BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Malaczewski Maciej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Warunki przejścia gospodarki na odnawialne źródła energii
Conditions for the Transition of an Economy to Renewable Energy Sources
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2017, nr 1, s. 33-51, bibliogr. 26 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Zasoby naturalne nieodnawialne, Odnawialne źródła energii, Komplementarność w gospodarce, Kapitał rzeczowy
Non-renewable natural resources, Renewable energy sources, Complementarity in the economy, Real capital
Uwagi
klasyfikacja JEL: Q42, Q43, Q48
streszcz., summ.
Abstrakt
Stopniowe wyczerpywanie się nieodnawialnych zasobów naturalnych jest faktem, gdyż służą one w procesie produkcji nie tylko jako materiał, ale także jako główne źródło energii. Celem artykułu jest dokonanie analizy zagadnienia całkowitego przejścia gospodarki na odnawialne źródła energii. Analizy dokonano za pomocą skonstruowanego prostego modelu matematycznego gospodarki, uwzględniającego komplementarność energii i kapitału fizycznego, w którym decyzję o przejściu na odnawialne źródła energii traktujemy jedynie jako decyzję polityki gospodarczej. Wyznaczono warunki konieczne, które gospodarka musi spełnić, by w ustalonym momencie w przyszłości móc zrezygnować z nieodnawialnych źródeł energii. Do warunków tych należą: odpowiedni poziom preferencji proeokologicznych społeczeństwa, niska energochłonność używanego kapitału fizycznego, dostateczne zapasy zasobów naturalnych będących źródłem energii. Określono wpływ poszczególnych aspektów makroekonomicznych na realizację zamierzonej polityki gospodarczej. Artykuł ma charakter teoretyczny. (abstrakt oryginalny)

The gradual depletion of non-renewable resources is a fact. Such resources are used in the production process not only as a material, but also as the main energy source. The purpose of this paper is to make a comprehensive analysis of conditions for the transition of an economy to renewable energy sources. The analysis is conducted with the use of a simple mathematical model of the economy, taking into account the complementarity of energy and physical capital. The decision to switch to renewable energy sources is treated solely as an economic policy decision in the model. The necessary conditions are derived for an economy to give up non-renewable energy sources at a fixed point in the future. These conditions include a specific level of ecological preferences of society, low energy-intensiveness of physical capital, and a sufficient stock of natural energy resources. The paper is theoretical in its nature. It establishes the influence of various macroeconomic aspects on the implementation of an intended economic policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amigues J. P., Long N. V., Moreaux M. [2004], Overcoming the Natural Resource Constraints Through Dedicated R&D Efforts: Contrasting the Non-Renewable and the Renewable Resource Economies, "International Journal of Global Environmental Issues", no. 4 (1-3), s. 11-37.
 2. Burke P. J. [2010], Income, Resources, and Electricity Mix, "Energy Economics", no. 32 (3), s. 616-626.
 3. Costantini V., Martini C. [2010], The Causality between Energy Consumption and Economic Growth: A Multi-Sectoral Analysis using Non-stationary Cointegrated Panel Data, "Energy Economics", no. 32 (3), s. 591-603.
 4. Costanza R., Daly H. E. [1992], Natural Capital and Sustainable Development, "Conservation Biology", 6(1)37-46.
 5. Dasgupta P., Heal G. [1974], The Optimal Depletion of Exhaustible Resources, "The Review of Economic Studies", no. 41 (5), s. 3-28.
 6. da Silva A. S. [2008], Growth with Exhaustible Resource and Endogenous Extraction Rate, "Economic Modelling", no. 25 (6), s. 1165-1174.
 7. Di Vita G. [2006], Natural Resources Dynamics: Exhaustible and Renewable Resources, and the Rate of Technical Substitution, "Resources Policy", no. 31 (3), s. 172-182.
 8. Georgescu-Roegen N. [1979], Energy Analysis and Economic Valuation, "Southern Economic Journal", s.1023-1058.
 9. Grimaud A., Rouge L. [2008], Environment, Directed Technical Change and Economic Policy, "Environmental and Resource Economics", no. 41 (4), s. 439-463.
 10. Grimaud A., Rouge L. [2014], Carbon Sequestration, Economic Policies and Growth, "Resource and Energy Economics", no. 36 (2), s. 307-331.
 11. Lin C. Y. C., Meng H., Ngai T. Y., Oscherov V., Zhu Y. H. [2009], Hotelling Revisited: Oil Prices and Endogenous Technological Progress, "Natural Resources Research", no. 18 (1), s. 29-38.
 12. Maeda A., Nagaya M. [2012], The Optimal Timing of the Transition to New Environmental Technology for Economic Growth, "Modern Economy", no. 3 (3), s. 263.
 13. Malaczewski M. [2014], Zasoby naturalne, postęp techniczny a długookresowy wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Mosińo A. [2012], Producing Energy in a Stochastic Environment: Switching from Non-Renewable to Renewable Resources, "Resource and Energy Economics", no. 34 (4), s. 413-430.
 15. Neustroev D. [2013], The Uzawa-Lucas Growth Model with Natural Resources, no. 52937, University of Munich, Germany.
 16. Pittel K., Bretschger L. [2010], The Implications of Heterogeneous Resource Intensities on Technical Change and Growth, "Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne D'économique", no. 43 (4), s. 1173-1197.
 17. Scholz C. M., Ziemes G. [1999], Exhaustible Resources, Monopolistic Competition, and Endogenous Growth, "Environmental and Resource Economics", no. 13 (2), s. 169-185.
 18. Smulders S., De Nooij M. [2003], The Impact of Energy Conservation on Technology and Economic Growth, "Resource and Energy Economics", no. 25 (1), s. 59-79.
 19. Solow R. M. [1974], Intergenerational Equity and Exhaustible Resources, "The Review of Economic Studies", no. 41 (5), s. 29-45.
 20. Stern D.I. [2011], The Role of Energy in Economic Growth, "Annals of the New York Academy of Sciences", no. 1219 (1), s. 26-51.
 21. Stern D.I., Cleveland C.J. [2004], Energy and Economic Growth, "Encyclopedia of Energy", no.2, s.35-51.
 22. Stiglitz J. [1974], Growth with Exhaustible Resources: Efficient and Optimal Growth Paths, "Review of Economic Studies", symposium volume, s. 123-137.
 23. Stuermer M., Schwerhoff G. [2013], Technological Change in Resource Extraction and Endogenous Growth, "Bonn Econ Discussion Papers", no. 12.
 24. Tahvonen O., Salo S. [2001], Economic Growth and Transitions Between Renewable and Nonrenewable Energy Resources, "European Economic Review", no. 45 (8), s. 1379-1398.
 25. Tokarski T. [2011], Ekonomia matematyczna. Modele makroekonomiczne, PWE, Warszawa.
 26. van Zon A., Yetkiner I. H. [2003], An Endogenous Growth Model with Embodied Energy-saving Technical Change, "Resource and Energy Economics", no. 25 (1), s. 81-103.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu