BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koc Anna (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, doktorantka)
Tytuł
Wpływ wejścia Polski do Unii Europejskiej na turystykę przyjazdową z Federacji Rosyjskiej, Ukrainy i Białorusi
The Impact of Accession of Poland to the European Union on the Tourist Arrivals from Russia, Ukraine, Belarus
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2006, nr 17, s. 187-195, ryc., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka międzynarodowa, Ruch turystyczny, Polska w UE
International tourism, Tourist movement, Poland in EU
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Rosja, Ukraina, Białoruś
Russia, Ukraine, Belarus
Abstrakt
Artykuł jest opartą na badaniach ankietowych próbą analizy zmian wielkości i struktury ruchu turystycznego oraz osobowego przyjazdowego do Polski w latach 2002-2005, które były związane z wprowadzeniem obowiązku wizowego przez Rzeczpospolitą Polską dla obywateli Białorusi, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Czynnikami, które przyczyniły się do tych zmian, były: wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2003 r., wprowadzenie obowiązku wizowego dla obywateli wspomnianych krajów, a także zmiany ekonomiczne, społeczne, geopolityczne, kulturalne zaobserwowane w Europie Wschodniej i Zachodniej w ostatnim dziesięcioleciu. Konkluzją artykułu jest stwierdzenie, że mimo wprowadzenia omówionych w tekście ograniczeń nie zauważono zmniejszenia ruchu osobowego przyjazdowego, jakkolwiek odnotowano zmiany w strukturze i jakości turystyki przyjazdowej. (abstrakt oryginalny)

The study examined the changes in number of border arrivals to Poland for the period 2002-2005, which are the consequences of visa's obligation for the Belorussian, Russian and Ukrainian citizens. Factors that hugely influenced on the number and structure inbound traffic to Poland were:
The accession of Poland to EU (1st May, 2003);
Establishing visa's obligation for the Belorussian, Russian and Ukrainian citizens;
Economical, social, geopolitical and culture changes in West and East Europe in the last ten years.
The analysis showed that despite the restrictions the number of tourist arrivals hasn't decreased. However the structure and purpose of visit has changed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków 1999.
  2. Bożyk P. Stosunki gospodarcze Wschód - Zachód, Warszawa 1998.
  3. Czachór Z., Mojsiewicz Cz., Leksykon Unii Europejskiej, Atla 2, 2002.
  4. Kruczek Z, Sacha S. Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej, Kraków 1999.
  5. Longman J., Ostatni Lot, Warszawa 2003.
  6. Metodologia Unii Europejskiej w dziedzinie statystyki turystyki, GUS, Departament Warunków Życia, Warszawa 1998.
  7. Przecławski K., Człowiek a Turystyka, ALBIS, Kraków 1997.
  8. GUS, obliczenia Instytutu Turystyki, http://www.intur.com.pl
  9. http://www.polska.com.ua/pol/ambasada/msz
  10. www.pot.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu