BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruczek Mariusz (Silesian University of Technology)
Tytuł
Process Approach in Supply Chain Structure Analysis
Podejście procesowe w analizie struktury łańcucha dostaw
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 4 (8), s. 89-102, rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Wartość dodana, Procesowe podejście do zarządzania
Supply chain, Value added, Process-oriented approach
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie podejścia procesowego do analizy struktury łańcuchów dostaw. Struktura łańcucha dostaw, a zwłaszcza możliwość jej kształtowania stanowią ważny aspekt budowania relacji między dostawcami i odbiorcami. Właściwie realizowane procesy decydują o efektywności współpracy i wzroście wartości dodanej dla klientów. Artykuł uzupełniają mapy procesów realizowane dla łańcucha dostaw wyrobów odzieżowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the presentation of process approach in supply chain structure analysis. The structure of supply chain, especially the its forming is important possibility for relationship construction between supplier and recipient. Correct process implementation decide about efficiency of cooperation and added value growth for costumers. The article is completed with process maps for supply chain of clothing branch. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendkowski J., Pacut M.: Logistyka stosowana. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006.
 2. Blaik P.: Logistyka. PWE, Warszawa 2001.
 3. Branche A., Rummler G.: Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej. PWE, Warszawa 2000.
 4. Brillman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 5. Czakon W.: Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo AE Katowice, Katowice 2004.
 6. Durlik I.: Restrukturyzacja procesów gospodarczych - reengineering - teoria i praktyka. Placet, Warszawa 1998.
 7. Kasprzak T. (red.): Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Difin, Warszawa 2005.
 8. Kisperska - Moroń D. (red.): Pomiar funkcjonowania łańcuchów dostaw. Wydawnictwo AE Katowice, Katowice 2006.
 9. Kruczek M.: Identyfikacja struktury łańcucha dostaw, [w:] Matuszek J.: Metody i techniki zarządzania. Wydawnictwo ATH, Bielsko-Biała 2006.
 10. Kruczek M.: Metody szacowania wartości dodanej w łańcuchach dostaw przemysłu odzieżowego, Praca doktorska, Zabrze 2007.
 11. Nowicka - Skowron M.: Efektywność systemów logistycznych. PWE, Warszawa 2000.
 12. Porter M.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 13. Schulderer P.: Prozessorientierte Analyse und Rekonstruktion logistischer Systeme. Konzeption - Methoden - Werkzeuge. Galber Verlag, Deutscher Universitäts Verlag, Wiesbaden 1996.
 14. Wiliamson L.R., Esper T.L., Ozmet J.: The electronic supply chain. Its impact on current and future structure of strategic alliances, partnerships and logistical leadership. "International Journal of Physical Distribution and Logistical Management", Vol. 32, No. 8, 2002.
 15. Witkowski J.: Zarządzaniem łańcuchem dostaw. PWE, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu