BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dźwigoł Henryk (Politechnika Śląska)
Tytuł
Restructuring as Tool in the Process of Modern Enterprise Development
Restrukturyzacja jako narzędzie w procesie rozwoju nowoczesnego przedsiębiorstwa
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 115-127, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Restructuring, Restructuring of enterprises, Enterprise development, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono znaczenie restrukturyzacji jako zmiany organizacyjnej. Omówiono przesłanki i jej istotę, a także podkreślono znaczenie restrukturyzacji jako zmiany o charakterze radykalnym. Autor wykorzystał również własne doświadczenia z opracowywania i realizowania procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The following article underlines the importance of restructuring as an organisational change. The author determined the prerequisites and the notion of restructuring, and put an emphasis on the significance of restructuring as a change of radical character. On the basis of his own experiences, the author devised and executed restructuring processes in companies. An emphasis was put on the importance of time management for corporate management.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowiecki R. et al.: Gospodarka rynkowa jako główny kierunek zmian systemowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, [in:] Borowiecki R. (ed.): Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-prawny. Difin, Warszawa 2003.
 2. Borowiecki R.: Restrukturyzacja jako narzędzie strategii zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - Metody - Zastosowania. Księga pamiątkowa wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. zw. dr hab. Jerzego Rokity. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
 3. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa - od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 4. Chan Kim W., Mauborgne R.: Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna? Wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2005.
 5. Dźwigoł H.: Bussiness Management. Alpha Science International Ltd. Oxford, Wielka Brytania 2015.
 6. Dźwigoł H.: Controlling w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2011.
 7. Dźwigoł H.: Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
 8. Dźwigoł H.: Unternehmensmanagement im 21. Jahrhundert. Edition Winterwork Borsdorf, Niemcy 2014.
 9. Dźwigoł H.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 10. Juchnowicz M. et al.: Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi. Poltext, 2006.
 11. Nogalski B., Grajewski P.: Reorientacja procesowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [in:] Borowiecki R,. and Jaki A. (ed.): Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Warszawa - Kraków 2005.
 12. Romanowska M.: Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, [w:] Borowiecki R., Romanowska M. (red.): System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstw. Difin, Warszawa 2001.
 13. Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. PWN, Warszawa - Kraków 2000.
 14. Stachowicz J.: Zarządzanie procesami reorientacji strategicznej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych: procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa są procesami zmierzającymi do osiągnięcia potencjału sprawności i realizacji określonych strategii naprawczych. PWN, Warszawa 2001.
 15. Suszyński C.: Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2003.
 16. Tzu Lao.: Tao Mocy. Onepress, Issue 64, Gliwice 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu