BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernat Piotr (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie), Cieśliński Wojciech B. (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)
Tytuł
Zastosowanie ICT i Augmented Reality w inteligentnym rozwoju przedsiębiorstw
Use of ICT and Augmented Reality in Smart Growth of Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 31-40, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje inteligentne, Rozwój przedsiębiorstwa, Innowacyjność, Przedsiębiorstwo informatyczne, Przedsiębiorstwo, Rozszerzona rzeczywistość
Intelligent organisations, Enterprise development, Innovative character, IT enterprises, Enterprises, Augmented reality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienia organizacji przestrzeni w inteligentnym rozwoju przedsiębiorstw. Inteligentne specjalizacje mają zapewnić przewagę konkurencyjną. Ich realizacja wymaga wsparcia w zakresie wymiany informacji. ICT obejmuje całość zagadnienia informatycznego wspomagania funkcjonowania przedsiębiorstw, a AR jest technologią umożliwiającą innowacyjny rozwój. IRI zapewniają dostosowanie narzędzi informatycznych do stwierdzonych potrzeb. Stanowią one narzędzia organizacji wymiany informacji, umożliwiające rozciąganie łańcucha wartości.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the issues of the organization of space in smart growth of enterprise. Smart specializations are designed to provide a competitive advantage. Their implementation requires the support of the exchange of information. ICT covers all aspects of computer aided operation of enterprises, and AR is a technology that allows innovative development. PIS provide tools to adapt to the identified needs. They constitute the tools to organize the exchange of information enabling an extension of the value chain.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernat P.: GPS Technology Application as a Tool of Streamlining the Operations of a Transport Business and Economic Analysis. Applied Mechanics and Materials, Vol. 791, 2015, p. 96-101.
 2. Bernat P.: Raport końcowy z udzielonego wsparcia doradczego dla przedsiębiorstwa FAG S.A. Nysa 2013 (materiały niepublikowane).
 3. Bernat P.: The Mutual Interactions in the Production Enterprise Management, [in:] Chlebus E., (ed.): International Conference "Production Engineering 2011". Wroclaw 2011, p. 381.
 4. Bernat P.: Tendencje i kierunki informatycznego wspomagania funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych, cz.1. Warianty rozwiązania. PNiT, 13/2012, Lublin, s. 7-13.
 5. Bernat P., Michel K.: Innowacje w przedsiębiorstwie transportowym, [w:] Kołosowski M. (red.): Symbioza nauki z biznesem. Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, 2015, s. 7-18.
 6. Cieśliński W.: Doskonalenie orientacji przedsiębiorstw. Model platformy treningu procesowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2011.
 7. Cieśliński W., Kopecka-Piech K., Głowicki P., Perechuda I., Pawlukiewicz A.: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania granicami przestrzeni organizacyjnej a kreowanie wartości medialnej, [w:] Kiełtyka L., Jędrzejczyk W. (red.): Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 254-264.
 8. Cieśliński W., Mierzyński J.: Model strategicznej odnowy procesów biznesowych przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego, [w:] Lichtarski J. i inni (red.): Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 340. Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 390-399.
 9. Cieśliński W., Perechuda K.: Teoretyczne aspekty sieciowania przestrzeni organizacyjnej. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 32, nr 2, 2015, s. 301-316.
 10. Fajfer P.: Wdrożenie systemu informatycznego - korzyści płynące z użytkowania systemu ERP. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, nr 2 (14), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011, s. 71-83.
 11. Gajoszek E.: Narzędzia informatyczne wspierające innowacyjny łańcuch dostaw na przykładzie wdrożenia systemu ERP w międzynarodowej grupie firm. "Logistyka", nr 2, 2011, s. 173-182.
 12. Kanicki T.: Problematyka zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w świetle przeglądu literatury. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 71, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014, s. 149-162.
 13. Stadnicka D., Antonelli D.: Implementation of augmented reality in welding processes. Technologia i Automatyzacja Montażu, z. 4/2014, s. 56-60.
 14. Comarch: http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/comarch-ict/.
 15. ICT Gdańsk: http://ict-poland.pl/pl/.
 16. Inteligentna specjalizacja. "Panorama", nr 44, zima 2012, http://ec.europa.eu/ regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag44/mag44_pl.pdf.
 17. Inteligentne specjalizacje województwa dolnośląskiego: http://www.umwd. dolnyslask. pl/gospodarka/dolnoslaskie-inteligentne-specjalizacje/.
 18. Klaster ICT: http://ict-silesia.pl/.
 19. Krajowe inteligentne specjalizacje, NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_konkurs_2015/7_wykaz_krajow ych_inteligentnych_specjalizacji.pdf.
 20. Mazowiecki Klaster ICT: http://www.klasterict.pl/aktualnosci.
 21. Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, Wrocław 2015: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/gospodarka/ramy_strategiczne/ra my%20strategiczne%20na%20rzecz%20intelgentnych%20specjalizacji%20dolnego%20 %c5%9al%c4%84ska.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu