BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cynarski Wojciech J. (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Socjologia turystyki lub turyzmu
Sociology of Touristry or Tourism
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2006, nr 17, s. 163-168, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Socjologia, Turystyka, Turyzm, Literatura, Recenzja
Sociology, Tourism, Tourism, Literature, Review
Uwagi
streszcz., summ., Recenzja książki J. Suprewicz, Socjologia Turyzmu, Lublin 2005.
Abstrakt
W perspektywie socjologii i ogólnej teorii turyzmu Jerzy Suprewicz formułuje propozycję Socjologii turystyki. Podstawą dla podjętej tu refleksji jest ta właśnie monografia, której krytyczna recenzja dotyczy zwłaszcza języka pojęciowego. Interpretacji rozlicznych wymiarów i zagadnień socjologii turystyki towarzyszyć musi terminologiczna konsekwencja, co w omawianej książce nie do końca zostało zrealizowane. Ponadto autor artykułu odnosi się do treściowej zawartości recenzowanej pracy, podejmując merytoryczną dyskusję i wyrażając własne opinie. Pomimo wymienionych w artykule uwag, książka jest godna polecenia. Ukazuje zjawisko turystyki w wielowymiarowym kontekście społeczno- kulturowym, dlatego jest interesująca dla Czytelnika poszukującego podstawowej wiedzy o społeczno-kulturowych aspektach turyzmu. (abstrakt oryginalny)

In a view of sociology and general theory of tourism Jerzy Suprowicz has formed his book entitled "Sociology of Tourism". On the ground of this monograph the reviewer familiarizes the readers with his own critical reflection that focuses mainly on notional terminology taken from the text. Convinced that the art of interpretation of various dimensions and problems, which are typical for sociology of tourism, must go hand in hand with terminological consequence, the reviewer disapproves, to certain degree, of the author's inconsistency. He refers polemically to some controversial statements from the book he came across when reading it, and forms his own viewpoint on the subject. In spite of all these facts, he points out two reasons why "Sociology of Tourism" may be regarded as a worth reading study: firstly, because of its multidimensional socio-cultural context, secondly, as a useful handbook, especially for those who are looking for basic knowledge of socio-cultural aspects of tourism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bergier J., Żbikowski J. (red.), Turystyka a religia, PWSZ, Biała Podlaska 2003.
  2. Cynarski W.J., Proces globalizacji. Dialog kultur czy konflikt wartości?, Instytut Europejskich Studiów Społecznych w Rzeszowie, Rzeszów 2002, s. 1-191.
  3. Cynarski W.J., Cynarska E., Ekonomiczne uwarunkowania emisji monet srebrnych na przykładzie grosza, Rocznik Naukowy "Idô - Ruch dla Kultury / Movement for Culture", t. IV, Rzeszów 2004, s. 352-355.
  4. Łobożewicz T., Bieńczyk G., Podstawy turystyki, Warszawa 2001.
  5. Obodyński K., Cynarski W.J., Reflections about methodological and epistemological problems in sport sciences, "Research Yearbook. Studies in the Theory of Physical Education and Sport", vol. 9, s. 37-43, Gdańsk 2003.
  6. Obodyński K., Cynarski W.J., System Paradigm of the Theory of Tourism, (in:) W.J. Cynarski, K. Obodyński (eds.), Tourism and Recreation in the Process of European Integration, PTNKF, Rzeszów 2004, s. 19-24.
  7. Shaw G., Williams A. M., Critical issues in tourism. A geographical perspective, Blackwell Publ. Inc., Oxford-Cambridge, MA 1996.
  8. Prahl H.-W., Tourismus, (w:) Soziologie der Freizeit, F. Schöningh - UTB, Paderborn 2002, s. 234-247.
  9. Rut J., Rut P., Cynarski W.J., Turystyka pielgrzymkowa, "Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej UR", Rzeszów 2003, t. VI, nr 3-4, s. 378-383.
  10. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu