BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Twardowska Klaudia (The Medical University of Lodz, Poland), Jewczak Maciej (The University of Lodz, Poland)
Tytuł
The Issues of Healthcare-Associated Infections - the Economic and Social Perspective
Źródło
Engineering Management in Production and Services, 2017, nr 2, s. 21-31, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Opieka zdrowotna, Zachorowalność, Zróżnicowanie regionalne, Zróżnicowanie przestrzenne, Choroby, Koncentracja przestrzenna, Rozkład przestrzenny
Health care, Incidence, Regional diversity, Spatial differentiation, Illness, Spatial concentration, Spatial distribution
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the paper was to diagnose and analyse the rates of infections in Polish voivodships, and possible consequences from both economic and social perspectives of the changes in the levels of cases reported. For the analyses, data banks of Central Statistical Office in Warsaw were used, in particular, information on the incidence of infectious diseases and poisonings. The rates of changes and spatial concentration of the phenomena were investigated in the period between 2005 and 2015. For estimates of regional trends, the Shift-Share Analysis was adopted, and the pattern of spatial distribution was defined on the basis of location quotients. Extreme values of location quotients were observed in Warmińsko-Mazurskie for shigellosis, in Lubuskie for trichinellosis, and for AIDS in Dolnośląskie. Location quotient values allowed identifying regions with a higher spatial concentration of infectious diseases incidences, which in turn could indicate areas and cases where preventive actions should be improved or modified. The Shift-Share Analysis resulted in pointing out regions that recorded a positive change in infection rates. The obtained results also demonstrated that in some cases, the impact of structural changes influences the net rates of infections more than the local components. The obtained results directly indicated objects (regions) where attention should be paid to prevention. Especially, the results of spatial distribution and concentration allowed a reliable analysis of the state of population incidence rates, as well as answered questions concerning the origin of rates whether the change derived from structural, local or overall tendencies. Results could be adopted, for instance, in preventive strategies of local governments. The estimates might be beneficial from the perspective of the healthcare system, due to easier predictive scenarios of future infection and possible centres with the increase in incidence. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barff, R.A., & Knight, P.L. (1998). Dynamic Shift-Share Analysis. Growth and Change, 19(2), 1-10.
 2. Centers for Disease Control and Prevention. (2016). Diseases and Organisms in Healthcare Settings. Retrieved from https://www.cdc.gov/hai/organisms/organisms.html
 3. Cianciara, J. (2010). Skala zagrożeń zakażeniami szpitalnymi. Metody prewencji [The scale of the risks hospital infections. Prevention methods]. Zakażenia szpitalne. Retrieved from http://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Zakazenia-Szpitalne/Skala-zagrozen-zakazeniami-szpitalnymi-Metody-prewencji,102680,1015.html
 4. Czerw, A., Religioni, U., & Olejniczak, D. (2012). Metody pomiaru oraz oceny jakości świadczonych usług w podmiotach leczniczych [Methods of service quality measurement and evaluation in medical entities]. Przegląd Epidemiologiczny, 93(2), 269-273.
 5. Denys, A. (Ed.). (2013). Zakażenia szpitalne w wybranych oddziałach: Część II [Nosocomial infections in selected hospital departments: Part II]. Warszawa, Poland: Wolters Kluwer.
 6. Dziewa, A., & Ksykiewicz-Dorota, M. (2012). Metody monitorowania i rejestracji zakażeń szpitalnych [Methods of monitoring and recording of nosocomial infections]. Hygeia Public Health, 47(1), 56-63.
 7. Hannah, L., & Kay, J.A. (1977). Concentration in modern industry. Theory, measurement and the UK experience. London, England: Macmillan.
 8. HEXAL podręczny leksykon medycyny [HEXAL handy lexicon of medicine]. (1996). Wrocław, Poland: Urban & Partner.
 9. Hoppes, R.B. (1997). Shift-share analysis for regional health care policy. The Journal of Regional Analysis & Policy, 27(1), 35-45.
 10. Jewczak, M., & Żółtaszek, A. (2011). Spatial Shift-Share Analysis as a health policy tool. Folia Oeconomica, 252, 87-100.
 11. Jewczak, M., & Suchecka, J. (2014). Finansowanie opieki zdrowotnej w wybranych krajach Europy [Financing of healthcare in selected European countries]. In A. Depta (Ed.), Zarządzanie zdrowiem a problemy społeczeństwa obywatelskiego [Health management and society problems], (pp. 30-38). Łódź, Poland: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 12. Khan, H.A., Ahmad, A., & Mehoob, R. (2015). Nosocomial infections and their control strategies. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 5(7), 509-514.
 13. Khan, H.A., Baig, F.K., & Mehboob, R. (2017). Nosocomial infections: Epidemiology, prevention, control and surveillance. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 7(5), 478-482. doi: 10.1016/j.apjtb.2017.01.019
 14. Mała Encyklopedia PWN [Small Encyclopedia of PWN]. (1995). Warszawa, Poland: PWN.
 15. McKibben, L., Horan, T., Tokars, J.I., Fowler, G., Cardo, D.M., Pearson, M.L., & Brennan, P.J. (2005). Guidance on Public Reporting of Healthcare-Associated Infections: Recommendations of the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee. American Journal of Infection Control, 33(4), 217-226. doi: 10.1016/j.ajic.2005.04.001
 16. Nazara, S., & Hewings, G.J.D. (2004). Spatial structure and Taxonomy of Decomposition in shift-share analysis. Growth and Change, 35(4), 476-490.
 17. Opolski, K., Dykowska, G., & Możdżonek, M. (2003). Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka [Quality management in health services. Theory and practice]. Warszawa, Poland: CeDeWu.
 18. Profilaktyka i zwalczanie zakażeń szpitalnych [Prevention and combating of nosocomial infections]. (2016). Conference materials.
 19. Rozpędowska-Matraszek, D. (2012). Panelowy model SSANOVA wykorzystany do oceny wpływu efektów zróżnicowania sektorowego i regionalnego na prowadzoną restrukturyzację zatrudnienia w opiece zdrowotnej w Polsce w latach 1999-2009 [The SSANOVA panel model applied to assess the impact of sector and regional diversification effects on employment restructuring in health care in Poland from 1999 to 2009]. Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, 27, 87-100.
 20. Różańska, A. (2009a). Ekonomika zakażeń szpitalnych [Economics of nosocomial infections]. In P. Heczko, J. Wójkowska-Mach (Eds.), Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń [Nosocomial infections. Handbook for infection control groups], (p. 80). Warszawa, Poland: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 21. Różańska, A. (2009b). Ekonomika zakażeń szpitalnych [Economics of nosocomial infections]. In P. Heczko, J. Wójkowska-Mach (Eds.), Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń [Nosocomial infections. Handbook for infection control groups], (p. 81). Warszawa, Poland: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 22. Różańska, A. (2016). Analiza ekonomiczna w kontroli zakażeń [An economic analysis in infection control]. In M. Bulanda, J. Wójkowska-Mach (Eds), Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej [Nosocomial infections in health care units], (pp. 535-537). Warszawa, Poland: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 23. Różańska, A., Wójkowska-Mach, J., Bulanda, M., & Heczko, P. (2014). Organizacja i zakres kontroli zakażeń w polskich szpitalach. Wyniki programu PROHIBIT [Organisation and infection control in polish hospitals. The results of PROHIBIT programme]. Przegląd Epidemiologiczny, 68, 117-120.
 24. Sen, A. (1973). On Economic Inequality. Oxford, England: Oxford Clarendon Press.
 25. Suchecki, B. (Ed.). (2010). Ekonometria Przestrzenna [Spatial Econometrics]. Warszawa, Poland: C. H. Beck.
 26. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi [Act from the 5th of December 2008 preventing and fighting infections and infectious diseases affecting humans] (Dz. U. 2008, nr 234, poz. 1570) 2008 (PL).
 27. Vincent, J.L., Rello, J., Marshall, J., Silva, E., Anzueto, A., Martin, C.D., Moreno, R., Lipman, J., Gomersall, C., Sakr, Y., & Reinhart, K. (2009). International Study of the Prevalence and Outcomes of Infection in Intensive Care Units. Journal of the American Medical Association, 302(21), 2323-2329. doi: 10.1001/jama.2009.1754
 28. Wójkowska-Mach, J. (2009). Regulacje prawne w nadzorze nad zakażeniami szpitalnymi [Law regulations in the supervision of nosocomial infections]. In P. Heczko, J. Wójkowska-Mach (Eds.), Zakażenia szpitalne. Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń [Nosocomial infections. Handbook for infection control groups], (p. 86).Warszawa, Poland: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 29. Żółtaszek, A., & Jewczak, M. (2011). Spatial and dynamic analysis of health care expenditures in OECD countries. Folia Oeconomica, 252, 143-158.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-6597
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/emj-2017-0010
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu