BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kazimierczak Marek (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu), Malchrowicz-Mośko Ewa (Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu)
Tytuł
Turystyka sportowa - specyfika i trendy rozwojowe
Specific and Developmental Trends of Sport Tourism
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2013, nr 28, s. 67-90, tab., rys., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Sport, Impreza sportowa
Tourism, Sport, Sport events
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny także w języku angielskim w numerze 28(2) http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_28_2013_ENG.pdf
Abstrakt
Turystyka sportowa jest dzisiaj czymś znacznie więcej, niż nietrwałą modą na aktywność sportową podejmowaną w czasie wolnym i z dala od stałego miejsca zamieszkania. Celem artykułu jest rozpoznanie specyfiki turystyki sportowej, zwłaszcza w ujęciu społecznokulturowym, jako że dowiadujemy się o niej ze strony nauk o kulturze fizycznej równie mało, jak ze strony nauk o turystyce, tj. historii, socjologii, psychologii, geografii czy ekonomii turystyki. Artykuł został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich poświęcona została genezie i zakresowi pojęciowemu turystyki sportowej. Zostały w niej zarysowane podstawowe kierunki dyskusji wokół turystyki sportowej, prowadzone od lat 80. XX w. w literaturze niemieckojęzycznej i anglojęzycznej, dotyczące podstawowych definicji pojęcia, przedmiotu i stopnia samodzielności w stosunku do tworzących je składowych. W artykule zaprezentowano również przegląd ważniejszych stanowisk w polskiej literaturze naukowej poświęconej turystyce sportowej, z rozróżnieniem pojęć jej pokrewnych tj. turystyki usportowionej, kwalifikowanej i aktywnej. Część drugą artykułu poświęcono rozważaniom nad istotą turystyki sportowej autorstwa Jürgena Schwarka. W ostatniej części tekstu pojawia się charakterystyka turystyki eventów sportowych wraz z najważniejszymi trendami i kierunkami rozwoju turystyki sportowej w czasach najnowszych. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, sport tourism is something more than the passing trend of taking up sports activity during free time spent far away from home. This paper aims to identify the specifics of sport tourism, particularly from the socio-cultural perspective, as we learn as little about sport tourism from the science of physical culture as we do from tourism sciences, i.e., history, sociology, psychology, geography, and economics. The article consists of three parts. The first part is devoted to the origins of sport tourism and to the conceptual range of terms in sport tourism. An outline of the main discussions on sport tourism in English and German literature in the 1980s is presented here as well. The discussions revolve around the basic definitions of a concept as well as the subject and a degree of autonomy in relation to their components. A review of the most important understandings in Polish literature about sport tourism is also presented. They are distinguished from the related notions of sportified tourism, qualified tourism, and active tourism. The second part of the article focuses on the specifics of sport tourism according to Schwark. The final part describes sport tourism events, including the most important developmental trends in sport tourism in recent times. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albers A. (2004) Sport als Imageträger im Tourismus: Auswirkungen und Chancen eines Sportevents für Destinationen, Selbstverlag des Faches Geographie, Fakultät für Kulturwissenschaften, Paderborn
 2. Alejziak W. (1999) Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wyd. ALBIS, Kraków
 3. Bieńczyk G. (2007) Turystyka kwalifikowana w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1950-1990, Wyd. WSE Almamer, Warszawa.
 4. Brösel J. J. (2002) Die Bedeutung des Sportreisemarktes für Reiseveranstalter. Gegenwart und Zukunft. [in:] A. Dreyer (Eds.), Tourismus und Sport: Wirtschaftliche, soziologische und gesundheitliche Aspekte des Sport-Tourismus. Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag, pp. 197-207.
 5. Chalip L. (2004) Beyond impact: a general model for sport event leverage, [in:] B.W. Richie, D. Adair (eds.), Sport tourism: interrelationships, impacts and issues, pp. 226-252.
 6. Deery M., Jago L., Fredline L. (2004) Sport Tourism or Event Tourism: Are They One and the Same?, "Journal of Sport Tourism", Abingdon, Vol. 9, No. 3, s. 235-245
 7. Dieckert J. (1974) Sport Und Urlaub, [in]: Dieckert J. (Hrsg.), Freizeitsport - Aufgaben und Chancen für jedermann, Düsseldorf
 8. Dreyer A., Krüger A. (red.) (1995) Sporttourismus: Management- und Marketing-Handbuch, München-Wien
 9. Dreyer A. (2004) Sport Und Tourismus, In: Krüger A. (Hrsg), Sportmanagement. Eine themenbezogene Einführung, München
 10. Freyer W. (1998) Kulturveranstaltungen und Festivals als touristische Leistungsangebote, [in:] W. Freyer, D. Meyer, K. Scherhag (red.), Events - Wachstumsmarkt im Tourismus?, FIT Forschungsinstitut für Tourismus, Dresden
 11. Freyer W. (2002) Sport-Tourismus - Einige Anmerkungen aus Sicht der Wissenschaft, [in:] Dreyer A. (Hrsg.), Tourismus Und Sport, Wiesbaden
 12. Freyer W., Groß S. (red.) (2002) Tourismus und Sport-Events, FIT Forschungsinstitut für Tourismus, Dresden
 13. Gammon S., Robinson T. (1997) Sport and Tourism: A conceptual Framework, "Journal of Sport Tourism", Oxford, 4, (3), s. 21-26
 14. Gammon S., Kurtzman J. (2002) Sport tourism: principles and practice. Leisure Studies Association, Eastbourne
 15. Gaworecki W.W. (2008) Turystyka sportowa, [w:] W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński (red.), Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008
 16. Gebauer G. (2002) Sport in der Gesellschaft des Spektakels. [w:] Sport, Spiele, Kämpfe, Bd. 5, Academia Verlag, Sankt Augustin
 17. Getz D. (1998) Trends, strategies, and issues in sport-event-tourism, "Sport Marketing Quarterly", 7 (2), s. 8-13
 18. Gibson H. (1998) Active Sport Tourism: Who Participates?, "Leisure Studies", nr 17, s. 155-170
 19. Glyptis S. (1982) Sport and Tourism in Western Europe, British Travel Educational Trust, London
 20. Godlewski P. (2011) Turystyka eventowa kibiców sportowych, [w:] M. K. Leniartek (red.), Turystyka jako rytuał, Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja", Wrocław
 21. Hall C.M. (1992) Adventure, Sport and Health Tourism, In: Weiler B., Hall M. (Hrsg.), Special Interest Tourism, New York
 22. Hallmann K. (2010) Zur Funktionsweise von Sportevents - Eine theoretischempirische Analyse der Entstehung und Rolle von Images sowie deren Interdependenzen zwischen Events und Destinationen, Dissertation, Köln
 23. Heinemann K. (1995) Einführung in die Ökonomie des Sports Hofmann, Schorndorf
 24. Hinch, T., Higham, J. (2001) Sport Tourism: A Framework of Research, s. 45-58, [in:] "International Journal of Tourism Research", Chichester 3(1)
 25. Jaeggi R. (2002) Aneignung braucht Fremdheit, "Texte zur Kunst - Appropriaton Now!", Heft Nr 46
 26. Kapteina H. (1998) Ästhetische Aneignung als Selbstverwirklichung des Individuums, [in:] M. Peter (red.), Ästhetik und Kommunikation heute, Siegen
 27. Kosiewicz J., Obodyński K. (2006) Turystyka i rekreacja - wymiary teoretyczne i praktyczne, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 28. Kurtzman J., Zauhar J. (2003) A wave in time - the sport tourism phenomena, "Journal of Sport Tourism", Oxford (reprint), 8 (1), s. 35-47
 29. Łobożewicz T. (1983) Turystyka kwalifikowana, Wyd. PTTK KRAJ, Warszawa
 30. Łobożewicz T., Kogut R. (1999) Turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana, DrukTur, Warszawa
 31. Łobożewicz T., Bieńczyk G. (2001) Podstawy turystyki, Wyd. WSE Almamer, Warszawa
 32. Merski J. (2002) Turystyka kwalifikowana, Wyd. WSE Almamer, Warszawa
 33. Merski J., Warecka J. (2009) Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, Wyd. WSE Almamer, Warszawa 2009
 34. Neuerburg, H.J., Wilken T. (1993) Sport im Urlaub, [in:] Wilken, Th. (Hrsg.), Sport im Urlaub. Ökologische, gesundheitliche und soziale Perspektiven, Aachen
 35. Neuerburg, H.J., Wilken T. (1988) Umweltfreundliches Wandern. Die sanfte Alternative zum harten Sporttourismus, [in:] Olympische Jugend, Frankfurt/M.
 36. Neuerburg, H. J. (2003) Sport und Tourismus: Märkte - Moden - Medien, [in:] Neuerburg, H. J., Wilken, T., Sport und Tourismus, Dokumentation des 10. Symposium zur nachhaltigen Entwicklung des Sports vom 28. - 29. November 2002 in Bodenheim/Rhein, Frankfurt a. Main, 1, s. 31-45
 37. Preuss H., Solberg H.A. (2006) Sport-Mega-Events - Langfristige Tourismuseffekte, Regional-und Landesplanung, 14 (1), 12-15
 38. Riedmüller F. (2003) Dienstleistungsqualität bei professionellen Sportveranstaltungen. Entwicklung und Überprüfung eines Erklärungsmodells, Frankfurt a. Main
 39. Robinson T., Gammon S. (2004) A question of primary nad secondary motives: revisiting and applying the sport tourism framework, "Journal of Sport Tourism", 9, (3), s. 221-233
 40. Schulze G. (1992) Die Erlebnis-Gesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart, Campus-Verlag, Frankfurt a. Main
 41. Schwark J. (2002) Sporttourismus zwischen Kultur und Ökonomie, Münster
 42. Schwark J. (2006) Grundlagen zum Sporttourismus, Waxmann Münster/ New York/München/Berlin
 43. Standeven J., De Knop P. (1999), Sport Tourism, Champaign III; Human Kinetics
 44. Wopp C. (2002) Die Zukunft des Sports und Fragen an die Volkswirtschaft, [in:] M.P. Büch, W. Maennig, H.J. Schulke (red.), Regional- und sportökonomische Aspekte von Sportgroßveranstaltungen, Bundesinstitut für Sportwissenschaft, Bonn
 45. Zauhar J. (2003) Historical Perspectives of Sports Tourism, in: Hudson, S. (Hrsg.): Sport and Adventure Tourism, Binghampton/USA
 46. Zauhar J. (2004) Historical Perspectives of Sports Tourism, "Journal of Sport Tourism", 9, (1), s. 5-10
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu