BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziubińska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Strategie dostosowania modelu biznesowego przedsiębiorstw międzynarodowych w otoczeniu rynku wyłaniającego się
Strategies of Adjustment of Business Models of Multinational Companies to Environment of Emerging Markets
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 105-114, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo międzynarodowe, Modele biznesowe, Strategia przedsiębiorstwa
International enterprise, Business models, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono strategie dostosowywania przedsiębiorstwa w warunkach ograniczeń instytucjonalnych właściwych dla rynków wyłaniających się. W zależności od sposobu uczenia się zidentyfikowano dwa typy strategii. W pierwszym, który jest właściwy dla tradycyjnych przedsiębiorstw międzynarodowych, zmianę traktuje się jako konieczny kompromis zagrażający efektywności na poziomie całego przedsiębiorstwa. W drugim ograniczenia instytucjonalne traktowane są jako kierunkowskazy do uczenia się. Twórcze podejście do ograniczeń instytucjonalnych może być podstawą skuteczności strategicznej przedsiębiorstw, które nie dysponują tradycyjnymi źródłami przewagi konkurencyjnej na rynku zagranicznym.(abstrakt oryginalny)

The article presents strategies of adjustment of MNCs to institutional environment inherent in emerging markets. Two types of strategies were identified. First type is appropriate for the traditional MNCs, which perceive adjustment as a necessary compromise, threatening the efficiency of the company level. In the second case, institutional constraints are treated as indicators of learning. Creative approach to institutional constraints could become the basis for the strategic effectiveness of MNCs, which do not have the traditional sources of competitive advantage in a foreign market.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashby W.R.: An Introduction to Cybernetics. Chapman and Hall, London 1956.
 2. Bartlett Ch.A., Ghoshal S.: Managing Across Borders. The Transnational Solution. Harvard Business School Press, Boston 1989.
 3. Chandler A.S.: Strategy and Structure. MIT Press, Cambridge 1962.
 4. Conant R., Ashby R.: Every Good Regulator of a System Must Be a Model of That System. "International Journal of Systems Science", No. 1, 1970, p. 89-97.
 5. Dunning J.: The Eclectic Paradigm of International Production - An Update and Some Possible Extensions. "Journal of International Business Studies", No. 19, 1988, p. 1-31.
 6. Hoskisson R.E., Eden L., Lau C.M., Wright M.: Strategy In Emerging Economies. "Academy of Management Journal", No. 43, 2000, p. 249-267.
 7. Hymer S.: The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment. MIT Press, Cambridge 1976.
 8. Khanna T., Palepu K.G.: Winning in Emerging Markets: A Road Map for Strategy and Execution. Harvard Press, Boston, Massachusetts 2010.
 9. Khanna T., Palepu K.G.: Why Focused Strategies May Be Wrong for Emerging Markets. "Harvard Business Review", No. 75, 1997, p. 41-51.
 10. Khanna T., Palepu K.G., Sinha J.: Strategies That Fit Emerging Markets. Harvard Business Review, No. 83, 2005, p. 63-74.
 11. Khanna T., Rivkin J.W.: Estimating the Performance Effects on Business Groups in Emerging Markets. "Strategic Management Journal", No. 22, 2001, p. 45-74.
 12. Lawrence P., Lorsch J.: Differentiation and Integration in Complex Organizations. "Administrative Science Quarterly", No. 12, 1967, p. 1-30.
 13. Meyer K.: Perspectives on Multinational Enterprises in Emerging Economies. "Journal of International Business Studies", No. 35, 2004, p. 256-276.
 14. North D.C.: Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge 1990.
 15. Oliver C.: Strategic Responses to Institutional Processes. "Academy of Management Review", No. 16, 1991, p. 145-179.
 16. Porter M.E.: What is Strategy? "Harvard Business Review", Nov/Dec 1996, p. 61-78.
 17. Rokita J.: Myślenie Systemowe w Zarządzaniu Organizacjami. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 18. Scott W.R.: Institutions and Organizations. Sage, Thousands Oak, California 2001.
 19. Scott W.R.: Organizations. Rational, Natural, and Open Systems. Prentice Hall, Englewood Cliffs 1981.
 20. Stacey R.D.: Strategic Management and Organizational Dynamics: The Challenge of Complexity to Ways of Thinking About Organizations, Pearson Education, London 2011.
 21. Weiner N.: Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine. John Wiley & Sons, New York 1948.
 22. Yin R.K.: The Case Study Crisis: Some Answers. "Administrative Science Quarterly", No. 26, 1981, p. 58-65.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu