BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Isański Jakub (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Podróż poślubna jako rytuał przejścia - analiza socjologiczna przemian zjawiska
Honeymoon as a Rite of Passage: Sociological Analysis of Changes in the Phenomenon
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2013, nr 28, s. 107-128, bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Socjologia kultury, Role społeczne, Normy społeczne
Tourism, Sociology of culture, Social roles, Social norms
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny także w języku angielskim w numerze 28(2) http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_28_2013_ENG.pdf
Abstrakt
Chociaż wydaje się, że podróż poślubna jest zjawiskiem dobrze znanym, nie jest łatwo znaleźć ślady naukowej refleksji nad nią. Jej wyjątkowość związana jest, zapewne, z tym, że stanowi część ceremonii ślubnej (wyjątkowej już z samej nazwy) oraz tego, iż odbywana jest tylko raz. Podobnie więc, jak w przypadku ślubu, przykłada się do niej wiele uwagi. Odmiennie jednak, niż w przypadku zaślubin, podróż odbywana jest we dwoje, a i prezentacja śladów wyjazdu (fotografii, pamiątek) może odbywać się w bardzo ograniczonym stopniu. Po rodzinnym i hucznym rytuale zaślubin, następuje czas na wyjazd nowożeńców w odległe miejsce, po którym wraca się już do nowego domu. Zapewne przedstawiony plan można uznać za schemat niekoniecznie podzielany przez wszystkich nowożeńców, to jednak wyznacza on pewne ramy, w których umieścić można zdecydowaną większość poślubnych wyjazdów. W tekście przedstawione są przykłady podróży poślubnych z różnych części świata, które dowodzą podobnych funkcji jaką podróże takie spełniają. Rytuały przejścia towarzyszą nam więc stale w życiu społecznym, integrując wspólnotę i wprowadzając do niej rytualnie nowych członków, pomagają określić czytelnie granice wspólnoty, status jej członków, ułatwiają także oddzielenie sfery publicznej od prywatnej. (abstrakt oryginalny)

Although a honeymoon appears to be a well-known phenomenon, finding traces of scientific reflection upon it poses a significant challenge. Certainly, its uniqueness stems from the fact that it constitutes a part of the wedding ceremony (unique by itself) and that it is gone on only once in a lifetime. Therefore, similarly to the wedding, considerable attention is devoted to it. Contrary to the wedding ceremony, the honeymoon is taken only by the couple and the presentation of the reminiscences of the trip (photographs, souvenirs) can occur only to a very limited extent. Following a lavish, family wedding ritual, the time comes for the newly-married couple to set off on a journey to a distant place, after which they return to their own, new house. Although the scheme portrayed above may be a pattern not necessarily followed by all newly-wed couples, it nevertheless lays down a framework within which a decisive majority of honeymoons can be fitted. The article presents examples of honeymoons from different parts of the world, attesting to similar functions such trips perform. Rites of passage are therefore part of our daily social life, integrating the society and introducing ritually new members. They help establish clear boundaries of the social group and the status of its members and facilitate the separation of the public and private spheres. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berry B. (2006), Friends for better or for the worse: Interracial Friendship in the United States as Seen through Wedding Party Photos, Demography, vol. 43, No. 3 (Aug. 2006), ss. 491-510.
 2. Bossard J.H.S., E.S. Boll (1948), Rite of Passage - A Contemporary Study, Social Forces, vol. 26, No. 3, ss. 247-255.
 3. Buchowski M. (2004), Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Coleman J.S. (1988), Social Capital in the creation of Human Capital, The American Journal of Sociology, vol.94, Supplement: Organisations and Institutions: Sociological and Economical Approaches to the Analysis of Social Structure (1988), ss. 95-120.
 5. Cumpiano M.W. (1969), The Dark Side of Their Wedding Journey, American Literature, vol. 40, No. 4, Duke University Press.
 6. Edwards W. (1987), The Commercialized Wedding as Ritual: A Window on Social Values, Journal of Japanese Studies, vol. 13, No. 1, The Society for Japanese Studies.
 7. Ellis G.R. (1978), Rites de Passage. Sculptural Reflections of Tribal Life, African Arts, vol. 11, No. 2, JSTOR.
 8. Gersuny C. (1970), The Honeymoon Industry: Rhetoric and Bureaucratization of Status Passage, The Family Coordinator, vol. 19, No. 3 (Jul. 1970).
 9. Goodkind D. (1996), State Agendas, Local Sentiments: Vietnamese Wedding Practices amidst Socialist Transformations, Social Forces, Vol. 75, No. 2 (Dec., 1996), ss. 717-742, University of North Carolina Press.
 10. Goffman E. (2000), Człowiek w teatrze życia codziennego, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 11. Hollingshead A.B., (1952), Marital Status and Wedding Behavior, Marriage and Family Living, vol. 14, No. 4., National Council of Family Relations.
 12. Huizinga J. (1998), Homo ludens, wyd. Czytelnik, Warszawa.
 13. Hummon D.M. (1988), Tourist Worlds: Tourist Advertising, Ritual and American Culture, The Sociological Quaterly, vol. 29, No. 2 (Summer 1988), ss. 179-202.
 14. Isański J. (2009) Pogranicza współczesnej turystyki. Ujęcie społeczne, [w:] Sahaj T.(red.) Pogranicza współczesnego sportu. Ujęcie społeczne, wyd. Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, Poznań.
 15. Johannis T.B.Jr (1959), Married College Students and Their Honeymoon, The Coordinator vol. 7, No. 3 (Mar. 1959).
 16. Kalmijn M. (2004), Marriage Rituals as Reinforces of Role Transitions: As Analysis of Weddings in the Netherlands, Journal of Marriage and Family, vol. 66, No. 3 (Aug. 2004).
 17. Kanin E.J., David H. (1958), Postmartial Consequences of Premartial Sex Adjustments, American Sociological Review, vol.23, No.5 (Oct. 1958), JSTOR.
 18. Kim S.S., Agrusa J. (2005), The positioning of overseas honeymoon destinations, Annals of Tourism Research, vol. 32, No. 4, Elsevier.
 19. Kusio U. (red.) (2007), Polifonia, dialog i zderzenie kultur. Antologia tekstów z komunikacji międzykulturowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 20. Macmaghten P., Urry J. (2005), Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 21. Malinowski B. (1987), Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach I przygodach krajowców w Nowej Gwinei, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 22. Mason J.P. (1975), Sex and Symbol in the Treatment of Women: The Wedding Rite in a Libyan Oasis Community, American Ethnologist, vol. 2 No. 4, Sex Roles in a Cross-Cultural Perspective. Blackwell Publishing.
 23. Mayhew Bradley, Kelly R., Belezza John Vincent (2008), Tibet, Lonely Planet Publications Pty Ltd, Footscray, Oakland, London.
 24. Biblia Tysiąclecia wydanie trzecie poprawione. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich. Wydawnictwo Pallotinum. Warszawa 1991.
 25. Mączak A. (1980), Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 26. Ogrodowska B. (2008), Ocalić od zapomnienia. Polskie tradycje i obyczaje rodzinne, wyd. Sport i Turystyka MUZA SA, Warszawa.
 27. Pickering W.S.F. (1974), The Persistence of Rites de Passage: Towards an Explanation, British Journal of Sociology, vol. 25, No. 1, Blackwell Publishing.
 28. Podemski K. (2004), Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 29. Rance-Sikora D. (2009), Podróż i miejsce w perspektywie antropologicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 30. Rapoport R. (1964), The Transition from Engagement to Marriage, Acta Sociologica, Vol. 8, No. 1/2, Approaches to the Study of the Decision to Marry (1964), ss. 36-55, Sage Publications.
 31. Reed-Danahay D. (1996), Champagne and Chocolate. 'Taste' and Inversion in a French Wedding Ritual, American Anthropologist 98(4) Dec.1996, Wiley-Blackwell.
 32. Sassen S. (2007), Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 33. Schroeiber W.I. (1960), Amish Wedding Days, The Journal of American Folklore, vol. 73, No. 287, Univ. of Illinois Press.
 34. Simmel G. (2005), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 35. Soroki Piritim A. (2009), Ruchliwość społeczna, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.
 36. Tokarska-Bakir J. (2006), Przemiany, [przedmowa do: Van Gennep Arnold (2006), Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii. O bramie i progu, o gościnności i adopcji, o ciąży i porodzie, o narodzinach, dzieciństwie, dojrzewaniu i inicjacji, o święceniach kapłańskich i koronacji królów, o zaręczynach i zaślubinach, o pogrzebie i porach roku, i o wielu innych rzeczach], wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 37. Tubb G.A. (1982), The Relative Priority of the Wedding Passages in the Kumarasambhava and the Raghuvamśa, Journal of American Oriental Society, vol. 102, No. 2, American Oriental Society.
 38. Turner V. (2005), Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 39. Urry J. (2009), Socjologia mobilności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 40. van Gennep A. (1960), The rites of passage, Routledge.
 41. van Gennep A. (2006), Obrzędy przejścia. Systematyczne studium ceremonii. O bramie i progu, o gościnności i adopcji, o ciąży i porodzie, o narodzinach, dzieciństwie, dojrzewaniu i inicjacji, o święceniach kapłańskich i koronacji królów, o zaręczynach i zaślubinach, o pogrzebie i porach roku, i o wielu innych rzeczach, wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 42. Wieczorkiewicz A. (1996), Wędrowcy fikcyjnych światów. Pielgrzym, rycerz i włóczęga. Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.
 43. Wieczorkiewicz A. (2008), Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków.
 44. Williams D.W. (1974), British passports and the right to travel, The International and Comparative Law Quarterly, vol.23 No.3(Jul. 1974), JSTOR.
 45. www.honeymoons.about.com
 46. www.lovetripper.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu