BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goździewska-Nowicka Agnieszka (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Janicki Tomasz (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Słupska Urszula (Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Tytuł
Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi w trakcie realizacji projektów
Crisis Management in Projects
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 141-152, wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie projektem, Przyczyny kryzysu
Crisis situations, Project management, Causes of crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna gospodarka i turbulentne otoczenie powodują, że pojawienie się kryzysu może stanowić istotne zagrożenie dla realizacji każdego przedsięwzięcia. W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu uwarunkowań i przyczyn występowania sytuacji kryzysowych oraz na zaprezentowaniu istoty projektów i skutecznego zarządzania nimi. Celem głównym artykułu jest natomiast ukazanie w jaki sposób przedsiębiorstwa realizujące projekty radzą sobie z występowaniem sytuacji kryzysowych.(abstrakt oryginalny)

Modern economy and turbulent environment cause the crisis occurrence could be a significant threat to the implementation of each project. This article focuses on crisis conditions, causes and projects efficient management. The main objective of this article is to show how enterprises implementing projects to cope with the crisis occurrence.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barton R.: Crisis management. Oxford Press Publisher, 1993.
  2. Gierszewska G.: Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji, [w:] Kozyra B., Zelek A. (red.): Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2002.
  3. Herman Ch.F: Some Consequences of Crisis which Limit the Viability of Organization. "Administrative Science Quarterly", No. 8/1963.
  4. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. PWE, Warszawa 2014.
  5. Kral Z., Zabłocka-Kluczka A.: O istocie zjawisk kryzysowych organizacji, [w:] Skalik J. (red.): Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych. Cornetis sp. z o.o., Wrocław 2003.
  6. Lewis J.P.: Project Planning, Scheduling and Control. A Hands-On Guide to Bringing Projects in on Time and on Budget. McGraw-Hill Professional, 2006.
  7. Lock D.: Podstawy zarządzania projektami. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
  8. Nowakowski M.K., Rzemieniak M.L.: Kryzys i przetrwanie w marketingu. Difin, Warszawa 2003.
  9. Trocki M.: Organizacja projektowa. PWE, Warszawa 2014.
  10. Young T.L.: Skuteczne zarządzanie projektami. Helion, Gliwice 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu