BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworzynska Magdalena (Maria Curie-Sklodowska University In Lublin, Poland)
Tytuł
Using Tools of Strategic Management in Medical Facilities of Lublin Region
Źródło
Engineering Management in Production and Services, 2017, nr 2, s. 82-89, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Placówki służby zdrowia, Szpitalnictwo, Narzędzia zarządzania, Opieka zdrowotna, Służba zdrowia, Planowanie strategiczne
Strategic management, Medical facilities, Hospital service, Management tools, Health care, Health service, Strategic planning
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region lubelski, Lubelszczyzna
Lubelszczyzna
Abstrakt
The purpose of this article is to evaluate the use of tools of strategic management in hospitals in Lublin region. The study was conducted among 14 medical entities from the area of Lublin Voivodeship. The survey was addressed to economic directors or chief accountants of health care facilities and sent by post. The questionnaire was also helpful in conducting an in-depth interview as it provided a required structure. As part of the interviews with managers of health care facilities, information beyond the questionnaire was acquired, e.g. about the mission. According to studies, most health care facilities develop strategic plans (71.4%). For 21.4% of the studied facilities, the strategic plan is known mainly to management. In contrast, 28.6% of entities do not have a strategic plan. The presented results of the research can increase the effectiveness of activities in each area of the health care facility, continuous process improvement and rapid response to changes in the environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams, J. (2005). Successful strategic planning: creating clarity. Journal of Healthcare Information Management, 19(3), 24-31.
 2. Arndt, M., & Bigelow, B. (2000). The transfer of Business Practices into Hospitals: History and Implications. In J.D. Blais, M.D. Fottler, G.T. Savage (Eds.), Advances in Health Care Management, (pp. 339-368). New York, USA: Elsevier Science Inc.
 3. Bart, C.K., & Hupfer, M. (2004). Mission statements in Canadian hospitals. Journal of Healthcare Information Management, 18(2-3), 92-110.
 4. Briman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania [Modern concepts and methods of management]. Warszawa, Poland: PWE.
 5. Bryson, J.M. (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. San Francisco, USA: Jossey-Bass.
 6. Chandler, A., (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise. Massachusetts, USA: M.I.T.
 7. Cretu, C., Gheonea, V., & Ivan, A. (2015). Balanced Scorecard - Strategic Management Tool of Performance in Public Institutions. Acta Universitatis Danubius. OEconomica, 11(1), 137-148.
 8. Gierszewska, G. (2000). Zarządzanie strategiczne [Strategic management]. Warszawa, Poland: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 9. Ginter, P.M., & Swayne, L.E. (2006). Moving Toward Strategic Planning Unique to Helathcare. Fontiers of Health Services Management, 23(2), 33-34.
 10. Jarosiński, M. (2014). Analiza rynku usług medycznych [Analysis of the medical service market]. In M. Jarosiński, S. Winch (Eds.), Zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształconymi w spółki prawa handlowego [Management of medical entities transformer into commercial law companies], (pp. 43-57). Warszawa, Poland: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 11. Kludacz, M. (2009). Zrównoważona karta wyników i możliwości jej zastosowania w szpitalach [Balanced scorecard and its applicability in hospitals]. In R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsch (Eds.), Współczesne wyzwania menedżerskie w ochronie zdrowia [Modern challenges of management in health care], (pp. 15-23). Olsztyn, Poland: Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 12. Kogut, J. (2009). System informacji kosztowej w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej [System of cost information in a public health care facility]. In T. Kiziukiewicz (Ed.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych [Resources and processes in business units accountancy]. Warszawa, Poland: Difin.
 13. Marciniak, J. (1998). Biznesplan. Poradnik metodyczny dla kierownictw samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej [Business plan. A methodological guide for managers of independent public healthcare institutions]. Poznań, Poland: Termedia.
 14. Mintzberg, H. (1994). The Rise and Fall of Strategic Planning. New York, USA: The Free Press.
 15. Porter, M. (1986). Competitive Strategy. Boston, USA: Harvard Business School Press.
 16. Radkowska, J., & Radkowski, K. (2006). Marketing usług w teorii i praktyce [Marketing services in theory and practice]. Legnica, Poland: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy "Wspólnota Akademicka".
 17. Simyar, F., & Lloyd-Jones, J. (1988). Strategic Management in the Health Care Sector Towards the Year 2000. Englewood Cliffs, USA: Prentice-Hall.
 18. Swayne, L.E., Duncan, W.J., & Ginter, P.M. (2012). Zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia [Strategic management in health care]. Warszawa, Poland: Wolters Kluwer.
 19. Talaga, J. (2004). Obszary zarządzania strategicznego i operacyjnego szpitalem [Areas of strategic and operational management of the hospital]. In M. Głowacka (Ed.), Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej - wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne [Management of healthcare facilities - selected theoretical and practical contexts]. Poznań, Poland: Termedia.
 20. Van Wijngaarden, J.D., Scholten, G.R., & van Wijk, K.P. (2012). Strategic analysis for health care organizations, the suitability of the SWOT-analysis. International Journal of Health Planning and Management, 27(1), 34-49.
 21. Zuckerman, A.M. (2006). Advancing the state of the art in healthcare strategic planning. Frontiers of Health Services Management, 23(2), 3-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-6597
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/emj-2017-0017
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu