BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniak Ewelina (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy / Wydział Ekonomii), Mazurski Krzysztof R. (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Twierdza Srebrnogórska jako obiekt turystyczny
Fortress in Srebrna Góra as a Tourist Destination
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2006, nr 17, s. 137-152, ryc., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Atrakcyjność turystyczna, Ruch turystyczny, Zabytki, Historia, Dziedzictwo kulturowe
Tourism, Touristic attractiveness, Tourist movement, Monuments, History, Cultural heritage
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Srebrna Góra
Abstrakt
Twierdza Srebrnogórska, jedyna twierdza górska w Polsce i największa budowla forteczna w Europie z najwyższym bastionem basztowym, ze względu na swe unikatowe walory architektoniczne została wpisana na listę pomników historii. W sezonie letnim 2005 metodą sondażu diagnostycznego (ankieta) przeprowadzono badania nad ruchem turystycznym i jego uwarunkowaniami. Wyniki ankiety miały posłużyć do określenia, jaką rolę ten obiekt pełni w promocji Srebrnej Góry, a także przyczynić się do oceny stopnia jego wykorzystania jako źródła dochodów. Ankietą objęto 70 osób, z których 30 było mieszkańcami Srebrnej Góry; inni respondenci pochodzili z Pomorza (25 osób) i Mazur (15 osób). Wyniki badania były zaskakujące. Wprawdzie 64,28% ankietowanych wymieniło jako godne uwagi walory wypoczynkowe, kulturowe i krajobrazowe Twierdzy Srebrnogórskiej, to jednak aż 19,02% respondentów nie poleciłoby jej jako atrakcji do zwiedzania. Zaskoczeniem okazało się również niewielkie zainteresowanie walorami architektonicznymi tego unikatowego zespołu budowli. Autorzy wysnuwają wniosek, iż aby twierdza stała się czynnikiem napędowym rozwoju turystyki w swoim regionie, należy podjąć kompleksowe działania zmierzające do jej uratowania i wypromowania. (abstrakt oryginalny)

Fortress in Srebrna Góra, an eighteenth-century complex of forts and other buildings for military purposes, is located in a mountainous region of the Sudety. Few years ago, as a unique in European scale masterpiece of military architecture, it was put on the list of monuments of history. In 2005 the research upon the tourist traffic and the popularity of fortress was carried out with the help of special questionnaire. From the scientists' viewpoint the results of the research would help to recognize the role played by the fortress as a tourist attraction and as a source of incomes for the local community. Among the respondents there were only 30 citizens of Srebrna Góra, the others came from Pomorze (25 persons) and Mazury (15 persons). The results were quite amazing. Even though 64.28% of respondents pointed out recreational, cultural and scenic values of the fortress, 19.02% of them would not recommend it as a worth a visit place. Almost nobody pointed out architectural and picturesque values of this unique place. These statements lead the authors of the article to conclusion that the fortress is in such a state that it demands not only complex renovation but also carefully planned advertising campaign as soon as possible. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bosiacki S., Konsumpcja turystyczna w Polsce - zmiany, perspektywy rozwoju, [w:] J. Krupa i T. Soliński, Ekonomiczne i organizacyjne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2004.
  2. Mazurski K.R., Góry Sowie, OW Sudety, Wrocław 1996.
  3. Mazurski K.R., Turystyka w strategii rozwoju woj. dolnośląskiego, [w:] Funkcje turystyki i krajoznawstwa w strategii rozwoju regionów w Polsce. B. Wójtowicz (red.). Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2006, s. 111-119.
  4. Słownik geografii turystycznej Sudetów. M. Staffa (red.), t 11 Góry Sowie Wzgórza Włodzickie, Wydawnictwo I-Bis, Wrocław 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu