BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sondel Janusz (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Tytuł
Prawne aspekty uprawiania turystyki na obszarach chronionych
Law Aspects of Practising Tourism in Protected Areas
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2006, nr 17, s. 7-25
Słowa kluczowe
Turystyka, Obszary chronione, Parki narodowe, Parki krajobrazowe, Rezerwaty przyrody, Prawo
Tourism, Protected area, National parks, Landscape parks, Nature reserves, Law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stosownie do obowiązujących przepisów prawnych uprawianie turystyki na obszarach chronionych, przede wszystkim ze względu na ich walory przyrodnicze, historyczne czy inne musi podlegać pewnym ograniczeniom. Dotyczy to w pierwszym rzędzie parków narodowych, na terenie których obowiązuje szereg zakazów. Jednocześnie ze względu na fakt, że największe zagrożenie dla przyrody w parku narodowym stwarzają grupy niesfornych wycieczkowiczów, w razie grupowej wycieczki pieszej lub narciarskiej na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz położonych powyżej 1000 m n.p.m., został wprowadzony obowiązek korzystania z usług górskiego przewodnika turystycznego. Podobne ograniczenia w uprawianiu turystyki ustawodawca przewidział dla obszarów uznanych za rezerwaty przyrody lub parki krajobrazowe. W szczególny sposób zostały też uregulowane zasady turystyki w strefie nadgranicznej. Tutaj bowiem uprawianie turystyki, sportu i połowu ryb na wodach granicznych może się odbywać tylko w porze dziennej, zaczynającej się pół godziny po wschodzie słońca, a kończącej się pół godziny przed zachodem słońca, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej, natomiast w odniesieniu do obszaru morskiego, który też podlega ochronie ze względów ekologicznych, gospodarczych, politycznych i innych, przepisy dopuszczają uprawianie turystyki i sportów wodnych na warunkach i w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego, a zatem odsyłają do ogólnych postanowień i zasad prawnych. (abstrakt oryginalny)

According to the regulations, practising tourism in areas protected because of such values as natural, historical, ecological etc. is restricted by the law. It refers especially to national parks where large numbers of prohibitions are in force. Moreover, due to the fact, that most severe damages in mountainous territories, which belong to national parks and wildlife sanctuaries or lie over 1000 m a.s.l., are caused by unpredictable excursionists, groups of hike trippers or skiers visiting these places are in duty bound to hire guides. Similar restrictions legislator provided for areas regarded as natural reserves or landscape parks. In particular way principles of tourism are put in order in boarder zone. Of course practising tourism, sport or fishing may take place every day, but only in a space of time, which starts thirty minutes after the sunrise and finishes thirty minutes before the sunset, unless international regulations proclaim different solutions. However, in reference to sea areas protected considering ecological, economic or political reasons, practising tourism and water sports is permitted in accordance with Polish law regulations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Sondel, Turystyka kwalifikowana, sport i rekreacja ruchowa a problem bezpieczeństwa w świetle przepisów prawnych, "Folia Turistica" R. 2001, nr 10, s. 145-180.
  2. D. Malec, Prawne środki ochrony przyrody w projekcie ustawy Komisji Kodyfikacyjnej z 1928 r., [w:] Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Kraków 2000, s. 515-525.
  3. D. Malec, Pojęcie interesu publicznego w polskiej ustawie o ochronie przyrody z dnia 10 marca 1934 r, [w:] Przez tysiąclecia - państwo - prawo - jednostka, t. 2, Katowice 2001, s. 161-174.
  4. Andrzejewski M., Przegląd prawnych regulacji instytucji rezerwatów i parków narodowych w Europie w okresie międzywojennym, "Gdańskie Studia Prawnicze", t. 7, 2000, s. 45-56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu