BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ho Jo Ann (Universiti Putra, Malaysia), Liew Ee Yin (Universiti Putra, Malaysia)
Tytuł
Motivational Perception of Superiors and Subordinates - the Case of Malaysia
Percepcja motywacyjna przełożonych i podwładnych - przypadek Malezji
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 4 (8), s. 55-70, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Motywacje, Motywacja do pracy, Motywowanie pracowników
Motivation, Work motivation, Motivating employees
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Malezja
Malaysia
Abstrakt
Zasoby ludzkie stają się coraz bardziej znaczące, ponieważ decydują o sukcesie lub porażce przedsiębiorstwa. Dlatego też menadżerowie coraz większą uwagę zwracają na kwestię motywacji swoich pracowników. Celem niniejszego artykułu jest określenie percepcji motywacyjnych malezyjskich menadżerów i ich podwładnych. Badanie zostało przeprowadzone w Malezji na 104 menadżerach i pracownikach 40 firm działających w sektorze produkcyjnym i usług finansowych. Wyniki badań wskazują na istotne różnice w postrzeganiu przez kierowników i ich podwładnych, tego, co ich motywuje. Badania wskazały również, że pracownicy byli w większym stopniu motywowani przez czynniki o charakterze wewnętrznym niż zewnętrzne motywatory. Ponadto, w opracowaniu poddano dyskusji implikacje teoretyczne i zarządcze. (abstrakt oryginalny)

Human resources have become increasingly important as they can determine the success or failure of a company. As such, managers need to pay attention to the motivation of their employees. The purpose of this paper is to determine the motivational perceptions between the Malaysian managers and their employees. The study was conducted on 104 Malaysian managers and employees from 40 companies in the manufacturing and financial service industry. The results of the study indicated there were significant differences between the perceptions of the managers and their employees on what motivated the employees. The study also found that employees were more motivated by intrinsic rather than extrinsic motivators. The theoretical and managerial implications of the results are also discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amabile T.M.: Motivational synergy: Toward conceptualizations of intrinsic and extrinsic motivation in the workplace. Human Resource Management Review 1993, no. 3(3), p. 185-201.
 2. Amit R., Schoemaker P.J.H.: Strategic assets and organizational rent. Strategic Management Journal 1993, no. 14, p. 33-46.
 3. Analoui F.: What motivates senior manager? The case of Romania. Journal of Managerial Psychology 1999, no. 4(15), p. 324-340.
 4. Aycan Z.: Whatever happened to individual-level studies of work motivation? Cross-Cultural Psychological Bulletin 2001, no. 35(2), p. 7-13.
 5. Brislin R.W., MacNab B., Worthley R., Kabigting F.J., Zukis B.: Evolving perceptions of Japanese workplace motivation: An employee-manager comparison. International Journal of Cross Cultural Management 2005, no. 5(1), p. 87-104.
 6. Herzberg F., Mausner B., Snyderman B.: The motivation to work. Wiley, New York 1959.
 7. Huddleston P., Good L.K.: Job motivators in Russian and Polish retail firms. International Journal of Retail and Distribution Management 1999, no. 27(9), p. 383-392.
 8. Kovach K.A.: What motivates employees? Workers and supervisor give different answers. Business Horizons 1987, Sept-Oct, p. 58-65.
 9. Latham G.P., Pinder C.C.: Work motivation theory and research at the dawn of the twenty-first century. Annual Review of Psychology 2005, no. 56, p. 485-516.
 10. Lindner J.R.: Understanding employee motivation. Available at: www.joe.org/joe/1998june/rb3.html, [Accessed: 18 October 2009].
 11. Luthans F.: Organizational behaviour (5th ed.). McGraw-Hill, New York 1989.
 12. Mak B.L., Sockel H.Y.: A confirmatory factor analysis of is employee motivation and satisfaction. Information and Management 1999, no. 30, p. 265-276.
 13. McWilliams A., Van Fleet D.D., Wright P.M.: Strategic management of human resources for global competitive advantage. 2001. Available at: www.entrepreneur.com/tradejournals/article/print/75372918.html [Accessed: 17 October 2009].
 14. Morgeson F.P., Campion M.A.: Minimizing tradeoffs when redesigning work: Evidence from a longitudinal quasi-experiment. Personality Psychology 2002, no. 55, p. 589-612.
 15. Nunnally J.: Psychometric methods. McGraw - Hill Book Co., New York 1967.
 16. Oppermann M.: Triangulation - a methodological discussion. The International Journal of Tourism Research 2000, no. 2, p. 141-146.
 17. Rad A.M.M., Yarmohammadian M.H. A study of relationship between manager's leadership style and employees' job satisfaction. Leadership in Health Services 2006, no. 19(2), p. xi-xxviii.
 18. Ryan R.M., Deci E.L.: Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology 2000, no. 25, p. 54-67.
 19. Samiee S., Athanassiou N.: International strategy research: Cross-cultural methodology implications. Journal of Business Research 1998, no. 43, p. 79-96.
 20. Scandura T.A., Williams E.A.: Research methodology in management: Current practices, trends, and implications for future research. Academy of Management Journal 2000, no. 43(6), p. 1248-1264.
 21. Sekaran U.: Research methods for business: A skill-building approach. John Wiley and Sons, New York 1992.
 22. Usugami J., Park K.-Y.: Similarities and differences in employee motivation viewed by Korean and Japanese executives: Empirical study on employee motivation management of Japanese affiliated companies in Korea. Journal of Human Resource Management 2006, no. 17(2 (February)), p. 280-294.
 23. Wernerfelt B.: The resource based view of the firm: Ten years after. Strategic Management Journal 1995, no. 16, p. 171-174.
 24. Wiley C.: What motivates employees according to over 40 years of motivation surveys. International Journal of Manpower 1997, no. 18(2), p. 263-280.
 25. Wong S., Siu V., Tsang N.: The impact of demographic factors on Hong Kong hotel employees' choice of job-related motivator. International Journal of Contemporary Hospitality Management 1999, no. 11(5), p. 230-241.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu