BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czupryna-Nowak Aleksandra (Silesian University of Technology)
Tytuł
Efficiency Determinants of Information Systems in Managing the Company
Determinanty wydajności systemów informatycznych w zarządzaniu firmą
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 1 (9), s. 17-29, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zintegrowane systemy informatyczne, Efektywność, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Information integrated system, Effectiveness, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W dzisiejszych czasach, gdy każda działalność firmy jest obciążona ogromną niepewnością, przedsiębiorstwa pragnące przetrwać w rzeczywistości otwartego rynku ukierunkowują swoje działania na ograniczanie inwestycji, które są niedochodowe i które nie przynoszą mierzalnych korzyści. Podobnie jest ze zintegrowanymi systemami informatycznymi. Pomimo, iż ich celem jest dostarczanie niemierzalnych korzyści, istotnym dla przedsiębiorstwa jest wprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego, który jest skuteczny i wydajny. Artykuł przedstawia opinie użytkowników zintegrowanych systemów informatycznych dotyczące wydajności tych systemów. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, when every activity of a company is burdened with huge uncertainty, companies willing to survive in open market's reality target their activities at limiting investments which are unprofitable and which don't bring measurable benefits. It is similar with integrated information systems. Despite the fact that their goal is to bring unmeasurable benefits, it would be good for the enterprise of introduction of integrated information systems to be efficient and effective. The article shows integrated information system's users' opinions as far as efficiency of these systems is concerned. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielarz W.: Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Aspekt modelowy w budowie systemów. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1996.
 2. Czupryna-Nowak A.: Skuteczność zintegrowanych systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym. Praca doktorska. Politechnika Śląska, Zabrze 2008.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk L.K.: Metody projektowania systemów informatycznych. Difin. Warszawa 2004.
 4. Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Zakład im. Ossolińskich Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1975.
 5. Kijewska A.: Systemy informatyczne w zarządzaniu. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.
 6. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Metody projektowania i wdrażania systemów. Wydawnictwo Placet, Warszawa 2001.
 7. Krostek J., Jagodziński M.: Realizacja algorytmów planowania potrzeb materiałowych i zdolności produkcyjnych w zintegrowanym systemie informatycznym, [w:] Knosala R.: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom I. WNT, Warszawa 2007.
 8. Kruk A.: Czynnik ludzki jako element skuteczności zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
 9. Krzyżanowski L.J.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa 1992.
 10. Kuraś M., Nęcki Z.: Psychologiczne aspekty komunikacji z użytkownikiem. http://ki.ae.krakow.pl/~kurasm/artykuly/szczypsy.html (28.11.2006).
 11. Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Difin, Warszawa 2003.
 12. Męczyńska A.: Wspomaganie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłowym metodami heurystycznymi. Praca doktorska, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 13. Obłój K.: Wyzwania najbliższego okresu w oczach prezesów wielkich firm. Rzeczpospolita, dodatek Ekonomiczny z dn. 10.11.2002.
 14. Sobolewski K.: O pojęciu skuteczności i pojęciach związanych. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, seria Zarządzanie i Marketing, Koszalin 1998.
 15. Stoner J., Freemanm R., Gilbert D.: Kierowanie. PWE, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu