BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kipley Dan (Azusa Pacific University, USA), Lewis Alfred (Alliant International University)
Tytuł
Ansoff's Strategic Success Paradigm - Empirical Evidence Supports Its Success with Firms Competing in a Turbulent Environment : Why then Is It Absent from Academic Strategic Management Textbooks?
Paradygmat sukcesu strategicznego Ansoffa - dowód empiryczny potwierdzający sukces przedsiębiorstw konkurujących w burzliwym otoczeniu : dlaczego brak tej koncepcji w podręcznikach zarządzania strategicznego?
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 4 (8), s. 71-88, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Paradygmaty zarządzania, Szkolnictwo wyższe
Strategic management, Management paradigms, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel niniejszego artykułu jest dwojaki: po pierwsze, typologia rozpatrywana w wielu wymiarach Strategicznego Paradygmatu Sukcesu Ansoffa oraz częstotliwość wykorzystania poszczególnych komponentów paradygmatu w odniesieniu do strategii formułowanej na poziomie korporacji w organizacjach profit i non profit. Na podstawie dowodów pochodzących z publikacji branżowych istnieją zarówno pośrednie, jak i bezpośrednie potwierdzenia wnikliwości i skuteczności tej koncepcji jako całości lub w części odnoszącej się do międzynarodowych, wielobranżowych firm o zmiennej, nieciągłej i uzależnionej od środowiska dynamice. Paradygmat sukcesu strategicznego został empirycznie potwierdzony i poparty dowodami z branży, które wskazują na polepszenie wyników finansowych przedsiębiorstw. Jednakże, zauważalny jest brak widoczności Paradygmatu Sukcesu Strategicznego Ansoffa w podstawowych podręcznikach akademickich zarządzania strategicznego. Dlatego drugim celem tej pracy jest próba określenia z perspektywy pragmatycznej przyczyn istnienia tej dychotomii w odniesieniu do przyjęcia Paradygmatu Sukcesu Strategicznego w praktyce przedsiębiorstw oraz jego zauważalnego braku w publikacjach akademickich. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is twofold; first, a typology examining the multiple dimensions of H. Igor Ansoff's Strategic Success Paradigm and the frequency of use of each of the paradigm's components relative to the formulation of corporate level strategy in for- profit and not-for-profit organizations. Based on evidence from industry journals, there is both an implicit and explicit acknowledgement of its acumen and it's efficacy as a whole or in part with multinational, multi-business firms faced with volatile, discontinuous, novel and environmental dynamism. The strategic success paradigm is empirically validated and supported by industry evidence that provides results of a firm's increased financial performance. However, there is a noticeable lack of visibility of Ansoff's Strategic Success Paradigm within the traditional academic strategic management textbooks. Therefore, the second focus of this paper will attempt to determine through a pragmatic perspective, why this dichotomy exists with respect to the Strategic Success Paradigm's acceptance in industry and its noticeable absence from academic texts. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashby W.R.: An Introduction to Cybernetics. Chapman and Hall, London 1956.
 2. Andrews K.: The concept of Corporate Strategy. Irwin, Burr Ridge, IL 1971.
 3. Ansoff H.I., Declerck H.: From Strategic Planning to Strategic Management. John Wiley, New York 1976.
 4. Ansoff H.I.: Critique of Henry Mintzberg's "The Design School: Reconsidering the basic premises of Strategic Management". Strategic Management Journal 1991, Vol. 12, p. 449-461.
 5. Ansoff H.I., Antoniou P., Lewis A.O.: Strategic management: Introduction to the Ansoffian Approach. Xanedu Press, Michigan 2004.
 6. Ansoff H.I., McDonnell E.: Implanting Strategic Management. Prentice Hall, New York 1990.
 7. Ansoff H.I., Sullivan P.: Competitiveness through strategic response, [in:] Gilman R. (ed.): Making Organizations More Competitive: Constantly Improving Everything Inside and Outside the Organization. Jossey-Bass, San Francisco1990.
 8. Ansoff H.I., Sullivan P.: Managerial Theory of Strategic Behavior of Environmental Serving Organizations. The Macmillan Press LTD, London 1993.
 9. Caldart A.A., Ricart J.E.: A Formal Evaluation of the Performance of Different Corporate Styles in Stable and Turbulent Environments. Working Paper, University of Nawarra 2006.
 10. Chabane H.: Restructuring and performance in Algerian state-owned enterprises: A strategic management study. Unpublished D.B.A. dissertation. United States International University, San Diego 1987.
 11. Chandler A.D.: Strategy and Structure. MIT Press, Cambridge, MA 1972.
 12. Cyert R., March J.: A Behavioral Theory of the Firm. Prentice Hall, New Jersey 1963.
 13. D'Aveni R.: Hyper Competition, Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering. Free Press, New York 1994.
 14. Day G.S., Reibstein D.J.: Wharton on dynamic competitive strategy. John Wiley & Sons, New York 1997.
 15. Eisenhardt K., Brown S.: Competing on the Edge: Strategy as Structured Chaos. Harvard Business School Press, Cambridge 1998.
 16. Emery E., Trist E.L.: The causal texture of organizational environment. Human Relations 1965, Vol. 10.
 17. Galbraith J.: Designing Organizations, An Executive Guide to Strategy, Structure, and Process. Jossey Bass, San Francisco 2002.
 18. Hambrick D.C., Mason P.A.: Upper echelons: The organization as a reflection of its top managers' Academy of Management Review 1984, no. 9(21), p. 193-206.
 19. Hambrick D.C.: The top management team: Key to strategic success, California Management Review 1987, p. 88-108.
 20. Hatziantoniou P.: The relationship of environmental turbulence, corporate strategic profile, and company performance. Unpublished D.B.A. dissertation, United States International University, San Diego 1986.
 21. Jaja R.M.: Technology and banking: The implications of technology myopia on banking financial performance, A strategic management analysis. Unpublished D.B.A. dissertation, United States International University, San Diego 1990.
 22. Leoidou L.C., Katsikeas C.S., Samiee S.: Marketing strategy determinants of export performance: A metaanalysis. Journal of Business Research 2002, no. 55(1), p. 51-67.
 23. Lewis A.: Strategic posture and financial performance of the banking industry in California: A Strategic management study. Unpublished D.B.A. dissertation, United States International University, San Diego 1989.
 24. March J., Simon H.: Organizations. John Wiley & Sons, New York 1958.
 25. Norburn D., Birley S.: The top management team and corporate performance. Strategic Management Journal 1988, no. 9(3), p. 225-238.
 26. Miller D.C., Freisen P.H.: Organisations: A Quantum View. Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey 1984.
 27. Normann R.: Reframing Business. When the Map Changes the landscape. John Wiley and Sons, Chichester 2001.
 28. Salameh T.T.: Analysis and financial performance of the banking industry in United Arab Emirates: A strategic management study. Unpublished D.B.A. dissertation, United States International University, San Diego 1987.
 29. Sullivan P.A.: The relationship between proportion of income derived from subsidy and strategic performance of a federal agency under the Commercial Activities Program. Unpublished D.B.A. dissertation. United States International University, San Diego 1987.
 30. Zahra S.A., Bogner W.C.: Technology strategy and software new ventures' performance: Exploring the moderating effect of the competitive environment. Journal of Business Venturing 1999, no. 5(2), p. 135-173.
 31. Zahra S.A., Newbaum D.O., Huse M.: The effect of the environment on export performance among telecommunications new ventures. Entrepreneurship Theory and Practice 1997, no. 22(1), p. 25-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu