BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzóska Jan (Politechnika Śląska)
Tytuł
Rola regionalnych obserwatoriów specjalistycznych we wdrażaniu regionalnej strategii innowacji w województwie śląskim
Role of Regional Specialist Observers in Implementation of Regional Innovation Strategy in the Silesian Province
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 61-72, rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Strategia innowacyjna, Innowacyjność regionu, Wspieranie rozwoju regionalnego
Innovations, Innovation strategy, Regional innovation, Regional development support
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ważnym instrumentem wspierania i kreowania innowacyjności na poziomie wojewódzkim są Regionalne Strategie Innowacji (RSI). Ich skuteczne wdrażanie wymaga stosowania różnych metod i instrumentów zarówno operacyjnych, jak i strategicznych. Tematyką artykułu jest charakterystyka regionalnych obserwatoriów specjalistycznych oraz wskazanie ich roli jako instrumentów wspierania rozwoju inteligentnych specjalizacji w województwie śląskim. Przedstawiono koncepcję obserwatoriów aplikowanych w modelu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w województwie śląskim.(abstrakt oryginalny)

Regional innovation strategies (RIS) are important instrument that support and create innovativeness at the provincial level. Their effective implementation requires application of various methods and instruments, both operative and strategic. The paper is related to the characteristics of regional specialist observatories as well as identification of their role as instruments supporting development of smart specializations in the Silesian Province. It presents the concept of observatories applied in the model of Regional Innovation Strategy implementation in the Silesian Province.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzóska J.: Wdrażanie regionalnej strategii innowacji szansą wzrostu innowacyjności województwa śląskiego, [w:] A. Karbownik (red.): Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 2. Brzóska J.: Rozwój inteligentnych specjalizacji a wdrażanie regionalnej strategii innowacji (na przykładzie województwa śląskiego). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 70. Wydawnictwo. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2014.
 3. Brzóska J.: Innovations as a factor of business models dynamics in metallurgical companies, [in:] METAL 2013. 22nd International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, May 15th-17th, 2013. Conference proceedings. Ostrava, Tanger 2013.
 4. Camagni R., Capello R.: Regional Innovation Patterns and the EU Regional Policy Reform: Toward Smart Innovation Policies. "Growth and Change", Vol. 44, No. 2, 2013.
 5. Capello R., Lenzi C.: Territorial Patterns of Innovation and Economic Growth in European Regions. "Growth and Change", Vol. 44, No. 2, 2013.
 6. Carayannis E.G., Campbell D.F.J.: 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem. "International Journal of Technology Management", Vol. 46, No. 3/4, 2009.
 7. Foray D., Hall B.: Smart Specialistaion. The concept. Knowledge Economists Policy Bries 9, October 2007.
 8. Innovation Union Scoreboard 2015. European Union, 2015.
 9. Kardas M.: Inteligentna specjalizacja - (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej. "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2, WSE, Białystok, 2011.
 10. Knop L.: Competence Center for Clusters in the Regional Innovation Ecosystem: The Case of the Silesian Voivodeship in Poland, [in:] Gorges I. (ed.): Global Perspectives on Sustainable Development. Verlag Dr Kovac, Hamburg 2014.
 11. Krannich M., Macełko M.: Zaufanie w regionalnym ekosystemie innowacji, [w:] Kojs W., Rostańska E., Wójcik K. (red.): Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji = Education and economy in the context of globalizing processes. Impuls, Kraków 2014.
 12. Ortega-Argilés R.: Smart specialization, regional growth and applications to European Union cohesion policy. "Regional Studies", Vol. 49, 2013.
 13. Projekt Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego POKL nr 08.02.02-24-003/11. Etap II: Opracowanie Modelu Wdrożenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020, Katowice 2013.
 14. Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020. Śląski UM, Katowice 2011.
 15. Regional Innovation Scoreboard 2014. European Union, 2014.
 16. Stachowicz J., Olko S.: Procesy wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji jako reifikacja sieci działań - przykład Województwa Śląskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 392, 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu