BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vargas-Hernández José G. (Universidad de Guadalajara), Noruzi Mohammad Reza (Islamic Azad University, Bonab, Iran)
Tytuł
Project's Risk and Innovation Management
Ryzyko projektu w zarządzaniu innowacjami
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2010, nr 1 (9), s. 109-127, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Zarządzanie innowacyjne, Ryzyko w procesach innowacyjnych, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie innowacjami
Innovations, Innovative management, Risk in innovation processes, Risk management, Innovation management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza źródeł ryzyka w projektach innowacyjnych i odpowiedź na pytanie czy mogą być one zarządzane w lepszy sposób. Ze względu na różnorodność opinii i teorii dotyczących natury ryzyka, osiągnięcie konsensusu w zakresie zarządzania ryzykiem jest utrudnione. Niezwykle ważnym problemem jest podjęcie wysiłków dla proaktywnego zarządzania "ryzykiem" w naturalnie "ryzykownym" obszarze, jakim są innowacje. W niektórych przypadkach zarządzanie ryzykiem może być wartościowe, aczkolwiek nieodpowiednie postępowanie w tym zakresie może innowację "zamrozić". Niezbędne i cenne jest rozważanie procesu innowacyjnego od fazy jego konceptualizacji po komercjalizację, sposobów, w jakie tworzą się niepewności, sposobów zarządzania nimi w tym kontekście, oraz sposobów, w jakie stosowane techniki zarządzania ryzykiem mogą być rozwijane dla zwiększenia współczynnika udanych projektów innowacyjnych. Istnieją rozmaite podejścia do zarządzania ryzykiem rozumianego w sposób ogólny, jednak nie ma pewności, co do ich odpowiedniego przełożenia na zarządzanie innowacjami. Stąd, w niniejszym artykule omówiono ogólny model innowacji oraz proces zarządzania ryzykiem dla odpowiedniego zarządzania parametrami, które tworzą ryzyko w tych projektach. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to examine the sources of risk in innovation projects and to determine whether they could be managed better. Due to the diversity of opinions and theories over the nature of risk, reaching an agreement about risk management is difficult. This will be a major problem if any effort is made to proactively manage 'risk' in naturally 'risky' areas such as innovation. Some risk management could be valuable, but perhaps too much, or inappropriate risk management might stifle innovation. It is necessary and valuable to consider the process of innovation from conceptualization to commercialization, how uncertainties are formed, how they are managed in that context, and how the techniques of risk management can be further deployed to enhance the success rate of innovation projects. Various approaches have been proposed to risk management in general, however the extent to which they are relevant for managing innovation is uncertain. Thus, during this paper, the general model of innovation and the process of risk management for managing the parameters which create the risk in these projects are explained. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackermann F., Eden C., William T., Howick S.: Systematic risk assessment: case study. Journal of the operation research society 2007, no. 58, p. 39-51.
 2. Afuah A.: Innovation Management - Strategies, Implementation, and Profits, Oxford University Press 2003.
 3. Ansell J., Wharton F.: Risk-Analysis, Assessment and Management. Willey, UK 1992.
 4. Black J.: Oxford Dictionary of Economics. Oxford University Press, New York 1997.
 5. Burke T.: Science and Decision Advancing Risk Assessment, THE NATIONAL ACADEMIES PRESS 2009.
 6. Chapman C., Ward S.: Project Risk Management - Process, Techniques and Insights. WILEY, UK 1997.
 7. Cooper R.G.: Stage-Gate systems: a new tool for managing new products. Business Horizons 1990, p. 44-53.
 8. Cooper R.G.: Product Leadership: Creating and Lunching Superior new Products, Perseus Book, US 1999.
 9. Edwards P.J., Bowen P.A.: Risk Management in Project Organization. University of New South Wales Press Ltd. Australia 2005.
 10. Emblemsvag J., Kjolstad L.E.: Qualitative risk analysis: some problems and remedies. Management Decision 2006, no. 44 (3), p. 395-408.
 11. Ferguson P.R., Ferguson G.J.: Industrial Economic: Issue and Perspectives. Palgrave, Hampshire 1994.
 12. Foxona T.J., Grossa R., Chaseb A., Howesb J., Arnallc A., Anderson D.: UK innovation systems for new and renewable energy technologies: drivers, barriers and systems failures. Energy Policy 2005, no. 33, p. 2123-2137.
 13. Goffin K, Pfeiffer R.: Innovation management in UK and German Manufacturing Companies. Anglo-German Foundation, London 1999.
 14. Green M.R., Serbein O.N.: Risk Management: Text and Cases. Reston Publishing Company, Wirginia 1983.
 15. Griffin A.: PMDA research on new product development practices: updating trends and benchmarking best practices. Journal of Product Innovation Management 1997, no. 14, p. 429-458.
 16. Hertz D.B., Thomas H.: Risk Analysis, And Its Application. Pitman Press Ltd, Bath, Avon 1919.
 17. Johne A., Story C.: New service development: a review of the literature and annotated bibliography. Management Working Paper B97/2, City University Business School, London 1997.
 18. Keizer J.A., Halman J.I.M., Song M.: From Experience: applying the risk diagnosing methodology, Journal of product innovation management 2001, no. 19, p. 213-232.
 19. Mitchell Madison Group: New Product Development: Organization and Process in Service Companies. Mitchell Madison Group, New York 1995.
 20. Mokyr J.: Technologies and Institution, [in:] Foxona T.J., Grossa R., Chaseb A., Howesb J., Arnallc A., Anderson D.: UK innovation systems for new and renewable energy technologies: drivers, barriers and systems failures. Energy Policy 2005, no. 33, p. 2123-2137.
 21. Narvekar R.S., Jain K.: A new framework to understand the technological innovation process. Journal of intellectual Capital 2006, no. 7(2), p. 174-186.
 22. Oke A.: Innovation types and innovation management practices in service companies, International Journal of Operations and Production Management 2007, no. 27 (6), p. 564-587.
 23. Oke A., Goffin K.: Innovation management in the service sector. Management Fokus 2001, Summer issue.
 24. Shaw N.E., Burgess T.F., Hwarng H.B., Mattos C.: Revitalising new process development in the UK fine Chemicals industry. International Journal of Operation and production Management 2001, no. 21 (8), p. 1133-1151.
 25. Smith P.G., Merritt G.M.: Proactive Risk Management, Productivity Press, NY 2002.
 26. Song M., Di Benedetto A., Zaho Y.: Pioneering advantages in manufacturing and services: empirical evidence from nine countries. Strategic Management Journal 1999, no. 20, p. 811-836.
 27. Storey J., Salaman S.: Managers of Innovation, Blackwell Publishing, UK 2005.
 28. Taplin R.: Risk Management and Innovation in Japan, Britain and the United States. Routledge, UK 2005.
 29. Tatikonda M.V., Rosenthal S.R.: Successful execution of product development projects: balancing firmness and flexibility in the innovation process. Journal of Operation Management 2000, no. 18 (4).
 30. Tidd J., Bessant J., Pavitt K.: Managing Innovation, 3rd Edition, John Wiley & sons Ltd, UK 2005.
 31. Van de Ven A.: Central problems in the management of innovation. Management Science 1986, no. 32 (5), p. 590-607.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu