ocena dysfunkcji systemowych oraz konsekwencji globalnych
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 4 (8), s. 21-33, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
System emerytalny, Systemy emerytalne na świecie, Świadczenia emerytalne, Zabezpieczenie emerytalne
Pension schemes, Pension systems in the world, Pension benefits, Pension arrangement
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstrakt
Emerytura oznacza przejście z pozycji aktywnego zatrudnienia do statusu osoby niepracującej zwykle z powodu wieku lub innych istotnych wydarzeń życiowych. Podstawowe zasady przechodzenia na emeryturę w dalszym ciągu są niezbędne dla utrzymania amerykańskiej gospodarki. W okresie pokryzysowym, zachęcanie osób do przejścia na emeryturę stało się popularnym zjawiskiem. Korzyści z przejścia w status emerytalny osób uwzględniają otwarcie rynku pracy dla młodszych pracowników kończących szkoły i uczelnie lub gotowych do podjęcia działalności handlowej lub innego zatrudnienia. W ostatnim czasie pracownicy sektora administracyjnego i prywatnego zachęcani byli do przejścia na emeryturę za pomocą licznych ofert wykupu. Nawet jeśli Amerykanie w dobrej wierze oszczędzają na emerytury, istnieje możliwość, że pozostaną z niewystarczającymi środkami za sprawą praktyk korupcyjnych w biznesie i decyzji inwestycyjnych, które nie przynoszą odpowiednich zwrotów. (abstrakt oryginalny)

Retirement signifies the transition from a position of active employment to a non-employee status usually triggered by age or other significant life event. The underlying principle of retirement continues to be a necessary event to sustain the American economy. In the post-depression era, the idea of retirement and more recently the idea of encouraging individuals to retire became a popular notion. Benefits from retirement include job openings for younger workers who graduate from college or university or are ready to start a trade or other employment. Recently government and private workers have been enticed into retirement with a myriad of buy-out arrangements. Even when Americans make a good faith effort to save for retirement, it is possible to end up with inadequate resources due to corrupt business practices and investment decisions that do not generate adequate returns. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. www.freedictionary.org/index.php, last verified March 23, 2006
 2. www.nysut.org/legislation/2002earlyretirement.html, last verified March 24, 2006
 3. http://news.moneycentral.msn.com/ticker/article.asp?Symbol=US:GM&Feed=AP&Date=20060324&ID=5595889, last verified March 24, 2006
 4. www.freerepublic.com/forum/a38356912243a.htm, last verified March 20, 2006
 5. http://ask.yahoo.com/20040209.html, last verified March 25, 2006
 6. http://news.billinge.com/1/hi/business/1310604.stm, last verified March 24, 2006
 7. www.webprowire.com/summaries/446274.html, last verified March 24, 2006
 8. http://levin.senate.gov/newsroom/release.cfm?id=210071, last verified March 24, 2006
 9. www.osc.state.ny.us/press/releases/aug03/082003.htm, last verified March 24, 2006
 10. www.forbes.com/2002/07/25/accountingtracker.html, last verified March 24, 2006
 11. U.S.C.A. § 7263
 12. http://ceb.com/newsletterv4/business_law1.htm, last verified March 24, 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu