BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bluszcz Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Analiza sprawozdań społecznej odpowiedzialności w spółkach górniczych - studium przypadku
The Analysis of the Integrated Reports in Mining Companies - Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 41-50, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Górnictwo, Rozwój zrównoważony, Raporty społeczne
Social Responsibility, Mining sector, Sustainable development, Social reports
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano strategię zrównoważonego rozwoju oraz wymagania w zakresie zintegrowanego raportowania. Zaakcentowano zaangażowanie spółek górniczych w przejrzyste informowanie interesariuszy o kwestiach ekonomicznych, środowiskowych i społecznych na przykładzie publikowanych zintegrowanych sprawozdań według międzynarodowych standardów Global Reporting Initiative (GRI).(abstrakt oryginalny)

The article characterised the strategy of the sustainable development and requirements in terms of the integrated reporting. The involvement of mining companies was emphasised into the transparent informing of stakeholders on the economic, environmental and social issues on the example of the published integrated reports according to the international standards Global Reporting Initiative (GRI).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Nitkiewicz T.: Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007, s. 89-92.
 2. Bluszcz A., Kijewska A.: W kierunku społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw górniczych. "Przegląd Górniczy", t. 70, nr 4/2014, s. 45-51.
 3. Bogacz P.: Corporate identity jako podstawowy element tworzenia wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa górniczego. "Przegląd Górniczy", 9/2011, s. 23-27.
 4. Drzęźla B., Dubiński J.: Problemy zrównoważonego rozwoju w górnictwie węgla kamiennego. Zagrożenia naturalne w górnictwie. Warsztaty 2005, s.105-117.
 5. Bluszcz A. (red.): Szanse i bariery rozwoju przemysłu górniczego. Wydawnictwo Śląsk. Katowice 2013.
 6. Konieczna R., Kulczycka J.: Znaczenie CSR w przedsiębiorstwach sektora górniczego w Polsce. "Przegląd Górniczy", 3/2012, s. 5-10.
 7. Ogrodnik R.: Korzyści wynikające z implementacji zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. "Przegląd Górniczy", 9/2011, s. 117-119.
 8. Tobór-Osadnik K., Wyganowska M.: Bezpieczeństwo w tożsamości organizacyjnej przedsiębiorstw, [w:] K. Tobór-Osadnik (red.): Zachowania przedsiębiorcze w sytuacjach kryzysowych. Ruda Śląska Advert, 2010, s. 45-51.
 9. Tobór-Osadnik K., Wyganowska M.: Rola systemu komunikacji wewnętrznej w bezpiecznej pracy na przykładzie kopalń węgla kamiennego. "Przegląd Górniczy", t. 71, 8/2015, s. 94-98.
 10. Tobór-Osadnik K.: Identyfikacja postaw pracowniczych w różnych kulturach technicznych na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012.
 11. Urbisch J.: Model biznesowy GK JSW - w kierunku zrównoważonego rozwoju. "Przegląd Górniczy", 9/2013, s. 185-187.
 12. Zagórowski J., Urbisch J.: Zrównoważona konkurencyjność Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej, [w:] A. Karbownik (red.): Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 13. https://www.jsw.pl/odpowiedzialny-biznes/.
 14. http://www.khw.pl/firma/polityka_kwh_s_a.html.
 15. https://lw.com.pl/pl,2,s337,misja_i_wartosci.html.
 16. http://www.dnvba.com/pl/Baza-wiedzy/Nowosci-i-artyku%C5%82y/Pages/Duze- przedsiebiorstwa-w-Unii-Europejskiej-beda-musialy-raportowac-w-zakresie- zrownowazonego-rozwoju.aspx (dostęp 03.05.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu