BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
The Evaluation of Financial Standing of Medical Institutions in Poland
Źródło
Engineering Management in Production and Services, 2017, nr 2, s. 44-56, rys., tab., bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Placówki służby zdrowia, Stabilność finansowa, Sytuacja finansowa, Analiza ekonomiczna, Analiza porównawcza, Statystyka opisowa, Służba zdrowia
Medical facilities, Financial sustainability, Financial situation, Economic analysis, Comparative analysis, Descriptive statistics, Health service
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the article is to identify the criteria and methods for the evaluation of medical institutions. The article uses economic analysis, comparative analysis, and methods of descriptive statistics. The analysis of existing regulations, source materials, and the specific business character of health care entities indicates the need to evaluate these units with particular regard to the criteria such as costs, quality of assets (level of consumption, i.e., wear and tear and modernness), employment, financial liquidity or the level of debt. The results of the study are the basis for the evaluation of the healthcare sector. The value of the article is in showing the direction taken by the evaluation of the financial standing of entities. The ability to use specific criteria and methods of evaluation for health care entities in business practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruch L., & Shyam, S. (1979). Methodological issues in the use of financial ratios. Journal of Accounting and Economics, 1(3), 187-210.
 2. Chu, D.K.W., Zollinger, T.W., Kelly, A.S., & Saywell, R.M. (1991). An empirical analysis of cash flow, working capital, and the stability of financial ratio groups in the hospital industry. Journal of Accounting and Public Policy, 10(1), 39-58.
 3. Chluska, J. (2014). Cel i zadania sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych [The purpose and tasks of financial statements of healing subjects]. Studia Oeconomica Posnaniensa, 2(5), 7-18.
 4. Curtis, P., & Roupas, T.A. (2009). Health Care Finance, the Performance of Public Hospitals and Financial Statement Analysis. European Research Studies, 12(4), 199-212.
 5. Dudycz, T., Hamrol, M., Skoczylas, W., & Niemiec, A. (2005). Finansowe wskaźniki sektorowe - pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności [Financial sector indicators - help with the financial analysis and the evaluation of the ability of the enterprise for the continuation of activity]. Rachunkowość, 3.
 6. Dudycz, T., & Skoczylas, W. (2006). Wskaźniki sektorowe za rok 2004 [Sector indicators for 2004]. Rachunkowość, 5.
 7. Dudycz, T., & Skoczylas, W. (2005). Wskaźniki sektorowe za lata 2002 i 2003 [Sector indicators for 2002 and 2003]. Rachunkowość, 3.
 8. Dudycz, T., & Skoczylas, W. (2007). Wykorzystanie wskaźników sektorowych do oceny przedsiębiorstwa [Using sector indicators for the evaluation of the enterprise]. Rachunkowość, 7.
 9. Dudycz, T., & Skoczylas, W. (2008). Wskaźniki sektorowe za rok 2006 [Sector indicators for 2006]. Rachunkowość, 5.
 10. Dudycz, T., & Skoczylas, W. (2009). Wskaźniki sektorowe za rok 2007 [Sector indicators for 2007]. Rachunkowość, 6.
 11. Dudycz, T., Skoczylas, W. (2010). Ocena sytuacji finansowej sektorów w roku 2008 [Assessment of the financial situation of sectors in 2008]. Rachunkowość, 6.
 12. Dudycz, T., & Skoczylas, W. (2011). Sektorowe wskaźniki finansowe za rok 2009 i ich porównywalności [Sector financial ratios for year 2009 and their comparabilities]. Rachunkowość, 4.
 13. Dudycz, T., & Skoczylas, W. (2012). Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według sekcji i działów w roku 2010 [Financial standing of enterprises according to the section and departments of 2010]. Rachunkowość, 3.
 14. Dudycz, T., & Skoczylas, W. (2013). Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (branż) za rok 2011 [Financial ratios of enterprises according to sections (of industries) for 2011]. Rachunkowość, 3.
 15. Dudycz, T., & Skoczylas, W. (2014). Sytuacja finansowa przedsiębiorstw według działów (branż) w 2012 roku [Financial standing of enterprises according to sections (of industries) in 2012]. Rachunkowość, 3.
 16. Dudycz, T., & Skoczylas, W. (2015). Sektorowe wskaźniki finansowe: wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2013 [Sector financial indicators: corporate financial indicators by sector (s) for 2013]. Rachunkowość, 3.
 17. Dudycz, T., & Skoczylas, W. (2016). Sektorowe wskaźniki finansowe: wskaźniki finansowe przedsiębiorstw według działów (sektorów) za rok 2014 2013 [Sector financial indicators: corporate financial indicators by sector (s) for 2014]. Rachunkowość, 3.
 18. Dursun, D., Kuzey, C., & Uyar, A. (2013). Measuring firm performance using financial ratios: A decision tree approach. Expert Systems with Applications, 40(10), 3970-3983.
 19. Gołębiewski, G., & Tłaczała, A. (2005). Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym [Economic and financial analysis in the practical perspective]. Warszawa, Poland: Difin.
 20. Groppelli, A.A., & Nikbaht, E. (1999). Wstęp do finansów [Admission to funds]. Warszawa, Poland: WIG PRESS.
 21. Helfert, E.A. (2004). Techniki analizy finansowej [Techniques of the financial analysis]. Warszawa, Poland: PWE. Retrieved from http://www.gazetalekarska.pl/?p=26046, http://www.zdrowie.abc.com.pl/zmiany-w-prawie/15-lipca-2016-weszla-w-zycie-nowelizacja-ustawy-o-dzialalnosci-leczniczej,24287.html
 22. Jerzemowska, M. (Ed.). (2006). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie [Economic analysis in the enterprise]. Warszawa, Poland: PWE.
 23. Jacobs, R., Smith, P.C., & Street, A. (2013). Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia [Measuring the effectiveness in the health care]. Warszawa, Poland: Wolters Kluwer.
 24. Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2005). Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstw [Methods and directions of analysis of the solvency of enterprises]. Rozprawy i studia, Uniwersytet Szczeciński, 564, 73-76.
 25. Mioduchowska-Jaroszewicz, E. (2007). Poziom zadłużenia w spółkach sektora budowlanego [Debt level In companies of the construction sector]. In D. Zarzecki (Ed.), Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości [Finance management. Risk management and creating value]. Szczecin, Poland: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 26. Mioduchowska-Jaroszewicz, E., & Romanowska, M. (2016). Profitability Evaluation of Hospital Departments Forming a Health Care Entity. Economics & Sociology, 9(3), 224-234.
 27. Pur, D., Jacova, H., & Horak, J. (2015). An Evaluation of Selected Assets and Their Impact on the Declarative Characteristic of Ratio Indicators in Financial Analyses. Ekonomie A Management, 18(4), 132-149.
 28. Rój, J., & Sobiech, J. (2006). Zarządzanie finansami szpitala [Financial management of the hospital]. Warszawa, Poland: Wolters Kluwer.
 29. Sierpińska, M., & Wędzki, D. (2001). Zarządzanie płynności finansową w przedsiębiorstwie [Financial of liquidity mangement in the enterprise]. Warszawa, Poland: PWN.
 30. Skalski, B. (2000). Badanie sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej [The financial statements of the healthcare facility]. Rachunkowość-Audytor, 2(5).
 31. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [Act from 15 April 2011 about healing activity] (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654) 2011 (PL).
 32. Waśniewski, T. (1981). Metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie [Methods of financial analysis In the enterprise]. Warszawa, Poland: PWE.
 33. Waśniewski, T., & Miklewicz, Z. (1994). Analiza finansowa w gospodarce rynkowej [Financial analysis in a market economy]. Szczecin, Poland: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 34. Waśniewski, T., & Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie [Theory and practice of financial analysis in the enterprise], (pp. 310-318). Warszawa, Poland: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 35. Waśniewski, T., & Skoczylas, W. (1996). Kierunki analizy finansowej w przedsiębiorstwie [Directions of financial analysis in the enterprise]. Szczecin, Poland: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej.
 36. Waśniewski, T., & Skoczylas, W. (1998). Syntetyczna ocean wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa [Synthetic evaluation of the results and the company's financial situation]. Rachunkowość, 4.
 37. Wawrowski, R. (2014). Specyfika polityki rachunkowości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej [The specificity of the accounting policy of independent public health care]. Studia Ekonomiczne, 201, 393-403.
 38. Wędzki, D. (2000). Strategie płynności przedsiębiorstwa [Strategies liquidity enterprises]. Warszawa, Poland: PWN.
 39. Wiercińska, A. (2014). Specyfika zarządzania finansami szpitala [The specificity of hospital financial management]. Journal of Management and Finance, 12(2), 5-20.
 40. Vasiu, D.E., Baltes, N., & Gheorghe, I.N. (2015). Liquidity Ratios: A Structural and Dynamic Analysis, during 2006-2012, of the Companies Having the Business Line in Industry and Construction, Listed and Traded on the Bucharest Stock Exchange. Theoretical And Applied Economics, 3(604), 187-206.
 41. Zaleska, M. (2005). Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego [Assessment of economic and financial business analyst banking]. Warszawa, Poland: Szkoła Główna Handlowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-6597
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/emj-2017-0013
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu