BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dźwigoł-Barosz Mariola (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wpływ kobiet na biznes
Women's Influence in Business
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 129-140, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Kobieta w biznesie, Stanowisko pracy, Wartościowanie stanowisk pracy
Women in business, Work-stand, Job evaluation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wizerunek kobiety we współczesnym biznesie. Przytoczono powody niskiego udziału kobiet na stanowiskach zarządczych. Wskazano argumenty przemawiające za zwiększeniem obecności liczby kobiet na najwyższych stanowiskach, co mogłoby sprzyjać zwiększeniu efektywności przedsiębiorstw. Uzupełnieniem rozważań są zagadnienia dotyczące głównych różnic w stylach zarządzania kobiet i mężczyzn.(abstrakt oryginalny)

The following article presents the image of women in the current business environment. The Author enumerated the reasons for minor presence of women holding managerial positions. The article stipulates arguments for the increase in the number of women holding top executive jobs, which makes enterprises flourish. The deliberations were supplemented by issues related to main differences between male and female management styles.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej: http://kobieta.dziennik.pl/twojeemocje/artykuly/331454, kobiety-bryluja-w-biznesie.htm, l5 kwietnia 2011.
 2. Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej: https://www.e-sgh.pl/niezbednik/plik.php?id=27318532&pid=5375, [w:] Puls Biznesu: Kobiety i władza w biznesie, 8 marca 2012.
 3. Cieślak P.: HR Business Partner, Head of HR. Roche Diagnostics: https://pl.linkedin.com/in/pawel-cieslak-20437532.
 4. Dąbrowska E.: Jak przełamać stereotypy. "Harvard Business Review Polska", luty 2014.
 5. Education at a Glance Report 2006. OECD, Paris 2006.
 6. Eichelberger W.: Stres menedżerek. "Home&Market", nr 2 (151), 2005.
 7. Empowering The Third Billion: Women and the World of Work in 2012. Booz & Company, New York 2012.
 8. Fisher H.: Pierwsza płeć. Jak wrodzone talenty kobiet zmienią nasz świat. Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 2003.
 9. Frańczak H., Georgijew I.: Deloitte: Kobiety i władza w biznesie. "Thinktank", 2012.
 10. Hewlett S.A., Buck Luce C.: Odejścia i powroty. Czyli jak zatrzymać utalentowane kobiety na ścieżce zawodowej, [w:] Hewlett S.A. i in. (red.): Kobiety i biznes. Helion, Gliwice 2006.
 11. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/505499,kobiety_bryluja_w_biznesie_przybywa_tez_pan_ktore_przynosza_do_domu_wiecej_pieniedzy_niz_ich_mezowie.html.
 12. http://www.egospodarka.pl/72517,Dobry-menedzer-nie-musi-byc-mezczyzna,1,39,1.html .
 13. http://www.talentclub.pl/wiedza.php?fid=529.
 14. http://www.gk24.pl, 31 stycznia 2012.
 15. Ibarra H., Ely R., Kolb D.: Kobiety na stanowiskach przywódczych. Niewidzialne bariery w drodze na szczyt. "Harvard Business Review", luty 2014.
 16. IPSOS Demoskop, badania na zlecenie "Polityki", XI 2002.
 17. Judge T.A., Livingstone B.A., Hurst Ch.: Do Nice Guys - And Gals - Really Finish Last? The Joint Effects of Sex and Agreeableness on Income. " Journal of Personality and Social Psychology", 2012.
 18. King E.B., Botsford W., Hebl M.R., Kazama S., Dawson J.F., Perkins A.: Benevolent Sexism at Work: Gender Differences in the Distribution of Challenging Developmental Experiences. " Journal of Management", 2012; Biernat M., Tocci M.J., Williams C.: The Language of Performance Evaluations: Gender - Based Shifts in Content and Consistency of Judgment. "Social Psychological & Personality Science", 2012.
 19. Kobiety i ekonomika równych praw. "Harvard Business Review", luty 2014.
 20. Nitzsche I.: Reguły gry w pracy. Jak kobiety i mężczyźni mogą je zrozumieć i wykorzystać dla siebie. Studio Astropsychologii, Białystok 2005.
 21. OBOP, 2003.
 22. Powell G.N.: Przywództwo i płeć: Vive la différence?, [w:] (red.) M. R. Walsh: Kobiety, mężczyźni i płeć. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2002.
 23. Raport z badania mechanizmów budowania pozycji w organizacji oraz sposobów wywierania wpływu przez osoby zajmujące wyższe stanowiska menedżerskie w Polsce: Kobiety i władza w biznesie. Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji? Deloitte, październik 2012.
 24. Rosener J.B.: Przywództwo i paradoks płci, [w:] Walsh M.R. (red.): Kobiety, mężczyźni i płeć. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2003.
 25. Rubin H.: The Princess. Machiavelli for Women, Nowy Jork 1997, cyt. za: Brol J., Kosior M.: Kobiecy styl zarządzania w Polsce (aspekty społeczno-ekonomiczne). "Kobieta i Biznes", nr 1-4, 2004.
 26. She Figures 2006, EU, 2006.
 27. Silva Ch., Carter N.M., Beninger A.: Good Intentions, Imperfect Execution? Women Get Fewer Of The 'Hot Jobs' Needed To Adwance. Catalyst, 2012.
 28. Strykowska M.: Kobiety w zarządzaniu. Społeczne i psychologiczne uwarunkowania pełnienia przez kobiety funkcji menedżerskich, [w:] Miluska J., Pakszys E. (red.): Humanistyka i płeć. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.
 29. Świeboda-Toborek L.: Kobieta sukcesu pod szklanym sufitem. "Charaktery", nr 11, 2000.
 30. Terjesen S.: Senior Women managers: Leveraging Embedded Career Capital in New Ventures. "Career Development International", Vol. 10(3).
 31. The Bottom Line: Connecting Corporate Performance and Gender Diversity. Catalyst 2004.
 32. Vinnicombe S., Bank J.: Women with Attitude. "Routledge", London 2003.
 33. Wiecka A.: Menedżerki w polskich firmach. Punkt widzenia. Potrzebna jest wiara we własne siły. "Harvard Business Review", luty 2014.
 34. Wittenberg-Cox A., Maitland A.: Kobiety I ich wpływ na biznes. Nowa rewolucja gospodarcza. Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 35. Women and Men in OECD Countries. OECD, Paris 2006.
 36. Woolley A.W., Chabris C.F., Pentland A., Hashmi N., Malone T.W.: Evidence for a Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups. Science, 29 październik 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu