BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grotkowska Gabriela (Uniwersytet Warszawski), Wincenciak Leszek (Uniwersytet Warszawski), Gajderowicz Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Evolution of the Public-Sector Wage Premium in Poland
Kształtowanie się premii z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym w Polsce
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2017, nr 1, s. 5-31, rys., tab., wykr., bibliogr. 63 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Nierówności płacowe, Płace w gospodarce narodowej, Sektor publiczny w gospodarce, Luka płacowa
Remuneration, Wage disparities, Wages in the national economy, Public sector in economy, Wage gap
Uwagi
klasyfikacja JEL: J31, J45.
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest oszacowanie premii z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym w Polsce w ujęciu netto, w latach 1999-2012. W artykule skorzystano ze zbioru danych indywidualnych pochodzących z badania wynagrodzeń wg zawodów (BWZ) przeprowadzanego przez GUS co dwa lata na reprezentatywnej próbie firm zatrudniających więcej niż 9 osób. W celu rozwiązania kilku problemów metodologicznych związanych z badaniem zróżnicowania wynagrodzeń, zastosowano metodę regresji kwantylowej oraz dekompozycję Ñopo.Pokazano, iż przy kontroli strukturalnych różnic w wynagrodzeniach, w ostatnich latach nie jest widoczny wyraźny trend, jeśli chodzi ewolucję premii z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym w ujęciu netto. Podejście parametryczne wskazuje na dodatnią i rosnącą premię, przy jednoczesnym występowaniu istotnych różnic w różnych częściach rozkładu płac. Podejście nieparametryczne przynosi inne wyniki, wskazując na negatywną premię i brak wyraźnego trendu jej zmian w całym okresie 1999-2012. Jednocześnie w ostatnich latach obserwowany jest spadek wartości bezwzględnej ujemnej premii z tytułu zatrudnienia w sektorze publicznym. Oznacza to, iż polski rynek pracy w coraz większym stopniu upodabnia się w tym aspekcie do rynków krajów wysoko rozwiniętych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to estimate the adjusted sectoral wage gap in Poland from 1999 to 2012. We use a set of individual data from a survey on the structure of earnings by occupation (SEO) carried out by Poland's Central Statistical Office (CSO) every two years for businesses with more than nine employees. We apply quantile regression and the Ñopo decomposition method to address several methodological problems of wage differential analysis. We show that, after controlling for structural differences in employment, there is no clear trend in the evolution of the adjusted public-sector wage premium in Poland in recent years. The parametric approach indicates a positive and growing premium, with significant variations across different parts of the wage distribution. The non-parametric approach yields different results, indicating a negative premium with no clear trend in the 1999-2012 period, with a declining public-sector wage penalty in recent years. This means that the Polish labour market is becoming increasingly similar to its counterparts in developed countries in this respect. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamchik V., Bedi A. [2000], Wage differentials between the public and the private sectors: evidence from an economy in transition, "Labour Economics", 7, 203-224.
 2. Adamchik V., Hycak T., King A. [2003], The wage structure and wage distribution in Poland, 1994-2001, "International Journal of Manpower", 24, 916-946.
 3. Algan Y., Cahuc P., Zylberberg A. [2002], Public employment and labour market performance, "Economic Policy", 17 (34), 7-66.
 4. Bebchuk L. A., Fried J. M. [2004], Stealth compensation via retirement benefits; "National Bureau of Economic Research, working paper" no. 10742.
 5. Belman D., Heywood J. [2004], Public-sector wage comparability: the role of earnings dispersion, "Public Finance Review", 32, 567-587.
 6. Borjas G. J. [1984], Electoral cycles and the earnings of federal bureaucrats, "Economic Inquiry", 22 (4), 447-459.
 7. Brainerd E. [2002], Five years after: the impact of mass privatization on wages in Russia, 1993-1998, "Journal of Comparative Economics", 30, 160-190.
 8. Burgess S., Metcalfe P. [1999], The use of incentive schemes in the public and private sectors: evidence from British establishments, "CMPO Working Paper", 99/015.
 9. Chernozhukov V., Hansen C. [2005], An IV model of quantile treatment effects, "Econometrica", 73, 245-61.
 10. Christou C., Klemm A., Tiffin A. [2007], Wage dynamics in the Romanian economy, "IMF Country Report" No. 07/220, Romania: Selected Issues, 34-50.
 11. CSO [2015], Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I-III kwartale 2015 r.
 12. Depalo D., Giordano R. [2011], The public-private pay gap: a robust quantile approach, "Giornale degli Economisti e Annali di Economia", 70, 25-64.
 13. Disney R., Gosling A. [2003], A new method for estimating public sector pay premia: evidence from Britain in the 1990 s, Centre for Economic Policy Research, "CEPR discussion paper", 3787.
 14. Dustmann C., Van Soest A. [1997], Wage structures in the private and public sectors in West Germany, "Fiscal Studies", 18, 225-247.
 15. Dustmann C., Van Soest A. [1998], Public and private sector wages of male workers in Germany, "European Economic Review", 42, 1417-1441.
 16. Ehrenberg R. G. [1973], The demand for state and local government employees, "The American Economic Review", 63 (3), 366-379.
 17. Elliott R. F., Duffus K. [1996], What has been happening to pay in the public-service sector of the British economy? Developments over the period 1970-1992, "British Journal of Industrial Relations", 34, 51-85.
 18. Elliott R., Lucifora C., Meurs D. (eds.) [1999], Public sector pay determination in the European Union, Springer.
 19. Falaris E. [2004], Private and public sector wages in Bulgaria, "Journal of Comparative Economics", 32, 56-72.
 20. Fogel W., Lewin D. [1974], Wage determination in the public sector, "Industrial and Labor Relations Review", 27, 410-431.
 21. Friberg K. [2007], Intersectoral wage linkages: the case of Sweden, "Empirical Economics", 32, 161-184.
 22. Gorodnichenko Y., Sabirianova P. K. [2007], Public sector pay and corruption: measuring bribery from micro data, "Journal of Public Economics", 91, 963-991.
 23. Grotkowska G., Wincenciak L. [2014], Public-sector wage premium in Poland: can it be explained by structural differences in employment? "Ekonomia: Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo", 38, 47-72.
 24. Grotkowska G., Wincenciak L., Gajderowicz T. [2016], Public-private wage differential in a posttransition economy: A copula approach to the switching regression model, "Faculty of Economic Sciences, University of Warsaw Working Paper 19 (210).
 25. Haskel J., Sanchis A. [1995], Privatisation and X-inefficiency: a bargaining approach, "The Journal of Industrial Economics", 43 (3), 301-321.
 26. Haskel J., Szymanski S. [1993], Privatization, liberalization, wages and employment: theory and evidence for the UK, "Economica", 60, 161-181.
 27. Heckman J. [1979], Sample selection bias as a specification error, "Econometrica", 47, 153-61.
 28. Heitmueller A. [2006], Public-private sector pay differentials in a devolved Scotland, "Journal of Applied Economics", 9, 295-323.
 29. Holmlund B. [1993], Wage setting in private and public sectors in a model with endogenous government behavior, "European Journal of Political Economy", 9, 149-62.
 30. Hörner J., Ngai L. R.,, Olivetti C. [2007], Public Enterprises and Labor Market Performance, "International Economic Review", 48 (2), 363-384.
 31. Jacobsen J. [1992], Spillover effects from government employment, "Economic Letters", 39, 101-104.
 32. Jovanović B., Lokshin M. [2003], Wage differentials and state-private sector employment choice in Yugoslavia, "Economics of Transition", 11, 463-491.
 33. Jovanović B., Lokshin M. [2004], Wage differentials between the state and private sectors in Moscow, "Review of Income and Wealth", 50, 107-123.
 34. Katz L., Krueger A. B. [1991], Changes in the structure of wages in the public and private sectors, "Research in Labor Economics", 12, 137-172.
 35. Keane P. M., Prasad E. S. [2006], Changes in the structure of earnings during the Polish transition, "Journal of Development Economics", 80, 389-427.
 36. Koenker R., Bassett G. [1978], Regression quantiles, "Econometrica", 46, 33-50.
 37. Krstić G., Litchfield J., Reilly B. [2007], An anatomy of male labour market earnings inequality in Serbia, 1996-2003, "Economic Systems", 31, 97-114.
 38. Lamo A., Perez J. J., Schuknect L. [2012], Public or private sector wage leadership? An international perspective, "Scandinavian Journal of Economics", 114, 228-244.
 39. Lausev J. [2012], Public-private earnings differentials during economic transition in Hungary, "Budapest Working Papers", 2012/2.
 40. Lehmann H., Wadsworth J. [2000], Tenures that shook the world: worker turnover in Russia, Poland, and Britain, "Journal of Comparative Economics", 28, 639-664.
 41. Leping O. [2006], Evolution of the public-private sector wage differential during transition in Estonia, "Post-Communist Economies", 18, 419-436.
 42. Leslie D. [1985], The economics of cash limits as a method of pay determination, "The Economic Journal", 95 (379), 662-678.
 43. Lucifora C., Meurs D. [2006], The public-sector pay gap in France, Great Britain and Italy, "Review of Income and Wealth", 52, 43-59.
 44. Makepeace G., Marcenaro-Gutierrez O. [2006], The earnings of workers covered by pay review bodies: evidence from the labour force survey, "Report for the Office of Manpower Economics".
 45. Melly B. [2006], Public and private sector wage distributions controlling for endogenous sector choice, "Swiss Institute for International Economics and Applied Economic Research, Working Paper" 1788.
 46. Mincer J. [1974], Schooling, experience, and earnings, "Human Behavior, Social Institutions", 2.
 47. Mueller R [1998], Public-private sector wage differentials in Canada: evidence from quantile regressions, "Economics Letters, 60, 229-235.
 48. Newell A., Socha M. [1998], Wages distribution in Poland: the roles of privatization and international trade, 1992-96, "Economics of Transition", 6, 47-65.
 49. Newell A., Socha M. [2007], The Polish wage inequality explosion, "Economics of Transition", 15, 733-758.
 50. Nõpo H. [2008], Matching as a tool to decompose wage gaps, "Review of Economics and Statistics", 90 (2), 290-299.
 51. Oaxaca R. [1973], Male-female wage differentials in urban labor markets, "International Economic Review", 14, 693-709.
 52. Oaxaca R., Ransom M. [1994], On discrimination and the decomposition of wage differentials, "Journal of Econometrics", 61, 5-21.
 53. Quadrini V., Trigari A. [2007], Public Employment and the Business Cycle, "The Scandinavian Journal of Economics", 109 (4), 723-742.
 54. Reder M. [1975], The theory of employment and wages in the public sector, in: D. Hamermesh (ed.), Labor in the Public and Nonprofit Sectors, Princeton University Press, 1-48.
 55. Rodrik D. [2000], What drives public employment? "Review of Development Economics", 4, 229-243.
 56. Rutkowski J. [1996], High Skills Pay Off: The Changing Wage Structure During the Transition in Poland, "Economics of Transition", 4, 89-111.
 57. Rutkowski J. [1997], Low Wage Employment in Transitional Economies of Central and Eastern Europe, "MOST: Economic Policy in Transitional Economies", 7 (1), 105-130.
 58. Silvestre J. J., Eyraud F. [1995], Pay Determination in the Public Sector: An International Comparison Between France, Great Britain, Italy (Vol. 6), International Labour Office.
 59. Socha M. W., Weisberg J. [2002], Earnings in Poland: The Private versus the Public Sector, "Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures", 7 (3), 17-37.
 60. Telegdy A. [2006], The effect of the public-sector wage increase on the public-private relative wages, in: Galasi, P., Kzdi, G. (eds.), The Hungarian Labour Market, pp. 60-68, Budapest, Institute of Economics, Hungarian Academy of Sciences.
 61. Tiagi R. [2010], Public-sector wage premium in Canada: evidence from labour force survey, "Labour", 24, 456-473.
 62. Tirole J. [1994], The internal organization of government, "Oxford Economic Papers", 56 (1), 1-29.
 63. Tullock G. [1965], The Politics of Bureaucracy, Washington, DC, Public Affairs Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu