BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Richley Bonnie A. (Case Western Reserve University, Cleveland)
Tytuł
Sustainability - a Whole System Perspective
Zrównoważony rozwój - systemowa perspektywa całościowa
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2009, nr 4 (8), s. 117-130, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Innowacje, Spółdzielnie
Sustainable development, Innovations, Cooperatives
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Mondragón Corporate Cooperativa (MCC)
Mondragón Corporate Cooperativa (MCC)
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy organizacji powszechnie uważanej za najbardziej skuteczną w kwestii współpracy w historii, Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) położonej w Kraju Basków. Wykorzystując MCC jako pierwszorzędny przypadek, autorka skupia się na trzech głównych kwestiach: 1) MCC jako przykładzie innowacyjnego modelu organizacji pracy charakteryzującego się demokracją zarówno w teorii, jak i w praktyce oraz łączącego jednocześnie biznes i społeczne dobro, co nazwano w niniejszym opracowaniu innowacją społecznobiznesową (SBI); 2) siedmiu cechach charakterystycznych, które określają SBI oraz 3) rozumieniu tego, w jaki sposób organizowanie na styku biznesu i społeczeństwa jest aktualizowane, by kreować nowe sposoby pracy i rozwoju społeczności wykorzystując potencjał adaptacyjny. Zaprezentowane badania proponują SBI jako drogę, mogącą stanowić wyzwanie dla istniejących ram dzisiejszego rozumienia biznesu i społecznego dobra przez alternatywny paradygmat dla organizacji pracy współtworzonej i zakorzenionej w społeczności. (abstrakt oryginalny)

This study highlights an organization widely recognized as the most successful cooperative in history, Mondragón Corporación Cooperativa (MCC) located in Basque Country. Using MCC as the primary case this research focuses on three central concerns: 1) MCC as representative of an innovative model of work organization hallmarked by democracy both in principle and practice and one that also simultaneously enjoins business and social good, specifically what I have named a socio-business innovation (SBI); 2) seven characteristics that define a SBI and 3) understanding how organizing at the intersection of business and society is actualized to create a new way of work and to developing communities; one with high adaptive potential. This research offers the concept of an SBI as a way to challenge existing frameworks for how we think about and enact business and social good through an alternative paradigm for work organization co-constructed and embedded in community. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ACEnet: Asset building for health communities: A concept paper. Retrieved on February 21, 2006, http://acenetworks.org/frames/ace_publications.htm
 2. ACEnet: History. Retrieved on January 5, 2009, www.acenetworks.org/about/history/
 3. Forcadell F.J.: Democracy, cooperation and business success: The case of Mondragon Corporacion Cooperativa. Journal of Business Ethics 2005, no. 56, p. 255-274.
 4. Greider W.: The soul of capitalism: Opening paths to a moral economy. Simon & Schuster, New York 2003.
 5. Herrera D.: Mondragón: A for-profit organization that embodies Catholic social thought. Review of Business 2004, no. 25(1), p. 56-68.
 6. Mendell M.: Polanyian perspectives on instituted economic processes, development and transformation, ESRC, Center for Research on Innovation and Competition Conference, University of Manchester, October 23-25, 2003.
 7. Mondragon Corporacion Cooperativa. Annual Report 2003, www.mcc.es.
 8. Mondragón Corporación Cooperativa. Annual Report 2006, www.mcc.es: 44.
 9. Morrison R.: We build the road as we travel. New Society Publishers, Philadelphia, PA 1991.
 10. Polanyi K., Pearson H. (ed.): The livelihood of man. Academic Press, New York 1977.
 11. South Mountain Company: who we are - ownership. Retrieved on January 5, 2009, from www.somoco.com/who/sub3/ownership.html#structure.
 12. Taylor P.L.: Qualitative cowboy or qualitative dude: An impasse of validity, politic, and ethics? Sociological Inquiry 1999, no. 69(1), p. 1-32.
 13. United Nations Millennium Declaration, UNMD. Retrieved on January 5, 2009, from www.unmillenniumproject.org/documents/MainReportChapter1-lowres.pdf.
 14. Robertson J.: Thinking beyond the private sector. Scottish Left Review 2001, Issue 7, November/December, p. 8-9. Retrieved on January 5, 2009, from www.caledonia.org.uk/papers/Mondragon_Coop.doc.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu