BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roszak Joanna (Instytut Slawistyki PAN), Godlewski Grzegorz (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)
Tytuł
Homo legens jako homo turisticus : ku metodologii turystyki literackiej
Homo Legens as Homo Turisticus : Toward the Methodology of Literary Tourism
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2013, nr 28, s. 53-66, rys., fot., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyka kulturowa, Literatura
Tourism, Cultural tourism, Literature
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny także w języku angielskim w numerze 28(2) http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_28_2013_ENG.pdf
Abstrakt
Autorzy niniejszego artykułu pytają, jaka jest rola integrowania literatury i turystyki. Dokonują przeglądu turystyki literackiej (świeckiej pielgrzymki) na rodzimym gruncie i sprawdzają, jakie destynacje wskazuje literatura. Punktem odniesienia czynią dobre praktyki pozostałych krajów Europy. Zmierzają oni do zaproponowania środków, mogących służyć budowaniu metod owej interdyscyplinarnej poddziedziny turystyki kulturowej - jedne z nich będą miały proweniencję krajoznawczą (inwentaryzacja krajoznawcza, kwerenda), inne zaś pochodzą z literaturoznawstwa (geokrytyka, geopoetyka). (abstrakt oryginalny)

The authors of the present article raise a question about the purpose of integrating literature and tourism. They perform an overview of literary tourism (a secular pilgrimage) on the Polish grounds and verify the destinations to which literature points them. A point of reference for them is good practices of the remaining European countries. Their intention is to propound certain means that can be used to develop the methodological apparatus for this interdisciplinary subfield of cultural tourism. Doubtless, some of the methods will be of heritage tourism provenance (heritage inventory, querying) while others will have their origins in the literary studies (geocriticism, geopoetics). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aarseth E.J. (1997) Cybertext, Perspectives on Ergodic Literature, Baltimore and London.
 2. Alejziak W. (1999) Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. Albis, Kraków.
 3. Atlas literatury, red. M. Bradbury (2002), przeł. A. Błasiak, D. Gostyńska, M. Jędrzejak, Libucha Iwona, Prószyński i Spółka, Warszawa.
 4. Bauner H. G. (2002) Literarischer Führer Frankreich, Insel Verlag, Frankfurt am Main.
 5. Bieńczyk G. (2003) Krajoznawstwo i jego związki z turystyką, Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer, Warszawa.
 6. Buczkowska K. (2008) Turystyka kulturowa, AWF w Poznaniu, Poznań.
 7. Buzard J. (1993) The Beaten Track: European Tourism, Literature, and the Ways to Culture, 1800-1918, Clarendon Press, Oxford.
 8. Cymańska-Grabowska B., Steblik-Wlaźlak B. (2011) Podstawy turystyki, Wyd. REA, Warszawa.
 9. Ekonomika turystyki (2006), red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Diers K. (2012) Die Deutsche Märchenstraße. Reiseführer. Explorise Ferienstraßen, Grebennikov Verlag, Berlin.
 11. Enzensberger H. M. (1958) Vergebliche Brandung der Ferne. Eine Theorie des Tourismus, in: "Merkur", 12. Jg., s. 701-720.
 12. Gałecki R. (2004) Znaczenie efektu mnożnikowego wpływów z turystyki dla rozwoju regionu i miejscowości, [w:] Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, red. R. Gałecki, MWSH-P, Łowicz.
 13. Glendening J. (1997) The High Road Romantic Tourism. Scotland and Literature, 1720-1820, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 14. Hemme D. (2009) Märchenstraßen - Lebenswelten. Zur kulturellen Konstruktion einer touristischen Themenstraße, Lit, Berlin-Münster.
 15. Herbert D. (2001) Literary places, tourism and the heritage experience, "Annals of Tourism Research", vol. 28, nr 2, s. 312-333.
 16. Jędrysiak T. (2008) Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2002) Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 18. Kompendium wiedzy o turystyce (2002) red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 19. Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M. (2003) Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Wyd. Proksenia, Kraków.
 20. Literary Tourism and Nineteenth-Century Culture, ed. by N. J. Watson (2009), Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 21. Literature and Tourism, Essays in the Reading and Writing of Tourism, ed. by M. Robinson, H. Ch. Andersen (2002) Continuum International Publishing Group, Padstow.
 22. Markowski M. P. (2008) Życie na miarę literatury, "Tygodnik Powszechny", 30 grudnia.
 23. Maurer D., Maurer A. E., Literarischer Führer durch Italien, Insel Verlag, Frankfurt am Main 1988.
 24. Niezgoda A., Zmyślony P. (2003) Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 25. Oberhauser F. (2008) Literarischer Führer Deutschland, Insel Verlag, Frankfurt am Main.
 26. Payne S. (1999) The Study of Literary Tourism, Department of Geography, York University.
 27. Pasdzior M., Reinhard M. (1996) Die Deutsche Märchenstraße. Auf den Spuren der Brüder Grimm, Ellert und Richter, Hamburg.
 28. Pocock D. C. D. (1981) Humanistic Geography and Literature, Croom Helm, Kent.
 29. Polskie muzea literackie. Przewodnik, oprac. W. Kordaczuk, Lidia Ujazdowska (2011), Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa.
 30. Przecławski K. (1997) Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, ALBIS, Kraków.
 31. Research. Themes for Tourism, ed. by P. Robinson, S. Heitmann and P. U. C. Dieke (2011), CABI, Oxford-Wallingford.
 32. von Rohrscheidt A. M. (2008) Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, GWSHM Milenium, Gniezno.
 33. Różycki P. (2006), Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków.
 34. Smoltczyk A. (2008), Der Stendhal-Schwindel, [w:] "Der Spiegel", http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-55766049.html
 35. Straub W. (2007), Literarischer Führer Österreich, Insel Verlag, Frankfurt am Main.
 36. Shelagh Jennifer Squire (1991), Meanings, Myths and Memories: Literary Tourism as Cultural Discourse in Beatrix Potter's Lake District, London University Press, London.
 37. The Oxford Guide to literary Britain and Ireland, ed. by D. Hahn, N. Robins (2009) Oxford University Press, Oxford.
 38. Tourismus als literarische und kulturelle Praxis. Skandinavistische Fallstudien, hrsg. von: A. Heitmann und S. M. Schröder (2013), Herbert Utz Verlag, München.
 39. Turystyka, red. W. Kurek (2008), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (passus poświęcony turystyce kulturowej opracował M. Mika).
 40. Welborn B. J. (2005) Traveling Literary America. A Complete Guide to Literary Landmarks, Jefferson Press, Tennessee.
 41. Westphal B. (2011), Geocriticism: Real and Fictional Spaces, trans. Robert T. Tally, Palgrave Macmillan, New York.
 42. Wiza A., (2013) Uczenie się z podróży w narracjach turystów indywidualnych (backpackersów), Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 43. Wodejko S. (1997), Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa.
 44. Wolter Ch. (1990) Das Stendhal-Syndrom, Aufbau-Verlag, Berlin-Weimar.
 45. Zmyślony P. (2001), Literatura jako podstawa tworzenia produktu turystycznego, "Problemy turystyki" XXIV (nr 1-2), s. 21-31.
 46. Zur Sonne, zur Freiheit, Beiträge zur Tourismusgeschichte, hrsg. von H. Spode (1991), Verlag für Universitäre Kommunikation, Berlin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu