BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ng Siew-Imm (Universiti Putra Malaysia), Tee Keng-Kok (Universiti Putra Malaysia), Lau Yeng-Wai (Universiti Putra Malaysia)
Tytuł
Roles Performed by Bank Branch Managers in Malaysia
Role menadżerów oddziałów bankowych w Malezji
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 1 (9), s. 79-92, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer, Role kierownicze, Banki
Manager, Managerial roles, Banks
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Malezja
Malaysia
Abstrakt
W niniejszym artykule, bazując na modelu Mintzberga, przedyskutowano role pełnione przez menedżerów oddziałów banków w Malezji. Pogłębione rozumienie pełnionych ról menedżerskich jest istotne dla organizacji, co najmniej z dwóch powodów: dla celów poprawienia skuteczności rekrutacji na stanowiska menedżerskie oraz określenia odpowiednich programów szkoleniowych dla menedżerów. Dane pozyskano w badaniach przeprowadzonych metodą wywiadu od 143 menedżerów oddziałów banków zlokalizowanych na obszarze Półwyspu Malajskiego. Zauważono co najmniej cztery implikacje warte odnotowania. Po pierwsze, model struktury organizacyjnej zaproponowany przez Mintzberga (1971) jest rzeczywiście stosowany w Malezji, chociaż opracowany został ponad 38 lat temu. Po drugie, istotnie zaszły zmiany w ocenach poszczególnych ról, co wskazuje na ciągłą ich zmianę. Po trzecie, role częściej wskazywane przez współczesnych menedżerów kładą nacisk na funkcje interpersonalne i informacyjne bardziej niż na role decyzyjne. Po czwarte, zarówno mężczyźni jak i kobiety pełnią wszystkie 10 ról menedżerskich w tym samym stopniu. W niniejszym artykule dyskusji poddano praktyczne implikacje powyższych wyników badań. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses managerial roles performed by bank branch managers in Malaysia basing on Mintzberg's model. In-depth understanding of managerial roles performed is significant to organization in at least two ways: improve managerial recruitment effectiveness and identify suitable training programs for existing managers. Data was collected from 143 bank branch managers across Peninsular Malaysia via interview survey. There were at least four implications worth noting here. First, Mintzberg's (1971) framework was indeed applicable in Malaysia although it has been developed more than 38 years ago. Second, there were indeed changes in role rankings, suggesting role emphasis changes over time. Third, roles more emphasized by today's managers were interpersonal and informational roles while role less emphasized was decisional role. Fourth, male and female managers were found to perform all 10 roles in the same extent. Practical implications were then discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson P., Murray J.P., Olivarez A. Jr: The managerial role of public community college chief academis officers. Community College Review 2002, no. 30 (2), p. 1-26.
 2. Brubakk B., Wilkinson A.: Changing roles of middle management? A case study of bank branch management. Journal of Retailing and Consumer Services 1996, no. 3 (3), p. 163-74.
 3. Chareanpunsirikul S. Wood R.C.: Mintzberg, managers and methodology: some observations from a study of hotel managers. Tourism Management 2002, no. 23, p. 551-556.
 4. Cook W.D., Hababou M.: Sales performance measurement in bank branches. The International Journal of Management Science 2001, no. 29, p. 299-307.
 5. Daft R.L.: New Era of Management. Thomson, Mason 2008.
 6. Howcroft J.B., Beckett A.: Change in the UK bank branch networks: A customer perspective. The Service Industries Journal 1993, no. 13 (4), p. 267-288.
 7. Konrad A.M., Waryszak R., Hartmann L.: What do managers like to do? Comparing women and men in Australia and the US. Australia Journal of Management 1997, no. 22 (1), p. 71-97.
 8. Kraut A.I., Pedigo P.R., McKenna D.D., Dunnette M.D.: The role of the manager: What's really important in different management jobs. The Academy of Management EXECUTIVE 1989, no. 3 (4), p. 286-293.
 9. Kroll K.M.: Centralization Nation. Business Finance 2007, no. 13 (3), p. 27-28.
 10. Lamond D.: Henry Mintzberg vs Henri Fayol: Of Lighthouses, Cubists and the Emperor's New Clothes. The Journal of Applied Management and Entrepreneurship 2003, no. 8 (4), p. 5-23.
 11. Mintzberg H.: Managerial Work: Analysis from Observation. Management Science 1971, no. 18 (2), p. 97.
 12. Moan E.R., Dereshiwsky M.I.: Identifying factors that predict student engagement in web-based coursework. USDLA Journal 2002, http://www.usdla.org/html/journal/JAN02_Issue/article05.html., no. 16 (1), p. 5.
 13. Muma R.D., Smith B., Somers P.A.: Use of Mintzberg's model of Managerial roles to evaluate academic administrators. Journal of Allied Health 2003, no. 35 (2), p. 65-74.
 14. Nunnally J.L.: Psychometric Theory. McGraw-Hill, New York 1978.
 15. Pearson C.A.L., Chatterjee S.R.: Managerial work roles in Asia: An empirical study in four Asian Countries. The Journal of Management Development 2003, no. 22 (8), p. 694-707.
 16. Pineda R.C., Whitehead C.J.: The effects of ethnic group culture on managerial tack activities. Group & Organization Management 1997, no. 22 (1), p. 31-52.
 17. Portela M.C.A.S., Thanassoulis E.: Comparative efficiency analysis of Portuguese bank branches. European Journal of Operational Research 2007, no. 177, p. 1275-1288.
 18. Williams C.R.: Principles of Management. South-Western Cengage Learning, Mason 2009.
 19. Zabid A.R.M.: The nature of managerial work roles in Malaysian Public Enterprises. Asia Pacific Journal of Management 1987, no. 5 (1), p, 16-27.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu