BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chylińska Dagmara (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Formy ekspozycji i udostępnienia turystycznego obiektów militarno-wojskowych z czasów II wojny światowej : rozwiązania polskie a praktyka europejska
Exsposition and Tourist Development Forms of Military Buildings from the Second World War : Polish Solutions and European Practice
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2006, nr 17, s. 77-97, ryc., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Dziedzictwo kulturowe, Zabytki, Wojna Światowa II
Tourism, Cultural heritage, Monuments, World War II
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na terenie Polski i całej Europy na przystosowanie turystyczne czeka jeszcze wiele reliktów z czasów II wojny światowej. Analizując pod względem turystyki wybrane obiekty militarno- wojskowe o różnorodnym charakterze (fortyfikacje stałe, pola bitewne, cmentarze wojenne), stwierdzić można, iż najpowszechniejszym sposobem ekspozycji i turystycznego wykorzystania jest adaptacja historycznych obiektów do funkcji muzealnych oraz skansenowskich. Tego rodzaju udane zabiegi ilustruje szereg przykładów polskich i europejskich. Tworzenie tematycznych szlaków turystycznych w oparciu o obiekty militarno-wojskowe należy również do wspólnej europejskiej praktyki, aczkolwiek inne kraje preferują większe wykorzystanie w tym celu nie tylko fortyfikacji stałej, ale również pozostałych elementów historycznego potencjału. Do ciekawych polskich rozwiązań w zakresie udostępnienia, ochrony i turystycznego wykorzystania obiektów militarno-wojskowych zaliczyć należy park forteczno-kulturowy. (abstrakt oryginalny)

A lot of relicts from The Second World War are still waiting for tourist adaptation in Poland and in the whole Europe. Analyzing tourist development of selected military objects (permanent fortifications, battlefields, military cemeteries) one can state that the most common way of tourist exposition is adapting historic objects to museum and open-air museum function. There are many examples in Poland and other European countries that this proceeding is the most proper and successful. Creating thematic tourist routes based on military objects is a common European practice although in comparison with Poland other countries are characterized by greater utilization of not only fortifications but also other components of historic potential. Interesting Polish solution in the field of facilitation, protection and tourist development of military objects is fortifical-cultural park. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allcorn W., Fortress 10. The Maginot Line 1928-1945, Osprey Publishing, Oxford 2003.
 2. Bereza T., Chmielowiec P., Krótka historia i przewodnik po zapomnianych fortyfikacjach na Ziemi Przemyskiej i Roztoczu, ROKEiN, Przemyśl 2000.
 3. Chorzępa J., Najnowsze fortyfikacje Czech, Forteca, Przasnysz 2002.
 4. Chorzępa J., Fortyfikacje. Przewodnik po Polsce, Carta Blanca, Warszawa- Gdańsk 2005.
 5. Joksch A., Skansen fortyfikacyjny Leśna Góra [w:] Motyl K. (red.), Twierdza Głogów. Zagospodarowanie budowli obronnych w Polsce, Gmina Miejska Głogów, Głogów 2004, s. 85-93.
 6. Klupsz L., Formy ochrony obszarowej zespołów pofortecznych [w:] Lewicka- Cempa M., Fortyfikacja VIII. Lokalne programy ochrony i zagospodarowania zabytkowych zespołów obronnych, Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji, Warszawa 1999, s. 45-55.
 7. Klupsz L., Rozwój idei ochrony obszarowej zabytków [w:] Fortyfikacja europejskim dziedzictwem kultury. Forteczne parki kulturowe szansą na ochronę zabytków architektury obronnej, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, Warszawa 2004, s. 127-37.
 8. Molski P., Idea fortecznych parków kulturowych [w:] Fortyfikacja europejskim dziedzictwem kultury. Forteczne parki kulturowe szansą na ochronę zabytków architektury obronnej, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, Warszawa 2004, s. 139-149.
 9. Sadowski J., Lubrzański szlak fortyfikacji MRU. Panzerwerki i podziemia Pętli Boryszyńskiej, Infort, Gliwice 2006.
 10. Stasiak A., Muzea na wolnym powietrzu w Polsce i możliwości ich wykorzystania dla celów turystycznych [w:] "Turyzm" t. 6, z. 2, 1996, s. 67-93.
 11. Szostak D., Na odsiecz fortecom, "Przegląd Uniwersytecki". Pismo Uniwersytetu Szczecińskiego nr 10-12, 2005, wersja elektroniczna, www. us.szc.pl/przeglad_10_12_2005.
 12. Tunbridge J.E., Ashworth G.J., Dissonant Heritage: the management of the past as a resource in conflict, Chichester, Wiley 1996.
 13. Ustawa o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku, nr 5, poz. 24, z dn. 01.01.1997.
 14. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach z dnia 19 lipca 1990 roku, nr 56, poz. 332.
 15. Wykaz muzeów w Polsce, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa 2005, wersja elektroniczna, www.kobidz.pl.
 16. www.lacoupole.com
 17. www.bunkry.cz
 18. www.podziemia.pl
 19. www.volksbund.de
 20. www.nat-military-museum.lu
 21. www.amba.lu
 22. www.kobidz.pl
 23. www.us.szc.pl/przeglad_10_12_2005
 24. Broszura informacyjna "The D-Day Landings and the battle of Normandy", CDT Calvados-CDT Manche - CDT Orne,
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu