BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Krzysztof (Politechnika Śląska), Białecka Barbara (Politechnika Śląska)
Tytuł
Model systemu wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie chemicznym z zastosowaniem LCA
Using LCA-Based Information System as a Decision-Making Aid in the Chemistry Enterprise
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 1 (9), s. 67-78, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ocena cyklu życia, Cykl życia produktu, Systemy wspomagania decyzji, Rozwój zrównoważony, Gospodarka odpadami, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo chemiczne
Life Cycle Assessment (LCA), Product life cycle, Decision Support Systems (DSS), Sustainable development, Waste management, Enterprise management, Chemical enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zanieczyszczenie środowiska jest jednym z poważniejszych problemów współczesnego świata. Źródłem powstawania ponadnormatywnych emisji i dużej ilości niezagospodarowanych odpadów jest niewłaściwe zarządzanie cyklem życia wyrobu (LCA) oraz niewłaściwe wyważenie ekologicznych, ekonomicznych oraz społecznych aspektów w zarządzaniu przedsiębiorstwami branży chemicznej. W poniższym opracowaniu przedstawiono sposób umożliwiający przezwyciężenie tego problemu przez zaprojektowanie modelu informatycznego systemu wspomagającego decyzje z uwzględnieniem LCA, przeznaczonego do wdrożenia w przedsiębiorstwach chemicznych. (abstrakt oryginalny)

Environmental pollution is the one of the most important problems of the contemporary world. At the source of making the excessive number of wastes is lack of proper management of life cycle assessment (LCA) and lack of balancing between economic, ecologic and social aspects in particular in the chemistry enterprises management practices. In the paper the ways of concatenation of the mentioned items by the implementation of informatics decision-making aid system in chemistry enterprises are discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Firma Chemiczna Dwory SA: Dokumentacja instalacji.
  2. Goedkop M.: The ecoindicator 99: A Damage Oriented Method for Life Cycle Impact Assessment - Methodology report. PRe Consultants, Amersfoort, Holandia 2000.
  3. Goedkoop M.: Database Manual. Methods library. PRe Consultants, Amersfoort, Holandia 2003.
  4. Góralczyk M.: Ekologiczna Ocena Cyklu Życia (LCA) nową techniką zarządzania środowiskowego. Wydawnictwo Sigmie PAN, Kraków 2001.
  5. Life Cycle Assessment. A Tool for Management. Chem Systems Ltd, Londyn 2001.
  6. PN-EN ISO 9001:2000, Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PKN, Warszawa 2000.
  7. PN-EN ISO 14001:2004, Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne. PKN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu