BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sahaj Tomasz (AWF w Poznaniu)
Tytuł
Podróże w głąb siebie i świata : ujęcie filozoficzne
Journeys Deep Into Oneself and the World : Philosophical Reflection
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2013, nr 28, s. 21-34, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Filozofia, Procesy poznawcze
Tourism, Philosophy, Cognitive processes
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny także w języku angielskim w numerze 28(2) http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_28_2013_ENG.pdf
Abstrakt
Zadaniem stawianym sobie przez autora artykułu jest prezentacja "podróży" (zdecydowanie odróżnianych od "turystyki", zwłaszcza masowej), jako specyficznie pojmowanej przygody filozoficznej, pozwalającej na spotkanie z sobą samym i z innymi podmiotami oraz pogłębione doświadczenie świata. Celem takich podróży jest nie tylko doznawanie przyjemności, ale i autentyczne poznanie, zdobycie wiedzy o sobie. W pracy brane są pod uwagę zarówno dociekania zawodowych filozofów i socjologów, jak i przeżycia refleksyjnie nastawionych podróżników. Zwłaszcza tych, którzy z wykształcenia są humanistami. (abstrakt oryginalny)

The task set by the author of the article is the presentation of "journey" (assertively distinguished from "tourism", especially mass tourism), as uniquely comprehended philosophical adventure, which allows a person to meet oneself and others as well as deepened experiencing the world. The aim of such journeys is not only taking pleasure in them, but also genuine cognition, acquisition of the knowledge about oneself. The work takes into consideration both the investigations of professional philosophers and sociologists and experiences of reflective travellers. Especially the ones who are humanists by profession. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Capek K. (2011) Listy z podróży, przeł. P. Godlewski, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 2. Czaja D. (2010) Gdzieś dalej, gdzie indziej, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 3. Dielemans J. (2011) Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, przeł. D. Górecka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 4. Durak P. (2011) Dzienniki rowerowe, Wydawnictwo NDL, Kraków.
 5. Hugo-Bader J. (2011) Dzienniki kołymskie, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011.
 6. Hugo-Bader J. (2013) Wkręciłem się na Maksa, "Gazeta Wyborcza", 24 stycznia 2013.
 7. Judt T. (2012) Pensjonat pamięci, przeł. H. Jankowska, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 8. Kalder D. (2008) Zagubiony kosmonauta. Zapiski antyturysty, przeł. M. Ignaczak i P. Siemion, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 9. Kamiński M. (2010) O co w tym życiu chodzi?, "Tygodnik Powszechny", 2 maja 2010.
 10. Kapuściński R. (2000) Lapidarium IV, Czytelnik, Warszawa.
 11. Kapuściński R. (2004) Podróże z Herodotem, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 12. Kołakowski L. (2004) Mini wykłady o maxi sprawach. O podróżach, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 13. Krawczyk Z. (2009) Wzory osobowe ludzi podróży [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, red., Człowiek w podróży, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer, Warszawa, ss. 17-30.
 14. Krzysztofek K. (2012) Zmiana permanentna? Refleksje o zmianie społecznej w epoce technologii cyfrowych, "Studia Socjologiczne" nr 4.
 15. MacCannell D. (2002) Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, przeł. E. Klekot i A. Wieczorkiewicz, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa.
 16. Pilch J. (2012) Dzienniki, Wydawnictwo Wielka Litera, Warszawa.
 17. Podemski K. (2005) Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 18. Proust M. (1992) W poszukiwaniu straconego czasu, t. 1, W stronę Swanna, przeł. T. Boy-Żeleński, PIW, Warszawa.
 19. Rousseau J.J. (1955) Emil, czyli o wychowaniu, t. 2, przeł. E. Zieliński, Zakład im. Ossolińskich - Wydawnictwo PAN, Wrocław.
 20. Rymarczyk P., Femiak J. (2007) Obligatoryjny hedonizm jako źródło deformacji doświadczenia turystycznego [w:] Z. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, red., Bariery kulturowe w turystyce, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer, Warszawa, ss. 163-173.
 21. Skopek M. (2012) Dobra krew. W krainie reniferów, bogów i ludzi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Smith R.R. (2012) Podróże z Platonem. Filozofia na walizkach, przeł. K. Michałowicz, Wydawnictwo Carta Blanca, Warszawa.
 23. Smith R.R. (2012a) Śniadanie z Sokratesem przeł. M. Miłowski, Wydawnictwo Carta Blanca, Warszawa.
 24. Sonntag S. (1986) O fotografii, przeł. S. Magala, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa.
 25. Środa K. (2003) Niejasna sytuacja na kontynencie. Prywatny przewodnik po różnych stronach świata, Świat Literacki, Warszawa.
 26. Środa K. (2012) Podróże do Armenii i innych krajów z uwzględnieniem najbardziej interesujących obserwacji przyrodniczych, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.
 27. Środa K. (2006) Projekt handlu kabardyńskimi końmi, Świat Literacki, Warszawa.
 28. Urry J. (2009) Socjologia mobilności, przeł. J. Stawiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Urry J. (2007) Spojrzenie turysty, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Zowisło M. (2011) Hermy filozofii. Zamiast wprowadzenia, "Folia Turistica" nr 24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu