BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzostek Krzysztof (KGHM Polska Miedź S.A.), Michna Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Próba zidentyfikowania zmiennej pośredniczącej w relacji pomiędzy zarządzaniem wiedzą a efektywnością funkcjonowania MŚP
An Attempt to Identify an Intermediary Variable in the Relation Between Knowledge Management and Business Efficiency of SMEs
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 51-60, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Efektywność, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Orientacja rynkowa
Knowledge management, Effectiveness, Small business, Market orientation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań analizy mediacyjnej, dotyczącej zależności między zarządzaniem wiedzą a efektywnością funkcjonowania MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw). Na podstawie badań literatury jako zmienną pośredniczącą przyjęto orientację rynkową. W badaniach empirycznych jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety skierowany do właścicieli/menedżerów MŚP. W pierwszej części artykułu omówiono pojęcie i istotę zmiennych mediujących. Druga część przedstawia charakterystykę przeprowadzonych badań empirycznych. W trzeciej części artykułu zaprezentowane zostały wybrane elementy analizy mediacyjnej zależności między zarządzaniem wiedzą, orientacją rynkową a efektywnością funkcjonowania w MŚP. Zaprezentowano kierunki dalszych badań.(abstrakt oryginalny)

This article contains selected results of mediation analyses concerning the relation between managing knowledge and the business efficiency of SMEs (small and medium-sized enterprises). Based on literature research, market orientation was chosen as the intermediary variable. Empirical studies took advantage of survey questionnaires as research tools aimed at owners/managers of SMEs. The first part of the article discusses the concept and nature of mediator variables. The second part discusses the characteristics of conducted empirical studies. The third part of the article presents selected parts of mediation analysis of the relation between knowledge management, market orientation and SME business efficiency. Further research directions are indicated.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baron R.M., Kenny D.A.: The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. "Journal of Personality and Social Psychology", 1986.
  2. Gao Y., Gao Y., Shu C., Wang Q.: Managerial Ties and Product Innovativeness in China: The Moderating Role of Environmental Turbulence, American Academy of Management Conference, Montreal 2010.
  3. Hayes A.F.: Beyond Baron and Kenny: Statistical mediation analysis in the new millennium. Communication Monographs, 2009.
  4. Lewandowska M.: Innowacje otwarte polskich przedsiębiorstw. Gospodarka Narodowa, 2015.
  5. Liou S., Yang S., Yan Z.: Changed What and By Whom? Test a Mediation Model of How Employees Appraise Organizational Change. American Academy of Management Conference, Montreal 2010.
  6. MacKinnon D.P., Fairchild A.J., Fritz M.S.: Mediation analysis. "Annual Review of Psychology", 2007.
  7. Preacher K.J., Hayes A.F.: SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. "Behavior Research Methods, Instruments, & Computers", 36(4), 2004.
  8. Preacher K.J., Hayes A.F.: Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. "Behavior Research Methods", 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu