BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bendkowski Jacek (Politechnika Śląska)
Tytuł
Korzyści organizacyjne związane z funkcjonowaniem nieformalnych sieci wiedzy
Organizational Benefits of Informal Knowledge Networks
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 19-30, tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Kapitał społeczny
Knowledge, Knowledge management, Social capital
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie ze strony nauki i praktyki nieformalnymi sieciami jako narzędziami zarządzania wiedzą. Badania koncentrują się na problemach związanych z ich rozwojem i implementacją w środowisku organizacyjnym. Brakuje natomiast wiedzy na temat wyników współdziałania aktorów nieformalnych sieci wiedzy w wymiarach jednostkowym i organizacyjnym. W niniejszym artykule, opierając się na badaniach literaturowych, w syntetyczny sposób przedstawiono korzyści organizacyjne związane z funkcjonowaniem nieformalnych sieci wiedzy.(abstrakt oryginalny)

In the last few years, interest in informal social networks as a knowledge management tool has increased among researchers and practitioners. It focuses primarily on issues related to knowledge network development and implementation in organizations. Unfortunately, there is a little knowledge about the results of cooperation of actors of informal knowledge networks both on individu-al and organizational levels. Based on the KM-literature research the paper presents in a synthetic manner organizational benefits of informal knowledge net-works.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andriessen J.H.E., Verburg R.M.: The Development and Application of the Community Assessment Toolkit. 5th European Conference on Organizational Knowledge, Learning and Capabilities, Innsbruck, Austria 2004.
 2. Bendkowski J.: Interaktywno-sieciowy model kształtowania wspólnot działań w kreowaniu i dyfuzji wiedzy w organizacjach. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, monografia nr 402, Gliwice 2012.
 3. Bendkowski J.: Jednostkowe korzyści z uczestnictwa w nieformalnych sieciach wiedzy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 89, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016.
 4. Bendkowski J.: Wspólnota wiedzy, wspólnota działań i sieć wiedzy w perspektywie zarządzania wiedzą. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 76, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 5. Botkin J.: Smart business. How knowledge communities can revolutionize your company. The Free Press, New York 1999.
 6. Brown J.S., Duguid P.: Organizational Learning and Communities of Practice: Toward a Unified view of Working, Learning, and Innovation. "Organization Science", Vol. 2, No. 1, 1991.
 7. Brown J.S., Duguid P.: Organizing Knowledge. "California Management Review", Vol. 12, No. 2, 1998, p. 90-111.
 8. Burt R.S.: Structural Holes: The Social Structure of Competition. Harvard University Press, Cambridge 1992.
 9. Constant D., Sproull L.S., Kiesler S.: The kindness of strangers: The usefulness of electronic weak ties for technical advice. "Organization Science", Vol. 7, No. 1, 1996.
 10. Deloitte: Collaborative knowledge networks: Driving workforce performance through Web-enabled communities. Deloitte Consulting and Deloittle & Touche, New York 2001.
 11. Engeström Y.: From communities of practice to mycorrhizae, [in:] Hughes J. et al. (eds.): Communities of Practice. Critical Perspectives. Routledge, London and New York 2007.
 12. Enkel E., Heinold P., Hofer-Alfeis J., Wicky Y.: The Power of Communities: How to build Knowledge Management on a Corporate Level using a Bottom-up Approach, [in:] Davenport T., Probst G.J.B. (eds.): Knowlegde Management Case Book: Siemens Best Practices. John Wiley & Sons, New York 2002.
 13. Fontaine M.A., Millen D.R.: Understanding the Benefits and Impacts of Communities of Practice, [in:] Hildreth P., Kimble C. (eds.): Knowledge Networks: Innovation through Communities of Practice. Idea Group, Hershey, PA 2004.
 14. Grant R.M.: Toward a knowledge-based theory of a firm. "Strategic Management Journal", Vol. 17 (Winter Special Issue: Knowledge and the firm), No. 1, 1996.
 15. Henschel A.: Communities of Practice: Plattform für individuelles und kollektives Lernen sowie den Wissenstransfer. Difo-Druck, Bamberg 2001.
 16. Hislop D.: The complex relations between communities of practice and the implementa-tion of technological innovations. "Interdisciplinary Journal of Innovation Management", Vol. 7, No. 2, 2003.
 17. Inkpen A.C., Tsang E.W.K.: Social capital, networks, and knowledge transfer. "Academy of Management Review", Vol. 30(1), 2005.
 18. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 19. Katz D., Kahn R.L.: The social psychology of organizations. Wiley & Sons, New York 1978.
 20. Klinke S., Gundert H., Nagler B.: Konzepte von Vertrauen und Kultur im Unternehmen. Theoretische und empirische Konstrukte. Forschungszentrum Nachhaltigkeit, Universtität Bremen, Artec, Bremen 2011.
 21. Leonard D., Sensiper S.: The role of tacit knowledge on group innovation. "California Management Review", Vol. 40(4), 1998.
 22. Lesser E.L., Everest K.: Using Communities of Practice to Manage Intellectual Capital. "Ivey Business Journal", Vol. 65, No. 4, 2001.
 23. Lesser E.L., Storck J.: Communities of Practice and Organisational Performance. "IBM Systems Journal", Vol. 40, No. 4, 2001.
 24. McDermott R.: Measuring the impact of communities. "Knowledge Management Re-view", Vol. 5, No. 2, 2002, p. 26-29.
 25. Millen D.R., Fontaine M.A., Muller M.J.: Understanding the Benefit and Costs of Com-munities of Practice. "Communication of the ACM, Special Issue: Supporting Community and Building Social Capital", Vol. 45, No. 4, s. 69-73.
 26. North K., Romhardt K., Probst G.J.B.: Wissenserzeugung und -austausch in Wissensge-meinschaften - Communities of Practice. QUEM-Report. Arbeitsgemeinschaft Betriebli-che Weiterbildungsforschung e.V., Berlin 2004.
 27. Orr J.: Talking about Machines: An Ethnography of a Modern Job. Dissertation. Cornell University, 1995.
 28. Probst G.J.B., Büchel B.S.T.: Organisationales Lernen: Wettbewerbsvorteil der Zukunft. Gabler, Wiesbaden 1998.
 29. Probst G.J., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 30. Ruuska I.: Social Structures as Communities for Knowledge Sharing. Dissertation, Laboratory of Work Psychology and Leadership. Helsinki University of Technology, Helsinki 2005.
 31. Schenkel A., Teigland R.: Investigating the Relationship Between Communities of Practice and Organizational Performance, [in:] Schenkel A. (ed.): Communities of Practice or Communities of Discipline: Managing Deviations at the Öresund Bridge. Stockholm School of Economics, Stockholm 2002.
 32. Schoen S.: Gestaltung und Unterstützung von Communities of Practice. Herbert Utz, München 2001.
 33. Schumpeter J.A.: The theory of economic development. University Press, Cambridge, MA 1968.
 34. Seufert A., von Krogh G., Bach A.: Towards knowledge networking. "Journal of Knowledge Management", Vol. 3, No. 3, 1999, p. 180-190.
 35. Snyder W.M.: Organizational learning and performance: An exploration of linkages be-tween organizational learning, knowledge, and performance. Disseratation, Faculty of the Graduate School, University of Southern California, Los Angeles 1996.
 36. Storck J., Hill P.A.: Knowledge Diffusion through "Strategic Communities". "Sloan Management Review", Vol. 41, No. 2, 2000.
 37. Teigland R., Wasko M.: Integrating knowledge through information trading: Examining relationship between boundary-spanning communication and individual performance. "Decision Sciences", Vol. 34, No. 2 (Special Issue on Knowledge Management).
 38. Tsoukas H., Vladimirou E.: What is organizational knowledge? "Journal of Management Studies", Vol. 38, No. 7, 2001.
 39. Von Krogh G., Köhne M.: Der Wissenstransfer im Unternehmen: Phasen des Wis-senstransfersund wichtige Einflußfaktoren. "Die Unternehmung", Vol. 52 (5/6), 1998.
 40. Von Wartburg I., Rost K., Teichert T.: Shaping Social Structure in Virtual Communities of Practice, [in:] Coakes E., Clarke S. (eds.): Encyclopedia of Communities of Practice in Information and Knowledge Management, IDEA Group Reference, Hershey 2006.
 41. Wenger E., Snyder W.M., McDermott R.: Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge. Harvard Business School Press, Boston 2002.
 42. Wenger E., Snyder W.M.: Communities of practice: The organizational frontier. "Harvard Business Review", Vol. Jan-Feb, No. 78, 2000.
 43. Wenger E.: Communities of Practice - Learning as a Social System. "The System Thin-kers", Vol. 9, No. 5, 1998, p. 1-5.
 44. Zboralski K.: Wissensmanagement durch Communities of Practice. Eine empirische Un-tersuchung von Wissensnetzwerken. Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu