BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grochowski Krzysztof (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach usług transportowych a proces kształcenia studentów z zakresu systemów klasy ERP
Strategic Management in Enterprises Transport Services and Education Process of Students in the Field of ERP Systems
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 93, s. 163-172, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Systemy ERP, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Usługi transportowe, Kształcenie, Szkolnictwo wyższe
Strategic management, ERP system, Small business, Transport services, Learning, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie strategiczne nie jest powszechnie stosowane w polskich przedsiębiorstwach. Należy podkreślić, że dotyczy to głównie sektora MSP (małych i średnich przedsiębiorstw). W takiej sytuacji warto wskazać narzędzia, które będą wspierały proces implementacji rozwiązań zarządzania strategicznego. Należą do nich systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Wspomagają one zarówno planowanie operacyjne, jak i strategiczne. Wymagania pracodawców oraz wyniki badania wskazują na potrzebę uwzględniania systemów klasy ERP w programach kształcenia na wyższych studiach ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)

Strategic management is not usually applied in Polish enterprises. It should be noted, that it refers mainly to the SME sector. In this case, it is worth pointing the tools which will support implementation process of strategic management solutions. They are called ERP (Enterprise Resource Planning) systems. They support operational and strategic planning. Employers requirements and the results of the study justify the need for including ERP systems in education programs at higher education schools of economics.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Zahra S.A., Nambisan S.: Entrepreneurship and strategic thinking in business ecosystems. "Business Horizons", No. 55, 2012.
 2. Chwesiuk K.: Analiza zastosowań systemów informatycznych klasy ERP w Logistyce. "Logistyka", nr 4, 2011.
 3. Drelichowski L., Grochowski K., Kurkus J., Zwierzchowski D.: Doskonalenie rozwiązań logistyki, jako rezultat procesów inwestycyjnych i zastosowań systemu klasy ERP MS DYNAMICS AX w przedsiębiorstwie Belma Accessories Systems sp. z o.o. w Bydgoszczy. PSZW, t. 68, Bydgoszcz 2014.
 4. Grochowski K., Zwierzchowski D.: Wykorzystanie narzędzia data mining w nadawaniu rang instrumentom konkurowania przedsiębiorstw usług transportowych sektora MSP. Zeszyty Naukowe Studia Informatica, nr 38, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015.
 5. Januszewski A.: Systemy rachunkowości i controllingu, [w:] Zawiła-Niedźwiecki J., Rostek K., Gąsiorkiewicz A. (red.): Informatyka gospodarcza. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 6. Kozłowski R.: Myślenie strategiczne i przedsiębiorcze przywództwo. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 229, 2015.
 7. Sousa S., Aspinwall E.: Development of a performance measurement framework for SMEs. "Total Quality Management & Business Excellence", Vol. 21, No. 5, 2010.
 8. Torbacka M., Torbacki W.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem logistycznym przy pomocy Balanced Scorecard zintegrowanym z ERP. "Logistyka", nr 2, 2007.
 9. Waściński T.: Zintegrowane systemy zarządzania w procesach logistycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, s. Administracja i Zarządzanie, nr 95, 2012.
 10. Witek-Crabb A.: Między małym a dużym przedsiębiorstwem - specyfika zarządzania strategicznego w średniej firmie. Wyniki badań. Studia i prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, nr 135, 2014.
 11. Zalewski W.: Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach. "Economy and Management", nr 4, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu