BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerep A.B. (Zaporiźkyj Nacionalnyj Uniwersytet, Zaporiżżia, Ukraine)
Tytuł
Polityka motywacyjna przedsiębiorstwa
Incentive Politics of the Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 85-93, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, System motywacyjny przedsiębiorstwa, Systemy motywacyjne, Motywacje, Zarządzanie personelem
Enterprises, Company's motivational system, Motivating systems, Motivation, Personnel management
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę związaną z wdrażaniem polityki motywacyjnej w przedsiębiorstwach. Realizacja takiej polityki wpływa na wzrost kosztów przedsiębiorstw. Na podstawie przeprowadzonych badań funkcjonujących modeli motywacji personelu i doświadczenia Ukrainy podjęto próbę udoskonalenia modelu polityki motywacyjnej przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

The article discusses issues related to the implementation of incentive policies in enterprises. Implementation of such policies increase costs of enterprises. Based on the studies functioning models of motivation of the personnel and experience of Ukraine attempted to improve the model policy incentive company.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Лепьохіна І.О. Теоретико-методичні аспекти управління системою мотивації праці / І.О. Лепьохіна // Актуальні проблеми сучасної науки : наук.-практ. конф., (м. Мелітополь, 14 трав. 2009 р.) : зб. наук. пр. - Мелітополь: ЕГФ ЗНУ, 2009. - С. 73-77.
  2. Економічний механізм регулювання розвитку промислового виробництва: монографія / Череп А.В., Лепьохін О.В., Лепьохіна І.О., Олейнікова Л.Г. - Запоріжжя : КПУ, 2011. - 350 с.
  3. Дорофєєв О.Д. Механізми мотивування у машинобудівній галузі України / О.Д. Дорофєєв, П.Д. Шмитько. - К. : Либідь, 2009. - 725 с.
  4. Управління потенціалом підприємства : Навч. посібник / І.З. Должанський, Т.О. Загорна, О.О. Удалих [та ін.] - К. : ЦНЛ, 2006. - 362 с.
  5. Гриньова В.М. Проблеми мотивації праці персоналу підприємства / В.М. Гриньова, І.А. Грузіна. - Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. - 184 с.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu