BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sorychta-Wojsczyk Barbara (Politechnika Śląska)
Tytuł
Identyfikacja krytycznych czynników sukcesu w zagospodarowaniu majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego
The Identification Critical Factors of the Success in the Development of Liquidated Collieries' Property
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 1 (9), s. 93-108, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Kluczowe czynniki sukcesu, Majątek przedsiębiorstwa, Likwidacja przedsiębiorstwa
Key success factors, Business assets, Closing down of business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono procedurę, na podstawie której dokonano identyfikacji krytycznych czynników sukcesu w zagospodarowaniu majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego. Identyfikacji czynników decydujących o skuteczności zagospodarowania majątku dokonano opierając się na przeprowadzonych badaniach ankietowych na grupie eksperckiej, którą stanowili pracownicy wybranych gmin górniczych oraz wybranych spółek węglowych. Klasyfikacja czynników przeprowadzona została z wykorzystaniem metody względnej ważności obiektów. (abstrakt oryginalny)

In the article represented the procedure on the ground whose one fulfilled the identification of critical factors of the success in the development of liquidated collieries' property. The identification of the factors which determined effective development of liquidated collieries' property basing on effectings inquiry research on the expert group which they determined workers of chosen communes of mining- and chosen coal-companies. The classification of factors effected became with the utilization of the method of the relative importance of objects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Antoszkiewicz J.: Metody heurystyczne. PWE, Warszawa 1982.
  2. Drucker P.F.: Skuteczne zarządzanie. PWN, Warszawa 1976.
  3. Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1999.
  4. Helmer O: Korzystanie z ocen ekspertów; [w:] Findeisen W.: Analiza systemowa - podstawy i metodologia. PWN, Warszawa 1985.
  5. Męczyńska A.: Grupowa ocena ekspertów - metoda względnej ważności obiektów; [w:] Wakulicz-Deja A.: Systemy wspomagania decyzji. GNOME, Katowice 1999.
  6. Męczyńska A.: Metoda heurystyczna - grupowa ocena ekspertów w zastosowaniu do analizy procesów, produktów. Materiały konferencyjne pod red. Knosali R.: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. WNT, Warszawa 1999.
  7. Sobczyk M.: Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  8. Sorychta-Wojsczyk B.: Model zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego. Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
  9. Sorychta-Wojsczyk B.: Krytyczne czynniki sukcesu w procesie zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, z. 42, Gliwice 2007.
  10. Steczkowski J., Zeliaś A.: Statystyczne metody analizy ocen cech jakościowych. PWE, Warszawa 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu